Ostatnio jeden z naszych Klientów zwrócił się do nas z pytaniem jak sprzedawać legalnie zastępcze akcesoria do produktów znanej marki aby nie naruszyć jej praw?

Sprawa zaczęła się od usuwania przez Allegro jego aukcji, w których opisie była dodana nazwa marki – dodajmy, że nazwa ta jednocześnie została zastrzeżona jako znak towarowy. Aukcje były usuwane po otrzymaniu przez Allegro zgłoszenia od właściciela znaku towarowego. Ważna sprawa – Klient sprzedawał produkty stanowiące akcesoria zastępcze / pasujące do innego produktu znanej marki. Nie sprzedawał natomiast samych produktów tej marki.

Allegro wskazało:

“W opisach Twoich ofert używasz w sposób nieuprawniony zastrzeżonego słownego znaku towarowego. Naruszenie polega na wykorzystaniu – w tytule i/lub dalszym opisie oferty – nazwy określonego, zarejestrowanego znaku towarowego do sprzedaży produktu innej marki. Więcej informacji na temat naruszenia znajdziesz tutaj. Działania podejmujemy w wyniku otrzymania zgłoszenia będącego wiarygodną wiadomością w rozumieniu art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku wykazanych przez uprawnionego zgłaszającego naruszeń, oznacza to konieczność niezwłocznego usunięcia ofert.”

Przypomnijmy, że na Allegro podmiot, który posiada prawa z rejestracji znaku towarowego może przystąpić do programu Współpraca w Ochronie Praw (więcej tutaj: https://allegro.pl/dla-kupujacych/program-wspolpraca-w-ochronie-praw). Podobny program funkcjonuje także m.in. na Amazonie. Jest to duża korzyść z posiadania zarejestrowanego prawa do znaku towarowego. Przypominamy, że w 2022 r. można skorzytać z 75% dotacji na zastrzeżenie znaku – piszemy o tym więcej tutaj (kliknij)

Przejdźmy teraz do odpowiedzi na pytanie naszego Klienta.

Należy zacząć od wyjaśnienia, że przez rejestrację znaku towarowego podmiot uprawniony nabywa prawo wyłącznego używania tego znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze, na którym udzielono mu prawa.
 
Nazwa “XYZ” jest znakiem towarowym słownym zastrzeżonym na obszarze Unii Europejskiej. Nie ulega więc wątpliwości, że używanie przez inne firmy tej nazwy w zakresie towarów i usług, dla których znak ten został zastrzeżony (o zakresie ochrony informuje nas wykaz klas wskazany w zgłoszeniu), będzie naruszeniem prawa ochronnego właściciela tego znaku.
 
Używanie znaku towarowego polega w szczególności na:
  1. umieszczaniu tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
  2. umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług;
  3. posługiwaniu się nim w celu reklamy.
Zgodnie z przepisem art. 156 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej, właściciel znaku towarowego nie może zakazać Państwu jego używania, jeśli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi. Co za tym idzie, możliwe jest użycie zastrzeżonej przez inny podmiot nazwy wtedy, gdy jest to niezbędne w celach informacyjnych. Należy dodać, że użycie znaku w celu informacyjnym musi zachodzić z poszanowaniem uczciwych praktyk handlowych.
 
Podsumowując, dozwolone użycie znaku towarowego innego podmiotu w celach informacyjnych zakłada spełnienie łącznie następujących warunków:
  • (1) robią to Państwo wyłącznie w celu poinformowaniu o przeznaczeniu własnych towarów i usług (czyli np. towary są akcesoriami do towarów właściciela znaku);  
  • (2) jest to konieczne (a więc w praktyce stanowi to jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji o jego przeznaczeniu); a także 
  • (3) pozostaje to w zgodzie z uczciwymi praktykami handlowymi (czyli np. nie może sugerować to nieprawdziwych powiązań gospodarczych Państwa i właściciela znaku).
Poza tym proszę także zwrócić uwagę, że niezależnie od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, są Państwo związani warunkami Allegro. Korzystając z usług Allegro, zawierają z nimi Państwo umowę, której warunki określone są w regulaminach, wskazujących wymogi w zakresie formułowania tytułów i opisów ofert oraz przestrzegania praw podmiotów trzecich. Wytyczne Allegro w zakresie posługiwania się cudzymi znakami towarowymi do celów informacyjnych znajdą Państwo tutaj: 
 
W pewnym uproszczeniu należy stwierdzić, że jeśli zamiast użycia zastrzeżonej nazwy (np. “XYZ”) wystarczyłoby posłużyć się ogólnym określeniem rodzaju towarów, dla których sprzedają Państwo akcesoria (np. “rodzaj przedmiotu“), to dla bezpieczeństwa powinni Państwo wybierać zawsze nazwę ogólną zamiast zastrzeżonego znaku. 
 
Jeśli jednak uważają  Państwo, że użycie nazwy “XYZ” jest niezbędne, bo np. Państwa towar jest wyłącznie kompatybilny z produktem marki “XYZ”, ale już np. nie z innymi tego typu produktami, to należy zadbać o to, aby nazwę zastrzeżoną stosować wyłącznie informacyjnie w sposób, który nie będzie sugerował, że są Państwo w jakikolwiek sposób powiązani z właścicielem znaku albo że Państwa akcesoria zostały wyprodukowane przez właściciela znaku.
Należy zadbać o to, by nazwa ta nie była stosowana jako główny element “wyróżniający” Państwa ofertę na tle innych ofert na platformie, ponieważ pojawić może się słuszny zarzut, że używają jej Państwo głównie w celach reklamowych, co stanowi niedozwolone wkroczenie w uprawnienia właściciela znaku towarowego.
 
Jeżeli w świetle powyższych wyjaśnień nie zgadzają się Państwo nadal z decyzją Allegro o usunięciu Państwa ofert sprzedaży, zalecamy skontaktować się z Allegro w celu odwołania od tej decyzji i zażądania przesłania treści zawiadomień firmy, która zastrzegła znak i które miały doprowadzić do usunięcia Państwa ofert z platformy.
Proszę uzasadnić swoje żądanie przepisem art. 4 ust. 1 i 5 rozporządzenia UE nr 2019/1150, zgodnie z którymi:
 
W przypadku gdy dostawca usług pośrednictwa internetowego podejmuje decyzję o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia swoich usług pośrednictwa internetowego na rzecz danego użytkownika biznesowego w odniesieniu do poszczególnych towarów lub usług oferowanych przez tego użytkownika biznesowego, przekazuje temu użytkownikowi biznesowemu – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.”
Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 oraz w ust. 4 akapit drugi, zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez dostawcę usług pośrednictwa internetowego danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 1 lit. c).

Reasumując – użycie zastrzeżonego znaku towarowego jest możliwe po spełnieniu kiku warunków. Jeżeli Twoim zdaniem uprawniony do znaku nadużywa swoich praw i wykorzystuje Allegro do bezprawnego blokowania Twojej sprzedaży, to masz pełne prawo podjąć obronę swoich praw.

 

4.00 avg. rating (82% score) - 4 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!