Zapraszamy do obejrzenia webinaru od prawników Prokonsumencki.pl:

Jak radzić sobie z nieprawdziwymi opiniami o firmie w Internecie?

W trakcie tego webinaru dowiesz między innymi:

  • Nieprawdziwa lub obraźliwa opinia jako przestępstwo
  • Nieprawdziwa lub obraźliwa opinia jako naruszenie dóbr osobistych
  • Negatywna wypowiedź jako czyn nieuczciwej konkurencji
  • Jak dochodzić swoich praw?
  • Jak doprowadzić do usunięcia niezgodnych z prawem treści ze strony internetowej?

>> Szkolenie jest dostępne za darmo w naszej bazie wiedzy. 

Odpowiadamy na Wasze pytania zadane w trakcie webinaru:

Jak odróżnić komentarz stanowiący dozwoloną krytykę od komentarza naruszającego dobra osobiste?

Przekroczeniem granic dozwolonej krytyki, także i osób publicznych, jest zachowanie mające obraźliwy charakter, polegające na uczynieniu sobie z adresata pośmiewiska, okazywaniu pogardy. Sądy podkreślają,  że dokonując krytyki należy unikać ekspresji, która jest bezzasadnie napastliwa w stosunku do innych osób, a zatem stanowi naruszenie ich praw, nie stanowi zaś wkładu w jakąkolwiek formę debaty publicznej sprzyjającej postępowi w sprawach ludzkich.

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 2013-04-25 (I ACa 102/13):

„(…) Granice wolności słowa zakreślone są szeroko, gdy krytyka dokonywana jest w celu ochrony społecznie uzasadnionego interesu (np. krytyka w celu ochrony praw konsumentów). Krytyka jest działaniem społecznie pożytecznym i pożądanym, lecz nawet jeżeli została podjęta w interesie społecznym, musi nosić cechy rzetelności, rzeczowości i konstruktywności, tj. musi być nakierowana na zapobieżenie pewnym nieprawidłowościom, czy zjawiskom patologicznym, nie zaś zmierzać wyłącznie do pognębienia przeciwnika. W niniejszej sprawie trzeba też mieć na względzie wyjątkowy charakter krytyki związany ze specyfiką funkcjonowania portali dyskusyjnych w internecie i sposobem wyrażania opinii na tym forum. Forma i treść wypowiedzi publikowanych na otwartych internetowych portalach dyskusyjnych odbiega od przyjętych w innych środkach publicznego przekazu. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że wypowiedzi publikowane w internecie są z reguły anonimowe i wpisywane „na gorąco”, w czasie dyskusji na tematy budzące aktualnie duże zainteresowanie danej grupy społecznej, co nie sprzyja ich wyważaniu. Charakteryzują się one na ogół ostrzejszym językiem i niejednokrotnie są przejaskrawione. Nie oznacza to jednak aprobaty dla wypowiedzi dalece wykraczających poza ramy powszechnie akceptowanego poziomu dyskursu, tj. dla wypowiedzi zwyczajnie niecenzuralnych, wulgarnych i obraźliwych.”

Co to jest interes społeczny na który można powołać się we wniosku do prokuratora?

Interes społeczny w ściganiu przestępstwa prywatnoskargowego występuje m.in. wtedy gdy:

czyn jakiego dopuścił się sprawca ma charakter chuligański, czyn wywołał ogólne oburzenie, ofiara przestępstwa jest bezradna lub w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Ten katalog jest otwarty, co oznacza, że można powoływać się również na inne okoliczności, które sprawiają że ściganie sprawcy jest ważne nie tylko dla pokrzywdzonego, ale również dla społeczeństwa.

Czy zgłoszenie do administratora o bezprawnym komentarzu musi być wykonane w formie jakiej wymaga regulamin danego portalu?

Z pewnością ułatwia to kontakt z administratorem, nie ma jednak takiego wymogu. Ustawa  o świadczeniu usług drogą elektroniczną wskazuje jedynie, że wiadomość o bezprawnym charakterze treści internetowej powinna być „wiarygodna”. Jeśli administrator zignoruje wiarygodne zawiadomienie, może ponosić odpowiedzialność za treść wpisu. Nie ma wówczas możliwości powoływać się na fakt, że zawiadomienie było przesłane w inny sposób niż przewiduje regulamin. Dotyczy to zarówno zgłoszeń od użytkowników portalu jak i od osób postronnych.
4)  Czy firma prowadzona w formie spółki również może domagać się ochrony dóbr osobistych?

Tak, zgodnie z kodeksem cywilnym przepisy dotyczące dóbr osobistych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Jak stwierdził Sąd Najwyższy (wyrok z 14.11.1986, II CR 295/86): „Dobra osobiste osób prawnych – to wartości niemajątkowe, dzięki którym osoba prawna może funkcjonować zgodnie ze swym zakresem działań.” Spółka może więc domagać się ochrony np. jej dobrego imienia. Pamiętajmy, aby nie mylić naruszenia dóbr osobistych udziałowców spółki lub członków jej zarządu z naruszeniem dóbr osobistych samej spółki. W tym pierwszym przypadku, każda osoba indywidualnie powinna dochodzić ochrony swoich praw.

Czy jest możliwe wiążące zobowiązanie administratora strony internetowej do podania danych osoby która zamieściła na tej stronie bezprawny komentarz.

Nie, ze względu na brak regulacji tej kwestii oraz niejednoznaczne stanowiska organów zajmujących się nią (m.in. GIODO i Sądu Najwyższego) obecnie nie można zapewnić, aby administrator przekazał nam dane osoby naruszającej prawo. Pamiętajmy jednak, że można pociągnąć takiego administratora do odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych oraz uzyskać nakazanie usunięcia wpisu, jeśli nie usunie wpisu po otrzymaniu wiarygodnej wiadomości, że wpis narusza prawo.

 

Czy jest możliwe ściąganie autora bezprawnego wpisu zarówno na drodze karnej jak i cywilnej?

Tak, jeśli wpis można uznać zarówno za naruszenie dóbr osobistych, jak i za przestępstwo znieważenia lub zniesławienia. W tym wypadku trzeba jednak przeanalizować wpis na gruncie każdego z tych czynów osobno. Pamiętajmy również, że udowodnienie, że czyn jest przestępstwem lub naruszeniem dobra osobistego należy do tego, kto wniósł pozew lub prywatny akt oskarżenia.

Za co odpowiada administrator portalu jeśli nie usunie komentarza.

Jeśli administrator nie usunie komentarza po otrzymaniu wiarygodnej wiadomości, że komentarz narusza prawo, odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osoby, której dotyczy komentarz. Wówczas można do niego skierować te same żądania, co do sprawcy. Co więcej pozwanie administratora, nie wyklucza pozwania sprawcy jednocześnie lub w późniejszym czasie. Dowiedz się jak radzić sobie z nieprawdziwymi opiniami o firmie.

 

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!