Kilka dni temu przygotowaliśmy dla naszych Sprzedawców Internetowych podsumowanie roku 2017 (dostępne tutaj: Podsumowanie zmian w prawie ecommerce w 2017 r.) i obiecaliśmy, że wkrótce opiszemy zmiany jakie czekają nas w roku 2018. Nowy rok to przede wszystkim rok zmian w dziedzinie ochrony danych osobowych. Już w maju 2018 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie dotyczące danych osobowych (RODO), które znacznie zmieni obecny kształt przepisów. Z pewnością przygotowanie do tych zmian będzie kluczowe dla Sprzedawców Internetowych w zbliżającym się roku.

Chociaż wszyscy skupiamy się na tych zmianach, to warto również wspomnieć o innej zmianie, która może mieć niezwykle istotne znaczenie dla sprzedawców i to nie tylko tych internetowych. Prace nad tą zmianą są jeszcze w Sejmie, ale najprawdopodobniej zmiana zacznie obowiązywać już w przyszłym roku – zmienią się zasady dotyczące rękojmi. O ile sam termin na złożenie reklamacji czy jej rozpatrzenie pozostaje bez zmian, o tyle zmianie ma ulec sposób liczenia terminu na złożenie reklamacji w przypadku wymiany produktu na nowy, wolny od wad. Po zmianach, przy każdej wymianie produktu na nowy, 2 letni termin rękojmi zacznie biec od nowa. Warto dodać, że wracamy tutaj do stanu prawnego sprzed wprowadzenia ustawy o prawach konsumenta.

Powyższe zmiany omówimy w dalszej części naszego artykułu.

Na ten moment nie są planowane istotne zmiany w ustawie o prawach konsumenta, czy też w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną – dwóch istotnych aktach prawnych dla Sprzedawców Internetowych.

Cały czas należy jednak obserwować orzecznictwo Sądów oraz decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – mimo, że nowe przepisy obowiązują już od 2014 r., to nadal jest sporo wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów.

Niezależnie od zmian w prawie ecommerce duże zmiany czekają nas również w prawie podatkowym, dlatego też warto jeszcze w tym roku zasięgnąć rady swojej księgowej lub księgowego celem ich wyjaśnienia i usystematyzowania. Do najważniejszych należy zaliczyć wprowadzenie tzw. JPK czyli Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz wprowadzenie indywidualnego rachunku bankowego dla każdego płatnika składek ZUS.

Nowe zasady w ochronie danych osobowych, czyli słów kilka o RODO

Wszechobecne już od jakiegoś czasu RODO to nic innego jak unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, uchwalone przez Parlament Europejski już 27 kwietnia 2016 r. Zadaniem RODO jest przede wszystkim ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Krok ten wydaje się być słuszny i potrzebny, bo obecnie każde państwo rządzi się swoimi prawami w zakresie danych osobowych, które często są dość mocno sprzeczne pomiędzy porządkami prawnymi różnych państw.

Zgodnie z RODO każde z państw członkowskich ma obowiązek wprowadzenia w swoim państwie aktów prawnych zgodnych z RODO. Rozporządzenia unijne mają jednak to do siebie, że obowiązują nawet bez konieczności ich implementacji, a zatem uszczegóławiania na etapie każdego państwa. Co to oznacza w praktyce? Nic innego jak tylko to, że nawet jeśli Polska nie sporządzi odpowiednich aktów prawnych to RODO i tak będzie obowiązywać, chociaż sam akt jest bardzo ogólny i dla wielu problemów nie precyzuje konkretnych rozwiązań.

Jakie są główne założenia RODO? Przede wszystkim ma ono wymusić, głównie np. na sprzedawcach internetowych, większą znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i tym samym ich stosowanie wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych. Nie ma wątpliwości, że przetwarzanie danych osobowych dotyczy niemal wszystkich, którzy działają w prawie e-commerce.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że przepisy dotyczące ochrony danych osobowych obowiązują w Polsce już od dawna i od dawna istnieją obowiązki z tym związane. Każdy kto przetwarza dane osobowe zobowiązany jest do tego, aby w należyty sposób zabezpieczać swoje systemy informatyczne, aby uniemożliwić wyciek pozyskanych danych osobowych. Oprócz tych obowiązków warto również wspomnieć o dwóch kwestiach formalnych: rejestracja bazy danych w GIODO (ten obowiązek istnieje aż do czasu wprowadzenia RODO. Sprzedawco – jeśli jeszcze  nie zgłosiłeś swojej bazy danych nie czekaj do maja 2018 r., bo w przypadku ewentualnej kontroli będziesz rozliczany na podstawie tych przepisów, które obowiązują obecnie) bądź powołanie tzw. ABIego (Administratora Bezpieczeństwa Informacji).

