W styczniu 2024 roku ruszyła nowa edycja dotacji z SME Fund na rejestrację między innymi znaku towarowego oraz wzoru przemysłowego. W tym artykule piszemy o tym, kto może z niej skorzystać i jakie są warunki uzyskania dotacji. Piszemy o tej dotacji nieprzypadkowo – jest to jedna z niewielu dotacji, o której można powiedzieć, że jej uzyskanie i rozliczenie jest proste, łatwe i przyjemne. A co więcej nasi prawnicy mogą Ci w tym jeszcze pomóc i to w cenie samej rejestracji znaku. Już ponad 150 przedsiębiorców skorzystało z nami z dotacji i zarejestrowało swój znak. 

Pamiętaj, że ilość środków przeznaczonych na dotację jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń – w poprzednich latach dotacji wystarczało mniej więcej na pierwsze 9-10 miesięcy roku. Dlatego nie warto za długo zwlekać – wniosek o dotację można złożyć wcześniej, a po jej przyznaniu masz jeszcze 2 miesiące na jej wykorzystanie. Tym bardziej, że nie wiemy, czy będzie edycja 2025. 

Przejdźmy zatem do szczegółów.

Od razu należy dodać, że wszystkie aktualne informacje dostępne są na tej stronie – poniżej zamieszczamy wybrane przez najważniejsze informacje. Po więcej szczegółów odsyłamy do tej strony lub zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami, w tym także w razie zainteresowania wsparciem przy rejestracji i ubieganiu się o dotację zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy: 

 • mailowo kontakt@prokonsumencki.pl
 • porzez chat w prawym dolnym rogu naszej strony
 • telefonicznie 61 847 55 18

 

Co to jest SME Fund 2024 i do kiedy można starać się o dotację 

 

Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. SME Fund (fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz dla MŚP działa od 22 stycznia 2024 r. do wyczerpania środków, nie dłużej jednak niż do 6 grudnia 2024 r. 

Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Jeżeli środki zostaną wyczerpane, wnioski zostaną zamknięte przed wskazanym terminem. 

Ważne – najpierw składamy wniosek o dotację, a dopiero potem rejestrację znaku lub wzoru przemysłowego (nie można uzyskać dotacji na już zarejestrowane znaki lub wzory). 

 

Kto może uzyskać dotację z SME Fund 2024

 

SME Fund oferuje wsparcie finansowe dla małych (w tym mikro) i średnich przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii Europejskiej. Co istotne, to wniosek może złożyć właściciel unijnego przedsiębiorstwa, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu – dzięki temu możesz skorzystać m.in. z naszej pomocy przy obsłudze pozyskania dotacji.

Definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa znajdziesz tutaj.

 

Na co można wykorzystać dotację z SME Fund 2024 

 

Dotacje różnią się nieco w zależności od kraju siedziby danej firmy. W przypadku polskich firm dotację można uzyskać na:

 • zgłoszenie znaku towarowego
 • zgłoszenie wzoru przemysłowego 
 • do wykorzystania na opłaty patentowe
 • do wykorzystania na opłaty w zakresie wspólnotowej ochrony odmian roślin

Co ważne dotację można wykorzystać zarówno na unijny znak towarowy, jak i polski. Dzięki rejestracji unijnego znaku zyskujemy ochronę od razu we wszystkich Państwa UE i nie musimy ponawiać rejestracji w poszczególnych krajach. Przy tak wysokiej dotacji warto to rozważyć. 

 

Ile wynosi dotacja na znak towarowy z SME Fund 2024

 

SME FUND to program zwrotu kosztów, w którym wystawiane są bony na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności. Istnieją dwa rodzaje bonów. Zależą one od rodzaju dokonywanej czynności:

 • BON 1 – 1000 EURO do wykorzystania w związku z opłatą za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego 
 • BON 2 – 3500 EURO do wykorzystania na opłaty patentowe
 • BON 3 – 1500 EURO do wykorzystania na opłaty w zakresie wspólnotowej ochrony odmian roślin

Maksymalne dofinansowanie (w ramach limitów podanych wyżej) to:

