Aktualizacja na rok 2019

najnowsze informacje dotyczące kwestii prawnych sprzedazy na Allegro znajdziesz tutaj: 

Jak legalnie prowadzić sprzedaż na Allegro – poradnik prawny na 2019 rok od prawników Prokonsumencki.pl

Zapraszamy do lektury! 

 

12 września 2017 r. Allegro wprowadza zmiany dotyczące  prezentowania warunków sprzedaży i wymaganych przez prawo informacji przez sprzedawców (tzw. regulamin sprzedaży na Allegro). Zmiany te nie wynikają ze zmian w przepisach prawa, a jedynie wynikają ze zmian w ramach samej platformy. Chcąc jednak dalej prowadzić sprzedaż w tym serwisie należy się dostosować do tych zmian – jest to obowiązkowe w przypadku kont firmowych. 

W tym wpisie przybliżymy zakres zmian oraz podpowiemy w jaki sposób należy się do nich dostosować. Zachęcamy także do kontaktu z naszymi prawnikami, którzy chętnie pomogą przygotować indywidualnie dopasowany regulamin sprzedaży na Allegro:

  • 61 847 55 18 
  • kontakt@prokonsumencki.pl 

Warto wykorzystać zmiany wprowadzane przez Allegro nie tylko do spełnienia wymogów informacyjnych wobec konsumentów, ale także do zabezpieczenia swoich interesów – np. poprzez ograniczenie lub wyłączenie rękojmi w przypadku sprzedaży B2B.

Zakładka Informacje od sprzedającego przestanie być widoczna na stronie oferty – zastąpią je odrębne zakładki informacyjne

Kluczową zmianą jest, że dotychczasowa zakładka “Informacje od sprzedającego” przestanie być widoczna na stronie oferty. Oznacza to, że nie będzie już możliwości zamieszczenia w jednym miejscu wymaganych informacji i warunków sprzedaży. Od tego momentu konieczne będzie zamieszczenie tych informacji w odrębnych zakładkach udostępnianych przez serwis Allegro – są one dostępne w MOJA SPRZEDAŻ / USTAWIENIA SPRZEDAŻY w ramach konta sprzedającego:

Wymaga to w takim wypadku wypełnienia przez sprzedawcę kolejnych formularzy dostępnych w poszczególnych zakładkach i uzupełnienia ich w taki sposób aby przede wszystkim spełnić wymogi informacyjne wobec konsumentów, a z drugiej strony dodać warunki sprzedaży, które będą chroniły sprzedawcę (np. ograniczenie odpowiedzialności w przypadku umów B2B).

Powyższe oznacza, że dotychczasowy regulamin sprzedaży na Allegro będzie trzeba dostosować i umieścić w poszczególnych zakładkach informacyjnych. 

W efekcie sprzedawca powinien otrzymać poniższy komunikat ze strony Allegro:

regulamin sprzedaży na allegro zmiany 12.09.2017

Wprowadzone zmiany z pewnością dołożą pracy sprzedawcom, choć po pewnym czasie wprowadzone zmiany mogą się wydać bardziej intuicyjne niż dotychczasowa zakładka informacje od sprzedającego.

Informacje te docelowo będą prezentowane pod opisem danej oferty: 

Możliwość tworzenia wariantów zwrotów, reklamacji i gwarancji

Jedną z wprowadzonych zmian jest możliwość tworzenia przez sprzedawcę różnych wariantów treści zakładek zwrotów, reklamacji i gwarancji – pozwala to utworzyć odrębne warunki np. gwarancji, czy zwrotów do poszczególnych produktów sprzedawanych przez sprzedawcę.

Z jednej strony pozwala to na lepsze spersonalizowanie oferty, z drugiej jednak strony może wprowadzić sporo zamieszania np. w sytuacji wystawiania w ramach jednej oferty produktów, co do których mogą ale nie muszą mieć zastosowanie wyjątki od prawa odstąpienia od umowy – obecny formularz zwrotów nie przewiduje takiej sytuacji.

Przy okazji warto wskazać, że Allegro wymaga uzupełnienia warunków gwarancji – mimo, że zgodnie z prawem udzielenie gwarancji nie jest obowiązkowe. W tym wypadku trzeba uzupełnić “pustą gwarancję”, a następnie nie załączać jej do wystawianych przez nas ofert.

Jak uzupełnić zakładki informacyjne 

Poszczególne zakładki informacyjne mogą być w różnym stopniu edytowane i uzupełniane przez sprzedawcę. Część informacji należy podać wybierając z dostępnych opcji w ramach formularza, a część informacji należy określić samodzielnie. Każda z zakładek posiada dodatkowe otwarte pole na dodatkowe informacje – dzięki temu można w nim umieścić szereg dodatkowych informacji, które nie są dostępne w ramach formularza.

Mamy 4 podstawowe zakładki informacyjne:

1) O sprzedającym

W tej zakładce konieczne jest podanie wymaganych informacji o Sprzedającym zgodnie z dostępnymi tutaj opcjami. Z uwagi na ograniczone możliwości dostępne w ramach serwisu Allegro na podanie wymaganych informacji zalecamy wykorzystanie zakładki Pozostałe Informacje na podanie dodatkowych informacji i warunków naszych ofert – pozwoli to na ich udostępnienie automatycznie w każdej naszej wystawionej ofercie. Sprzedający ma możliwość wprowadzenia zmian w poszczególnych zakładkach poprzez kliknięcie pola „ZMIEŃ” i wprowadzenie informacji.

