Krzesełko dziecięce, a wymóg oznaczenia CE

Krzesełko dziecięce, a wymóg oznaczenia CE

Czy krzesełko dziecięce musi być oznaczone znakiem CE? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć poniżej. 

Przepisy prawa regulujące oznakowanie CE

Kwestie znaku CE są regulowane przez prawo unijne, do którego koniecznym było dostosowanie prawa polskiego. Obecnie główną rolę w tym zakresie pełni ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, a także wydane na jej podstawie rozporządzenia. Zgodnie z ww. ustawą za produkty wprowadzane na rynek odpowiada każdy przedsiębiorca (producent, importer, dystrybutor).

Kto odpowiada za oznaczenie CE

Co prawda zapewnienie zgodności produktów z odpowiednimi wymaganiami oraz umieszczenie oznakowania CE (wtedy kiedy jest to konieczne) ciąży na producencie, ale to importer, niestety odpowiada za to, aby produkty wprowadzane na rynek były zgodne z wymaganiami. Takie założenie ma na celu przede wszystkim ochronę konsumentów, którzy są podmiotem uprzywilejowanym i podlegającym znacznej ochronie. Obowiązkiem każdego importera jest zapewnienie, że wprowadzane przez nich do obrotu towary spełniają wszystkie odpowiednie wymogi i nie stwarzają zagrożenia.To… Czytaj dalej wpis

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!