Zarówno obecnie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych jak i w przyszłości RODO zakładają, że nasze dane osobowe mają być bezpieczne i każdy, kto ma do nich dostęp ma to bezpieczeństwo zagwarantować. Zakres tego bezpieczeństwa zależy od tego jakie dane są przetwarzane przez dany podmiot. RODO w tym zakresie niewiele zmienia. Zupełnie inny poziom ochrony danych osobowych będzie dotyczył np. małego sprzedawcy internetowego, który uzyskuje jedynie dostęp do naszego imienia, nazwiska, adresu do doręczeń, a zupełnie inny w stosunku np. to szpitala, który przetwarza dane wrażliwe dotyczące np. stanu naszego zdrowia.

Nowością wynikającą z RODO będzie konieczność prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, a więc udokumentowania kto, co i w jakim celu przetwarza w obrębie struktury naszej firmy

O zmianach wprowadzanych przez RODO pisaliśmy także tutaj: Ochrona danych osobowych w sklepie internetowym 2017/2018 – omawiamy zmiany

Wielu przedsiębiorców, w tym również wielu sprzedawców internetowych obawia się RODO i zastanawia się jakie działania podjąć, aby spełnić wymogi jakie stawia przed nami ustawodawca. Z racji tego, że na chwilę obecną brakuje jeszcze krajowych regulacji w zakresie RODO, niewiadomo jakie dokładnie obowiązki zostaną nałożone na przedsiębiorców. Poczekajmy zatem jak coś już będzie pewne i wówczas zastanawiajmy się jak wdrażać je do naszych działalności.

Pomimo tak wielkiej zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, nie należy się jej obawiać. Zmiany te były potrzebne, aby w końcu usystematyzować przetwarzanie danych osobowych w różnych porządkach prawnych, tak, abyśmy nie musieli obawiać się, że nasze dane przetwarzane w Polsce są bezpieczne, ale już przy zakupach w sklepach internetowych z za granicy takiej pewności nie mieliśmy.

Nowe 2 lata rękojmi przy każdej wymianie produktu na nowy.

Najprawdopodobniej w 2018 r. zmienią się zasady dotyczące liczenia terminów w przypadku rękojmi. O ile terminy na złożenie reklamacji czy też terminy na jej rozpatrzenie pozostają bez zmian o tyle termin na złożenie reklamacji w przypadku wymianu produktu na nowy będzie z każdym razem liczony od nowa. Zmiana dotyczy jednak wyłącznie reklamacji składanej przez konsumenta! Planowane zmiany są jeszcze na etapie uchwalania ich w Sejmie, aczkolwiek możemy się spodziewać, że wejdzie ona w życie w roku 2018 r.

Zgodnie z planowanymi zmianami zostanie dodany nowy przepis w kodeksie cywilnym – art. 568[2]:

„Art. 568[2]. Jeżeli kupującym jest konsument, termin odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi biegnie na nowo od dnia wymiany rzeczy na wolną od wad.”

Co to tak naprawdę oznacza? Każdy kupujący ma prawo do złożenia reklamacji i w jej ramach może skorzystać z czterech możliwości. Jedną z nich jest wymiana wadliwego produktu na nowy,. Obecnie jednak wymiana taka nic nie zmienia, a termin rękojmi biegnie cały czas w sposób ciągły. Od wprowadzenia zmiany jednak każda wymiana produktu spowoduje, że termin rękojmi będzie liczony na nowy. Przykładowo jeśli klient zgłosi nam reklamacji po 1 roku od dnia zakupu produktu, my reklamację tą uznamy i wymienimy produkt na nowy, od dnia wymiany kupujący ma nowe 2 lata rękojmi. Różnicę wyraźnie widać na poniższej rycinie.

OBECNIE:

stara rekojmia

tak było dotychczas, a tak będzie OD WPROWADZENIA ZMIAN:

zmiany w rękojmi wyjaśnienie

Jak zatem widać na powyższym przykładzie zmiana jest duża i może mieć duże konsekwencje w praktyce. Szczegółowo zmiany te omawialiśmy już w jednym z naszych artykułów, do którego lektury serdecznie zapraszamy: Zmiany zasad liczenia rękojmi przy wymianie produktu na nowy.

Ważne! Do umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie zmian stosuje się przepisy dotychczasowe.

Podsumowanie

W 2018 r. czekają nas dwie duże zmiany, na które musi być przygotowany każdy przedsiębiorca, a w szczególności ten działający w ecommerce, bo jego zmiany te dotyczą w największym zakresie. Poza dwoma powyższymi zmianami niewątpliwie już w trakcie trwania roku pojawiają się kolejne, o których teraz jeszcze niewiadomo. Koniecznie trzeba zatem śledzić wszystko co dotyczy prawa ecommerce i tak aby nie zostać niemile zaskoczonym na wypadek ewentualnej kontroli.

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!