Uszkodzenie przesyłki-Dobrze napisany regulamin sklepu internetowego jest ważny dla każdego sprzedawcy internetowego. Jednak, mimo że najczęściej postrzega się ten dokument w kontekście relacji z konsumentami, regulamin może być również przydatny przy sprzedaży podmiotom niebędącym konsumentami. Poniżej opisujemy jedną z sytuacji, w których odpowiednie postanowienia z rozdziału przygotowanego przez nas regulaminu – „Postanowienia dotyczące przedsiębiorców” – pomogło naszemu klientowi odpowiednio ustosunkować się do reklamacji kupującego.

 

Uszkodzenie przesyłki w transporcie – reklamacja przedsiębiorcy

Kupujący będący przedsiębiorcą kupił w sklepie internetowym towar w celu związanym ze swoją działalnością gospodarczą. Przy zakupie poprosił o wystawienie faktury VAT na swoją firmę i wybrał przesyłkę kurierską jako sposób dostawy. Przesyłka dostała do kupującego w umówionym czasie, jednak pomimo, że była prawidłowo zapakowana, uległa uszkodzeniu w transporcie. Kupujący nie miał czasu na zbadanie przesyłki przy kurierze odebrał ją zatem bez zastrzeżeń. Dopiero po kilku dniach otworzył przesyłkę i zorientował się, że zakupiony towar uległ uszkodzeniu w transporcie, co było widoczne już po stanie samego opakowania.

Kupujący zwrócił się do sprzedawcy z reklamacją dotyczącą uszkodzenia i zażądał wymiany uszkodzonego produktu na nowy. Sprzedawca, podchodzi do wszystkich reklamacji w sposób prokliencki, i stara się zawsze rozpatrzyć je pozytywnie. W tym przypadku jednak postępowanie kupującego naraziłoby sprzedawcę na duże straty. Wszystko z powodu przepisów prawa przewozowego, regulującego odpowiedzialność przewoźnika za przesyłki. Zgodnie art. 7 tej ustawy:

Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego [tutaj: kupującego] bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1)  szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

2)  zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

3)  ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

4)  szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.”

W tym przypadku minęło już 7 dni od odebrania przesyłki, w związku z czym dochodzenie przez sprzedawcę odszkodowania od przewoźnika za uszkodzenie przesyłki byłoby niemożliwe. Nawet w przypadku braku upływu 7 dni od odebrania przesyłki, byłoby bardzo trudno uzyskać odszkodowanie, ze względu na fakt, że powyższy przepis wymaga w takim przypadku udowodnia, że szkoda powstała w transporcie, a nie np. po odebraniu przesyłki przez kupującego.

 

Rozwiązanie wskazane w naszym regulaminie

Sprzedawca nie mógł sobie pozwolić na tak duże straty wynikające z zaniedbania kupującego. Powołał się zatem na postanowienie pkt. 9.5 przygotowanego przez nas regulaminu jego sklepu internetowego, który to regulamin kupujący zaakceptował przy zakupie:

„W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.”

Ponieważ, w przypadku gdy kupujący nie jest konsumentem, sprzedawca zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego nie odpowiada za szkodę w transporcie, sprzedawca odmawiając uznania reklamacji klienta, mógł wskazać na konkretne postanowienie swojego regulaminu, wspierające jego argumentację. Akceptacja regulaminu przez klienta przy składaniu zamówienia sprawia, że staje się on podstawą umowy sprzedaży i jego postanowienia obowiązują obie strony.

 

Podsumowanie

W przypadku konsumentów, regulamin pełni przede wszystkim funkcję wypełnienia obowiązków informacyjnych, a jego treść jest ograniczona katalogiem klauzul niedozwolonych. W relacjach B2B w regulaminie można dodatkowo zawrzeć szereg postanowień bardzo korzystnych dla sprzedawcy, których nie można by było stosować w stosunku do konsumentów. Jak pokazuje opisana w tym artykule sytuacja, mogą one mieć realne praktyczne znaczenie. Jeżeli mają Państwo zamieszony na stronie sklepu regulamin przygotowany przez naszych prawników, zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z jego punktem 9 i do stosowania tych postanowień w relacjach w klientami niebędącymi konsumentami.

 

5.00 avg. rating (97% score) - 2 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!