Suplementy diety w ostatnim czasie zyskały dużą popularność wśród społeczeństwa. Coraz częściej są one także sprzedawane w Internecie w sklepach internetowych. Jak się jednak okazuje, po przeanalizowaniu licznych, często dość skomplikowanych przepisów, sprzedaż suplementów diety przez internet jest dość szczegółowo regulowana.

W dzisiejszym wpisie przybliżymy Wam obowiązki, jakie zostały nałożone na Sprzedawców zajmujących się sprzedażą suplementów diety w Internecie.

Pamiętaj, że jeżeli masz pytania lub szukasz wsparcia, to możesz skontaktować się z naszymi prawnikami:

 • kontakt@prokonsumencki.pl
 • 61 847 55 18

Suplementy diety to nie leki tylko środki spożywcze

W pierwszej kolejności warto byłoby wskazać, co pod pojęciem suplementów diety rozumie polski ustawodawca.

Suplement diety według art. 3 ust. 39 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia to środek spożywczy, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, pojedynczych lub złożonych, wprowadzany do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych, z wyłączeniem produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.

Jak zatem widzimy suplementy diety są żywnością, a nie lekami i musi być to wyraźnie zaznaczone w sklepach internetowych. Warto taką informację podać zarówno w opisie produktów, jak i w regulaminie sklepu internetowego.

Problem ten dotyczy w szczególności aptek internetowych, które często suplementy diety sprzedają obok lekarstw, wpisując dodatkowo, że np. są one polecane w szczególności w okresie zwiększonej zachorowalności na grupę.

Takie zestawienie suplementów diety z lekami może być uznane za nieuczciwą praktykę rynkową, która może naruszać interes konsumenta poprzez sugerowanie, że suplementy diety mogą być produktem leczniczym.  Konsument dokonując zakupu produktu musi bowiem dokładnie wiedzieć czym jest dany produkt.

Dodatkowo takie oznaczenie produktu może być uznane za naruszające art. 46 ust. 1 w związku z art. 46 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, który stanowi o tym, że prezentacja i reklama środka spożywczego nie może przypisywać środkowi spożywczemu właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia albo odwoływać się do takich właściwości.

W celu zminimalizowania ryzyka należy zatem zawsze wyraźnie rozdzielić suplementy diety od produktów leczniczych. Takie rozróżnienie może być dokonane na przykład poprzez umieszczenie suplementów diety w osobnej zakładce sklepu internetowego i w szczególności unikanie przy suplementach diety jakichkolwiek zapisów, które są charakterystyczne dla prezentacji leków.

Skoro, jak wskazaliśmy powyżej, suplementy diety są żywnością, a nie lekami, to zastosowanie będą tutaj miały nie przepisy farmaceutyczne, ale przepisy odnoszące się do środków spożywczych, w których szczególną uwagę należy zwrócić na regulacje dotyczące oznakowanie, prezentacji i reklamy.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi o sprzedaż suplementów diety przez Internet?

Od 13 grudnia 2014 r. obowiązuje rozporządzenie unijne (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności), zgodnie, z którym konsument jeszcze przed dokonaniem zakupu ma mieć możliwość zapoznanie się z następującymi informacjami:

 • Nazwa żywności;
 • Wykaz składników (w tym wskazanie składników i substancji, które mogą powodować alergie i reakcje nietolerancji);
 • Ilość określonych składników;
 • Ilość netto żywności;
 • Specjalne warunki przechowywania lub użycia;
 • Nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego za produkt;
 • Zawartość alkoholu, jeśli środek spożywczy zawiera więcej jak 1,2 % alkoholu objętościowo;
 • W określonych przypadkach (wskazanych w art. 26 wyżej wskazanego rozporządzenia np. w przypadku gdy zaniechanie ich wskazania mogłoby wprowadzać w błąd konsumenta co do rzeczywistego kraju lub miejsca pochodzenia środka spożywczego, w szczególności gdyby informacje towarzyszące środkowi spożywczemu lub etykieta jako całość mogły sugerować, że dany środek spożywczy pochodzi z innego kraju lub miejsca) także kraj i miejsce pochodzenia produktu.

