To już pewne, 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie nowa Ustawa o prawach konsumentów, która będzie miała szczególne znaczenie dla sprzedawców (szczególnie internetowych) oraz ich klientów. Nowe przepisy wywołają niemałą rewolucję w funkcjonowaniu przede wszystkim sklepów internetowych, gdyż obok przygotowania nowego regulaminu sklepu internetowego niezbędne będzie spełnienie dodatkowych licznych obowiązków informacyjnych na stronie samego sklepu. Ich niespełnienie może skutkować nawet niezawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedawcy pytają, my odpowiadamy

Wokół nowej ustawy jest co raz głośniej, dlatego postanowiliśmy w jednym miejscu usystematyzować najważniejsze informacje z nią związane i odpowiadamy na najczęstsze pytania sprzedawców internetowych. Jeżeli masz jakieś pytania do nowej ustawy to zadaj je proszę w komentarzu bezpośrednio pod wpisem – w ten sposób rozwiejemy wątpliwości także innych czytelników.

Wszystkich Sprzedawców Internetowych zapraszamy również na bezpłatny kurs e-mailowy z nadchodzących zmian na PrawoEcommerce.pl – kurs, przygotowany również przez naszych prawników, szczegółowo omawia kwestie zawarte w nowej ustawie o prawach konsumenta.

Cały tekst nowej ustawy o prawach konsumenta dostępny jest tutaj: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Skąd się wzięła nowa ustawa o prawach konsumenta i jaki jest jej cel

Ustawa ma na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach typowych (w lokalu przedsiębiorstwa) w zakresie obowiązków informacyjnych oraz  ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących umów konsumenckich zawieranych w okolicznościach nietypowych (poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość) w zakresie obowiązków informacyjnych, wymogów formalnych związanych z zawieraniem takich umów oraz prawa odstąpienia od nich.

W skrócie po wejściu w życie nowej ustawy o prawach konsumenta przepisy dotyczące ochrony konsumenta kupującego towar np. w sklepie internetowym mają być co do zasady takie same dla klienta z Polski, Niemiec, czy Francji. Przykładowo zostanie ujednolicony termin na odstąpienie od umowy i w całej Unii Europejskiej będzie on wynosił 14 dni.

Czy nowa ustawa już obowiązuje, a jeżeli nie to kiedy wejdzie w życie

Nowa ustawa została już uchwalona przez Sejm. Obecnie czeka na wejście w życie, a stanie się to 25 grudnia 2014 r.  Poniżej przedstawiamy początkowy przebieg prac nad nową ustawą o prawach konsumenta:

ustawa o prawach konsumenta

ustawa o prawach konsumenta

Ostatecznie ustawa wejdzie w życie 25 grudnia 2014 r.

Kogo dotyczy nowa ustawa o prawach konsumenta

Ustawa o prawach konsumentów będzie dotyczyła całej gamy stosunków B2C, tj. przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami. Przykładowo można tutaj wskazać sprzedawców internetowych oraz zawieranie umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

Zgodnie z nową ustawą za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Co właściwie reguluje nowa ustawa o prawach konsumenta

Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w szczególności:

  1. obowiązki przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem;
  2. zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
  3. zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa;
  4. zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość dotyczącej usług finansowych.

Nowe przepisy wprowadzą szereg zmian dot. obowiązków informacyjnych wobec konsumentów oraz zasad dotyczących umów zawieranych na odległość. Warto chociażby wskazać, że nowa ustawa uchyli dwie dotychczas podstawowe ustawy regulujące zasady sprzedaży przez internet. Wśród ważniejszych zmian należy wskazać:

  • Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy zawierającego umowę na odległość z konsumentem
  • Potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku przekazywane konsumentowi
  • Zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość
  • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  • Zmiany w Kodeksie Cywilnym, w tym przede wszystkim wprowadzenie zmian w procedurze reklamacyjnej

Nowa ustawa o prawach konsumenta będzie regulowała także obowiązki informacyjne sprzedawców w sklepach tradycyjnych oraz umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa. Na łamach niniejszego bloga będziemy omawiać najważniejsze kwestie zawarte w nowej ustawie.

Jakie przepisy należy stosować do umów zawartych przed wejściem w życie nowej ustawy

Do umów zawartych przed wejściem w życie nowych przepisów zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe. W praktyce oznacza to, że sprzedawca obowiązany będzie udostępnić dwa regulaminy sklepu internetowego – jeden dostosowany już do nowych przepisów, a drugi dostosowany do przepisów dotychczasowych. Innym rozwiązaniem będzie przygotowanie regulaminu hybrydowego, który będzie dostosowany zarówno do dotychczasowych, jak i nowych przepisów.

Z jakimi konsekwencjami wiąże się niedostosowanie do nowych przepisów

Konsekwencje nie dostosowania się do nowych przepisów będą niestety bolesne i kosztowne dla sprzedawców – wystarczy wskazać, że w niektórych wypadkach zawarte umowy sprzedaży mogą się okazać nieważne, a w razie odstąpienia od umowy przez konsumenta sprzedawca będzie obowiązany zwrócić klientowi także koszty odesłania towaru. Pomijamy już kwestie, że w przypadku nie poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy konsument będzie miał 12 miesięcy na odstąpienie od umowy. 

Bądź na bieżąco z Prokonsumencki.pl

Powyżej omówiliśmy podstawowe kwestie związane z nową ustawą konsumencką. Na stronach naszego bloga będziemy na bieżąco informować o postępach prac nad ustawą oraz obowiązków sprzedawców związanych z jej wdrożeniem.  Już teraz możesz przeczytać następujące wpisy dotyczące szczegółowych kwestii związanych z nową ustawą:

Przypominamy również o bezpłatnym kurs e-mailowym z nadchodzących zmian na PrawoEcommerce.pl

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości związane z nową ustawą o prawach konsumenta, to napisz w komentarzu poniżej. Nasi prawnicy chętnie odpowiedzą na Twoje pytanie.

nowa-ustawa-banerek-na-dole

zapis-na-kurs-emial-nowa-ustawa-baner

5.00 avg. rating (97% score) - 2 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!