Wszyscy wiemy jak ważna jest ochrona swojej marki, a w przypadku firm produkcyjnych także ochrona swoich wzorów przemysłowych. Naturalnym dopełnieniem tej ochrony jest rejestracja swojego znaku towarowego lub wzoru przemysłowego. Zastrzeżenie znaku lub wzoru przemysłowego pozwala zdecydowanie skuteczniej walczyć o swoje prawa z nieuczciwą konkurencją. Pozwala m.in. łatwiej usunąć bezprawne treści naruszające markę firmy, zapewnić sobie niewykorzystywanie naszej marki w reklamach konkurencji w Google Adwords, czy  też skorzystać z dodatkowych możliwości jak np. przystąpić do programu Amazon Brand Registry.  

Korzyści jest wiele, natomiast taka rejestracja wiąże się oczywiście z kosztami. I tutaj z pomocą przychodzi tytułowy SME Fund 2022. W tym wpisie omawiamy, o co chodzi z dotacją na znak towarowy lub wzór przemysłowy, kto może ją uzyskać oraz w jakiej wysokości.

Wiemy, że warto skorzystać z tej dotacji – podobny program był już w 2021 r. i dzięki naszej pomocy kilkudziesięciu naszych Klientów cieszy się już z zarejestrowanego znaku towarego oraz uzyskanego zwrotu w ramach dotacji. 

Pamiętaj, że ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Przejdźmy zatem do szczegółów.

Od razu należy dodać, że wszystkie aktualne informacje dostępne są na stronie https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund – poniżej zamieszczamy wybrane przez najważniejsze informacje. Po więcej szczegółów odsyłamy do tej strony lub zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami, w tym także w razie zainteresowania wsparciem przy rejestracji i ubieganiu się o dotację zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy: 

 • mailowo kontakt@prokonsumencki.pl
 • porzez chat w prawym dolnym rogu naszej strony
 • telefonicznie 61 847 55 18

 

Co to jest SME Fund 2022 i do kiedy można starać się o dotację 

 

Fundusz dla MŚP The Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji utworzony w celu wsparcia praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) europejskich. SME Fund (fundusz dla MŚP) to inicjatywa Komisji Europejskiej realizowana przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Fundusz dla MŚP będzie działać od 10 stycznia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.

Ilość środków jest ograniczona, więc dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Ważne – najpierw składamy wniosek o dotację, a dopiero potem rejestrację znaku lub wzoru przemysłowego (nie można uzyskać dotacji na już zarejestrowane znaki lub wzory). 

 

Kto może uzyskać dotację z SME Fund 2022

 

SME Fund oferuje wsparcie finansowe dla małych (w tym mikro) i średnich przedsiębiorstwa z siedzibą w Unii Europejskiej. Co istotne, to wniosek może złożyć właściciel unijnego przedsiębiorstwa, pracownik lub upoważniony przedstawiciel działający w jego imieniu – dzięki temu możesz skorzystać m.in. z naszej pomocy przy obsłudze pozyskania dotacji.

Definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorstwa znajdziesz tutaj.

 

Na co można wykorzystać dotację z SME Fund 2022 

 

Dotacje różnią się nieco w zależności od kraju siedziby danej firmy. W przypadku polskich firm dotację można uzyskać na:

 • zgłoszenie znaku towarowego
 • zgłoszenie wzoru przemysłowego 
 • do wykorzystania na opłaty patentowe

Co ważne dotację można wykorzystać zarówno na unijny znak towarowy, jak i polski. Dzięki rejestracji unijnego znaku zyskujemy ochronę od razu we wszystkich Państwa UE i nie musimy ponawiać rejestracji w poszczególnych krajach. Przy tak wysokiej dotacji warto to rozważyć. 

 

Ile wynosi dotacja z SME Fund 2022

 

SME FUND to program zwrotu kosztów, w którym wystawiane są bony na częściowe pokrycie opłat za wybrane czynności. Istnieją dwa rodzaje bonów. Zależą one od rodzaju dokonywanej czynności:

 • BON 1 – 1500 EURO do wykorzystania w związku z opłatą za zgłoszenie znaku towarowego i wzoru przemysłowego 
 • BON 2 – 750 EURO do wykorzystania na opłaty patentowe

Maksymalne dofinansowanie (w ramach limitów powyżej 1500 euro i 750 euro) to:

 • 75% – znaki towarowe i wzory przemysłowe na szczeblu krajowym, regionalnym i UE
 • 50% – znaki towarowe i wzory przemysłowe poza UE
 • 50% – patenty

W praktyce BON 1 można wykorzystać np.:

 • na rejestrację jednego znaku unijnego – przy jednym unijnym znaku towarowym w jednej klasie towarów i usług koszt opłat urzędowych wyniósłby tylko 252,50 euro (oszczędność to 637,5 euro)! W ten sposób uzyskujemy ochronę w całej UE w cenie porównywalnej do kosztów ochrony uzyskanej jedynie na Polskę w polskim urzędzie patentowym.
 • na rejestrację dwóch unijnych znaków towarowych każdy w 1 klasie towarów lub usług, co pozwoli skorzystać z 75% zniżki na opłaty urzędowe. W tym przypadku zamiast standardowych 1700 euro (2 x 850 euro) opłat urzędowych zapłacimy jedynie 425 euro (oszczędność to 1275 euro).
 • rejestracja jednego znaku unijnego w większej ilości klas – wtedy także jest możliwość skorzystania z tej 75% zniżki (w przypadku większej ilości klas opłata urzędowa jest wyższa). W przypadku jednego znaku unijnego rejestrowanego w 3 klasach zamiast 1050 euro zapłacimy jedynie 262,5 euro (oszczędność to 787,5 euro). 
 • rejestracja znaku w UPRP – w przypadku rejestracji znaku w polskim urzędzie patentowym także zyskujemy zwrot do 75% opłat – tutaj przy jednym znaku w jednej klasie opłata ta wyniesie łącznie 890 zł, co pozwala zmniejszyć te koszty do kwoty 222,5 zł (oszczędność to 667,50 zł). 

 

Jak wygląda procedura uzyskania dotacji

 

Procedura jest szczegółowo opisana na stronie https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/online-services/sme-fund

A w skrócie – w pierwszej kolejności konieczne jest utworzenie konta i złożenie wniosku z wymaganymi załącznikami. Następnie można przejść do rejestracji znaku lub wzoru przemysłowego. Po tym etapie można złożyć wniosek o wypłatę dotacji.

Całość tych działań możesz zlecić także osobie trzeciej – w razie zainteresowania wsparciem przy rejestracji i ubieganiu się o dotację zapraszamy do kontaktu – chętnie pomożemy, skontaktować można się z nami:

 • mailowo kontakt@prokonsumencki.pl
 • porzez chat w prawym dolnym rogu naszej strony
 • telefonicznie 61 847 55 18

 

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!