Znak towarowy to innymi słowy takie oznaczenie (w postaci słownej lub słowno-graficznej), które nadaje się do odróżnienia firmy, towaru lub usług przedsiębiorcy od produktów czy usług świadczonych przez innego przedsiębiorcę. Najczęściej jako znak towarowy rejestruje się zatem logo lub nazwę...

czytaj dalej