Warto tutaj po krótce zastanowić się nad tym, co należy rozumieć pod pojęciem „przed dokonaniem zakupu”. Oczywistym wydaje się być, że jeśli w opisie danego produktu, zamieszczonym na stronie internetowej sklepu, zawrzemy wszystkie wymagane informacje to obowiązek informacyjny zostanie spełniony.

A czy na przykład umieszczenie wymaganych informacji nie wprost poprzez umieszczenie ich w opisie produktu, ale poprzez odesłanie (podanie aktywnego linku) do strony internetowej producenta, na której zawarte są wszystkie informacje będzie spełnieniem obowiązku informacyjnego? W tym miejscu warto wskazać na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany 5 lipca 2012 r. w sprawie C-49/11, w której Trybunał stwierdził, iż informacje zawarte na stronie internetowej sprzedawcy dostępne wyłącznie za pomocą linku przekazanego konsumentowi, nie są przekazane temu konsumentowi ani nie są one otrzymane przez niego. Wynika z tego zatem jednoznacznie, że samo umieszczenie linku do opisu produktu nie będzie spełnieniem przez Sprzedawcę obowiązku informacyjnego.

Dodatkowo, poza obowiązkiem udostępnienia konsumentowi informacji o produkcie przed dokonaniem zakupu, informacje takie konsument musi mieć także dostępne w momencie dostawy. Większość z nich znajduje się zazwyczaj bezpośrednio na etykiecie lub opakowaniu produktu. Jeśli jednak producent nie zamieścił wymaganych informacji, obowiązkiem sprzedawcy jest podanie tych informacji, np. w dodatkowych ulotkach lub folderach informacyjnych dołączanych do produktu. Warto również podkreślić, iż obowiązkowe informacje na temat żywności należy dostarczać bez obciążania konsumentów jakimikolwiek dodatkowymi kosztami.

Dodatkowe obowiązki – sprzedaż suplementów diety przez Internet

W celu monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot działający na rynku spożywczym, który wprowadza lub ma zamiar wprowadzić po raz pierwszy do obrotu między innymi suplementy diety – jest obowiązany powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. W powiadomieniu tym, jesteśmy zobowiązani do podania następujących danych:

 • Nazwa produktu oraz jego producenta;
 • Postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu;
 • Wzór oznakowania w języku polskim;
 • Kwalifikację/rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na rynku spożywczym;
 • Skład jakościowy obejmujący dane dotyczące składników zawartych w produkcie, w tym substancji czynnych;
 • Skład ilościowy składników;
 • Imię i nazwisko albo nazwa, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu.

Powiadomienia tego dokonuje się w formie dokumentu elektronicznego powstałego przez wprowadzenie danych do elektronicznego formularza powiadomienia.

Po otrzymaniu powiadomienia Główny Inspektor Sanitarny może przeprowadzić postępowanie mające na celu wyjaśnienie, czy produkt objęty powiadomieniem, ze względu na jego skład, właściwości poszczególnych składników oraz przeznaczenie, jest środkiem spożywczym zgodnie z zaproponowaną przez podmiot działający na rynku spożywczym kwalifikacją oraz czy spełnia wymagania dla danego rodzaju środka spożywczego.

Podsumowanie

Drogi Sprzedawco, zanim zaczniesz sprzedawać suplementy diety w Internecie warto, więc, byś poznał wszystkie wymaganie nałożone na Ciebie przez ustawodawcę polskiego i unijnego. W szczególności koniecznie odpowiednio oznaczaj swoje produkty i spełniaj obowiązki informacyjne wobec konsumenta jeszcze przed dokonaniem przed niego zakupu, nie wprowadzaj też konsumenta w błąd, co do tego, że suplement diety może być lekiem, bowiem nim nie jest.

 

5.00 avg. rating (99% score) - 9 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!