Produkujesz, importujesz lub sprzedajesz wyroby medyczne? Zapoznaj się z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych MDR

Produkujesz, importujesz lub sprzedajesz wyroby medyczne? Zapoznaj się z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych MDR

Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (2017/745/UE) (MDR) zastąpiło dnia 26 maja 2021 roku dotychczas obowiązującą dyrektywę dotyczącą wyrobów medycznych (93/42/EWG) (MDD) oraz dyrektywę w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (90/385/EWG) (AIMDD).

Zmiany były konieczne z uwagi na postęp techniczny. Dzięki nim zarysowano ramy regulacyjne sprzyjające bezpieczeństwu klinicznemu i zapewniające równy dostęp do rynku dla producentów. 

 

Czego dotyczy i do kogo skierowane jest rozporządzenie MDR?

 

Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku lub wprowadzania do używania w Unii wyrobów medycznych stosowanych u ludzi oraz wyposażenia takich wyrobów. Stosuje się je również do prowadzonych w Unii badań klinicznych dotyczących takich wyrobów medycznych i wyposażenia (art. 1).

Z uwagi na rozszerzony zakres rozporządzenia, producenci powinni zweryfikować czy ich produkty nie zostały objęte jego zastosowaniem. Rozporządzenie obejmuje wyroby które mają zastosowanie zarówno medyczne, jak i niemedyczne (jak np. lasery do usuwania włosów lub tatuaży).Czytaj dalej wpis

Montaż towaru przez klienta a reklamacja – kiedy sprzedawca nie musi ponosić kosztów demontażu

Montaż towaru przez klienta a reklamacja – kiedy sprzedawca nie musi ponosić kosztów demontażu

Co do zasady sprzedawca ponosi koszty reklamacji, w tym również koszty demontażu i ponownego montażu rzeczy wadliwej po jej naprawie lub wymianie. Jak jednak wygląda sytuacja, gdy kupujący zamontował rzecz, która była od początku wadliwa? Z artykułu dowiesz się, dlaczego sprzedawca nie powinien odpowiadać za demontaż towaru w przypadku, gdy kupujący działa z oczywistym naruszeniem zasad „dobrej wiary”, co może uwidaczniać się w tym, że reklamowane wady towaru były możliwe do dostrzeżenia przed jego montażem.

 

Koszty demontażu towaru. Co na to Kodeks cywilny

 

Zgodnie z art. 561[1] § 1 Kodeksu cywilnego:

Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.”

W przypadku, gdyby koszt tych czynności przekraczał cenę rzeczy sprzedanej, odpowiedzialność sprzedawcy za demontaż i ponowny montaż towaru ograniczona jest w następujący sposób:

  • Gdy kupującym jest przedsiębiorca – sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego montażu.
Czytaj dalej wpis
Allegro usuwa aukcje przez znak towarowy? Radzimy jak sprzedawać zastępcze akcesoria do produktów znanej marki aby nie naruszyć jej praw

Allegro usuwa aukcje przez znak towarowy? Radzimy jak sprzedawać zastępcze akcesoria do produktów znanej marki aby nie naruszyć jej praw

Ostatnio jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas z pytaniem jak sprzedawać legalnie zastępcze akcesoria do produktów znanej marki aby nie naruszyć jej praw?

Sprawa zaczęła się od usuwania przez Allegro jego aukcji, w których opisie była dodana nazwa marki – dodajmy, że nazwa ta jednocześnie została zastrzeżona jako znak towarowy. Aukcje były usuwane po otrzymaniu przez Allegro zgłoszenia od właściciela znaku towarowego. Ważna sprawa – Klient sprzedawał produkty stanowiące akcesoria zastępcze / pasujące do innego produktu znanej marki. Nie sprzedawał natomiast samych produktów tej marki.

Allegro wskazało:

“W opisach Twoich ofert używasz w sposób nieuprawniony zastrzeżonego słownego znaku towarowego. Naruszenie polega na wykorzystaniu – w tytule i/lub dalszym opisie oferty – nazwy określonego, zarejestrowanego znaku towarowego do sprzedaży produktu innej marki. Więcej informacji na temat naruszenia znajdziesz tutaj. Działania podejmujemy w wyniku otrzymania zgłoszenia będącego wiarygodną wiadomością w rozumieniu art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Czytaj dalej wpis
Czy sprzedający ma obowiązek informowania kupującego o gwarancji udzielanej przez producenta? Wyrok TSUE w sprawie C 179/21

Czy sprzedający ma obowiązek informowania kupującego o gwarancji udzielanej przez producenta? Wyrok TSUE w sprawie C 179/21

Dnia 9 maja 2022 roku (w sprawie C 179/21), Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) zmierzył się z kolejnym zagadnieniem dotyczącym praw konsumenta i odpowiedniego poziomu poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach. Tym razem sprawa dotyczyła jednak gwarancji, a dokładniej rzecz ujmując gwarancji producenta, o której sprzedający wprost nie informował kupującego. 

Trybunał stwiedził, że przedsiębiorca ma obowiązek udzielenia konsumentowi informacji o gwarancji producenta, tylko wtedy, gdy konsument ma uzasadniony interes w uzyskaniu tych informacji, w celu podjęcia decyzji o zakupieniu danego produktu. 

A teraz przejdźmy do szczegółów sprawy.

 

Stan faktyczny i pytania prejudycjalne

 

Sprzedający, oferujący szwajcarskie scyzoryki w ramach serwisu Amazon, w sekcji ogłoszenia dotyczącej gwarancji, nie podał informacji o tym, że produkty te objęte są gwarancją producenta. Taka informacja wynikała dopiero z linku zamieszczonego w ogłoszeniu, który odsyłał do informacji technicznych o produkcie, w ramach których dopiero informowano o przysługującej kupującemu gwarancji.

W związku z powyższym, konkurencyjna firma, skierowała do sądu powództwo w zakresie naruszania praw konsumentów, w związku ze zbyt niskim poziomem informacji o dodatkowych usługach producenta, w zakresie ewentualnej wady produktu.… Czytaj dalej wpis

Dyrektywa omnibus – wszystko o obniżkach cen zgodnie z nowymi przepisami

Dyrektywa omnibus – wszystko o obniżkach cen zgodnie z nowymi przepisami

W tym artykule omówimy w jaki sposób informować o obniżce ceny produktu, aby nie naruszyć dyrektywy omnibus i wdrażających ją polskich przepisów. Co istotne informacja o obniżonej i pierwotnej cenie zgodnie z nowymi przepisami powinna być podana nie tylko na karcie danego produktu, ale także w reklamie – jeżeli reklama zawiera informację o obniżce. 

Tutaj na moment pisania tego artykułu (tj. 6. czerwca 2022 r.) musimy dodać zastrzeżenie, że w odniesieniu do polskich przepisów bazujemy na ostatnich dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji projektach. Prace legislacyjna na dzień dzisiejszy nadal nie uległy zakończenia i ostateczny kształt przepisów w tym zakresie może jeszcze ulec zmianom.

Przejdźmy zatem do regulacji dotyczącej opinii.

 

Dyrektywa omnibus – kilka słów o dyrektywie

 

Na wstępie musimy odczarować magiczną nazwę jaką jest dyrektywa omnibus – jest to powszechnie przyjęte określenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.  – pełna nazwa tej dyretywy brzmi:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.

Czytaj dalej wpis

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!