 • 75% – znaki towarowe i wzory przemysłowe na szczeblu krajowym, regionalnym i UE – nie więcej niż 1000 EURO
 • 50% – znaki towarowe i wzory przemysłowe poza UE – nie więcej niż 1000 EURO
 • 50% – patenty – nie więcej niż 3500 EURO
 • 75% – wspólnotowa ochrona odmian roślin – nie więcej niż 1500 EURO

W praktyce BON 1 na znaki towarowe i wzory można wykorzystać np.:

 • na rejestrację jednego znaku unijnego – przy jednym unijnym znaku towarowym w jednej klasie towarów i usług koszt opłat urzędowych wyniósłby tylko 252,50 euro (oszczędność to 637,5 euro)! W ten sposób uzyskujemy ochronę w całej UE w cenie porównywalnej do kosztów ochrony uzyskanej jedynie na Polskę w polskim urzędzie patentowym.
 • na rejestrację dwóch unijnych znaków towarowych każdy w 1 klasie towarów lub usług, co pozwoli skorzystać z 75% zniżki na opłaty urzędowe. W tym przypadku zamiast standardowych 1700 euro (2 x 850 euro) opłat urzędowych zapłacimy jedynie 700 euro (bo maksymalna dotacja to 1000 euro).
 • rejestracja jednego znaku unijnego w większej ilości klas – wtedy także jest możliwość skorzystania z tej 75% zniżki (w przypadku większej ilości klas opłata urzędowa jest wyższa). W przypadku jednego znaku unijnego rejestrowanego w 3 klasach zamiast 1050 euro zapłacimy jedynie 262,5 euro (oszczędność to 787,5 euro). 
 • rejestracja znaku w UPRP – w przypadku rejestracji znaku w polskim urzędzie patentowym także zyskujemy zwrot do 75% opłat – tutaj przy jednym znaku w jednej klasie opłata ta wyniesie łącznie 890 zł, co pozwala zmniejszyć te koszty do kwoty 222,5 zł (oszczędność to 667,50 zł). 

 

Jak wygląda procedura uzyskania dotacji

 

Procedura jest szczegółowo opisana na tej stronie.

A w skrócie – w pierwszej kolejności konieczne jest utworzenie konta i złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami. Następnie można przejść do rejestracji znaku lub wzoru przemysłowego. Po tym etapie można złożyć wniosek o wypłatę dotacji.

Całość tych działań możesz zlecić także osobie trzeciej – w razie zainteresowania wsparciem przy rejestracji i ubieganiu się o dotację zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy, skontaktować można się z nami:

 • mailowo kontakt@prokonsumencki.pl
 • porzez chat w prawym dolnym rogu naszej strony
 • telefonicznie 61 847 55 18

 

Czy firma, która otrzymała dotację z SME Fund 2022 lub 2023 może skorzystać z nowej dotacji w 2024 r.? 

 

Tak, nie ma tutaj ograniczeń – jeżeli już skorzystałeś z dotacji np. w edycji 2023, to może skorzystać także z nowej dotacji – oczywiście na nowy znak lub wzór. Inicjatywy te są od siebie niezależne. Małe i średnie przedsiębiorstwa z UE mogą co roku ubiegać się o dotacje z Funduszu MŚP, jeśli spełniają warunki określone w zaproszeniu do składania wniosków, niezależnie od tego, czy uprzednio złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, czy też negatywnie.

 

Podsumowanie

 

Ochrona znaku i wzoru przemysłowego z dotacją to jedna z najlepszych decyzji jaką możesz zafundować swojej firmie w zakresie ochrony marki. Pomogliśmy już ponad 150 firmom w rejestracji ich znaku, chętnie pomożemy i Tobie. 

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami, w tym także w razie zainteresowania wsparciem przy rejestracji i ubieganiu się o dotację zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy: 

 • mailowo kontakt@prokonsumencki.pl
 • porzez chat w prawym dolnym rogu naszej strony
 • telefonicznie 61 847 55 18

 

 

5.00 avg. rating (97% score) - 2 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!