2) Informacje o gwarancjach

Zgodnie z przepisami udzielenie gwarancji zarówno przez sprzedawcę, jak i producenta nie jest obowiązkowe. Ponadto nie ma ustalonej jednej treści gwarancji – to gwarant w największym stopniu określa jej treść. Gwarantem może być np. sprzedawca lub producent. Ustawa o prawach konsumenta wymaga jednak aby informować (i to jeszcze przed zakupem) o istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji.

Opis tej zakładki należy zatem każdorazowo dostosować do sprzedawanych produktów przez Sprzedającego – w przypadku, jeżeli została na nie udzielona gwarancja, to należy o poinformować o jej treści – w tym wypadku należy uzupełnić pola formularza dostępnego w tej zakładce. Ważne – Allegro umożliwia stworzenie wielu różnych gwarancji dla różnych produktów, pozwala to za każdym razem wybrać dla konkretnej oferty dopasowaną treść gwarancji. Allegro udostępnia tutaj formularz ułatwiający określenie warunków gwarancji, a także załączenia PDF – warto to wykorzystać do załączenia skanu karty gwarancyjnej.

W przypadku jeżeli Allegro będzie wymagało uzupełnienia tej zakładki mimo braku udzielanej gwarancji, to zalecamy ją uzupełnić informując, że sprzedawane produkty nie są objęte gwarancją. Obecnie uzupełnienie tej zakładki jest wymagane – bez tego nie osiągniemy informacji o uzupełnieniu 100 % informacji. W tym wypadku jednak pamiętajmy, że mimo posiadania “pustej” zakładki o gwarancji nie musimy jej załączać już do konkretnych wystawianych przez nas produktów. 

3) Warunki reklamacji

Sprzedawca odpowiada za sprzedany towar m.in. na podstawie rękojmi – jest to odpowiedzialność na podstawie ustawy, uregulowana w Kodeksie cywilnym. W przypadku sprzedaży konsumentów sprzedawca nie może swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi ani ograniczyć ani wyłączyć. Takie ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności możliwe jest natomiast w przypadku sprzedaży przedsiębiorcom. Ważne – Allegro umożliwia stworzenie wielu różnych warunków reklamacji dla różnych produktów, pozwala to za każdym razem wybrać dla konkretnej oferty dopasowaną treść warunków reklamacji – naszym zdaniem to rozwiązanie nie będzie często stosowane z uwagi na ograniczone możliwości zmiany warunków reklamacji w przypadku konsumentów.

Sprzedający ma możliwość wprowadzenia wymaganych informacji poprzez kliknięcie pola „DODAJ WARUNKI REKLAMACJI” i wprowadzenie informacji.

4) Warunki zwrotów

W przypadku sprzedaży konsumenckiej Sprzedający obowiązany jest zapewnić kupującym prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny. Prawo to uregulowane jest w ustawie o prawach konsumenta i zasadniczo pozwala na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez konsumenta. Ważne – Allegro umożliwia stworzenie wielu różnych warunków zwrotów dla różnych produktów, pozwala to za każdym razem wybrać dla konkretnej oferty dopasowaną treść warunków zwrotów – jest to przydatna funkcja w przypadku oferowania produktów standardowych oraz wielkogabarytowych – w przypadku tych ostatnich musimy informować o szacunkowych kosztach zwrotu takiego towaru przez konsumenta pod rygorem poniesienia tych kosztów przez sprzedawcę.

Sprzedający ma możliwość wprowadzenia wymaganych informacji poprzez kliknięcie pola „DODAJ WARUNKI ZWROTU” i wprowadzenie informacji. W przypadku sprzedaży produktów nietypowych – np. treści cyfrowych, usług lub produktów wielkogabarytowych zalecamy kontakt z naszymi prawnikami i konsultację dokładnej treści niniejszej zakładki.

Na koniec warto także zadbać o wizualną stronę samych zakładek – w tym zakresie warto po zakończeniu uzupełniania treści sprawdzić wygląd przykładowej oferty i poprawić czytelność zakładek – np. poprzez utworzenie osobnych akapitów, czy skorzystanie z dostęnych wyróżnień. Edytor tekstu nie jest zbyt rozbudowany, ale niestety jesteśmy zmuszeni z niego skorzystać.

Podsumowanie

Spełnienie wymaganych obowiązków informacyjnych jest bardzo ważne – pozwala m.in. uniknąć sprzedawcy konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z prawem odstąpienia od umowy, czy reklamacjami. Dobrze dopasowane warunki sprzedaży pozwalają także ograniczyć ryzyko prowadzonej działalności w przypadku umów B2B. Profesjonalny regulamin zwiększa także zaufanie wśród kupujących.

Chcąc nadal prowadzić sprzedaż na Allegro musimy się dostosować do warunków stawianych przez platformę – może nam się to nie podobać, same zaproponowane rozwiązania mogą nie być idealne, ale mimo to należy się do nich dostosować.

W przypadku chęci otrzymania wsparcia w tym zakresie skontaktuj się z naszymi prawnikami:

  • 61 847 55 18 
  • kontakt@prokonsumencki.pl 

Jeśli chcesz szybko załatwić sprawę zmian w serwisie Allegro, możesz poniżej kupić wzór regulaminu sprzedaży Allegro lub zamówić rozszerzoną i dopasowaną usługę naszego prawnika: 

5.00 avg. rating (99% score) - 12 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!