SME Fund 2024 – nowa dotacja na znak towarowy lub wzór towarowy – nawet 75% taniej

SME Fund 2024 – nowa dotacja na znak towarowy lub wzór towarowy – nawet 75% taniej

W styczniu 2024 roku ruszyła nowa edycja dotacji z SME Fund na rejestrację między innymi znaku towarowego oraz wzoru przemysłowego. W tym artykule piszemy o tym, kto może z niej skorzystać i jakie są warunki uzyskania dotacji. Piszemy o tej dotacji nieprzypadkowo – jest to jedna z niewielu dotacji, o której można powiedzieć, że jej uzyskanie i rozliczenie jest proste, łatwe i przyjemne. A co więcej nasi prawnicy mogą Ci w tym jeszcze pomóc i to w cenie samej rejestracji znaku. Już ponad 150 przedsiębiorców skorzystało z nami z dotacji i zarejestrowało swój znak. 

Pamiętaj, że ilość środków przeznaczonych na dotację jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń – w poprzednich latach dotacji wystarczało mniej więcej na pierwsze 9-10 miesięcy roku. Dlatego nie warto za długo zwlekać – wniosek o dotację można złożyć wcześniej, a po jej przyznaniu masz jeszcze 2 miesiące na jej wykorzystanie. Tym bardziej, że nie wiemy, czy będzie edycja 2025. Czytaj dalej wpis

Co to jest wzór przemysłowy i jak go wykorzystać w walce z nieuczciwą konkurencją

Co to jest wzór przemysłowy i jak go wykorzystać w walce z nieuczciwą konkurencją

W tym wpisie odpowiemy na pytania związane ze wzorem przemysłowym oraz w jaki sposób można go wykorzystać do walki z nieuczciwą konkurencją. W szczególności omówimy przykład, gdy konkurent dokonał rejestracji wzoru przemysłowego zdając sobie sprawę, że nie jest jego twórcą produktu, a sam produkt nie ma cechy nowości oraz uczynił to dążąc do przejęcia dominacji na rynku w zakresie sprzedaży konkretnego produku. Pokażemy wyrok, w którym stwierdzono wręcz, że “Wykonywanie przez pozwanego praw z tytułu prawa ochronnego służy mu do eliminowania konkurencji z rynku i jako czyn nieuczciwej konkurencji nie może korzystać z ochrony”.

Oczywiście ten ten wpis jest ku przestrodze, szczególnie dla tych przedsiębiorców, którzy sami są producentami, dystrybutorami lub posiadają inne prawa do wzorów przemysłowych – warto świadomie korzystać z ochrony, który przysługuje z rejestracji wzoru przemysłowego. Taka rejestracja znacznie ułatwia ochronę przez nieuczciwą konkurencją, szczególnie jeżeli nieuczciwa konkurencja spróbuje zastrzec wzór, do którego nie ma praw, a co gorszcze wzór, do którego my ma prawa. Czytaj dalej wpis

Odszkodowanie za naruszenie RODO – czy za każde działanie sprzeczne z RODO należy się odszkodowanie

Odszkodowanie za naruszenie RODO – czy za każde działanie sprzeczne z RODO należy się odszkodowanie

Wszyscy dobrze pamiętamy rewolucję, która zaczęła się 25 maja 2018 roku w Polsce – znikające imiona i nazwiska z tabliczek przydrzwiowych, brak informacji na gabinecie u lekarza a nawet szkolne konsternacje „czy można wywołać wyróżnionego ucznia podczas akademii czy będzie to już naruszenie RODO ?”.  RODO sprawiło, że przez kilka – a może nawet kilkanaście – miesięcy, poruszaliśmy się jak dziecko we mgle, nie wiedząc dokładnie w jaki sposób wdrożyć nowe rozwiązania prawne.

Nie budzi jednak wątpliwości, że jego wdrożenie było i jest konieczne, chociażby ze względu na ciągły rozwój technologiczny, który nie tworzy przestrzeni do bezpiecznego wprowadzania i przechowywania informacji o nas lub z nami związanymi – chociażby w Internecie. Przepisy te nałoży dużo obowiązków, ale przyznały też nowe prawa osobom, których dane są przetwarzane.

 

Prawo do odszkodowania za naruszenie RODO

 

Unijne rozporządzenie przyznaje każdej osobie, która poniosła jakąkolwiek szkodę w związku z naruszeniem przepisów o ochronie jej danych osobowych prawo do odszkodowania. Czytaj dalej wpis

Produkujesz, importujesz lub sprzedajesz wyroby medyczne? Zapoznaj się z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych MDR

Produkujesz, importujesz lub sprzedajesz wyroby medyczne? Zapoznaj się z rozporządzeniem w sprawie wyrobów medycznych MDR

Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (2017/745/UE) (MDR) zastąpiło dnia 26 maja 2021 roku dotychczas obowiązującą dyrektywę dotyczącą wyrobów medycznych (93/42/EWG) (MDD) oraz dyrektywę w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania (90/385/EWG) (AIMDD).

Zmiany były konieczne z uwagi na postęp techniczny. Dzięki nim zarysowano ramy regulacyjne sprzyjające bezpieczeństwu klinicznemu i zapewniające równy dostęp do rynku dla producentów. 

 

Czego dotyczy i do kogo skierowane jest rozporządzenie MDR?

 

Rozporządzenie ustanawia przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu, udostępniania na rynku lub wprowadzania do używania w Unii wyrobów medycznych stosowanych u ludzi oraz wyposażenia takich wyrobów. Stosuje się je również do prowadzonych w Unii badań klinicznych dotyczących takich wyrobów medycznych i wyposażenia (art. 1).

Z uwagi na rozszerzony zakres rozporządzenia, producenci powinni zweryfikować czy ich produkty nie zostały objęte jego zastosowaniem. Rozporządzenie obejmuje wyroby które mają zastosowanie zarówno medyczne, jak i niemedyczne (jak np. lasery do usuwania włosów lub tatuaży).Czytaj dalej wpis

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!