(Ważne! Aktualizacja 29 sierpnia 2016 – na końcu niniejszego wpisu – ustawa została już uchwalona i zacznie obowiązywać od 8 września 2016 r.)

Trwają pracę nad zmianami w ustawie  o sprzedaż przez Internet wyrobów tytoniowych . Zgodnie z projektem ustawy zmiany mają zacząć obowiązywać od 20 maja 2016 r. – czy tak faktycznie będzie, to już niebawem się okaże. 28 kwietnia miało miejsce pierwsze czytanie w komisjach. Do tej pory sytuacja wyglądała podobnie jak ze sprzedażą alkoholu – ustawa wprost nie przewidywała ani zakazu ani możliwości sprzedaży papierosów, a tym bardziej epapierosów przez Internet.

Szerzej o sprzedaży alkoholu przez Internet przeczytasz tutaj: Czy sprzedaż alkoholu przez Internet jest legalna?

Niezależnie od tego kiedy zmiany wejdą ostatecznie w życie warto się im już przyjrzeć. Wprowadzą one niemałe trzęsienie ziemi w branży epapierosów. Po wejściu w życie zmian zakazana będzie sprzedaż na odległość (np. w sklepie internetowym), w tym transgraniczna, wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części. Złamanie tego zakazu zagrożone będzie karą grzywny do 200.000 zł albo karą ograniczenia wolności albo obu tym karom łącznie.

Dlaczego wprowadza się zmiany dotyczące sprzedaż przez Internet wyrobów tytoniowych

Zmiana przepisów związana jest z koniecznością wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 1, z późn. zm.).

Już z samego tytułu dyrektywy można wnioskować jaki jest jej cel. Ma ona przede wszystkim pomóc ujednolicić regulacje Państw Członkowskich dotyczące wyrobów tytoniowych i wyrobów powiązanych – pod tą ostatnią nazwą kryją się m.in. epapierosy.

Najważniejsze zmiany w ustawie tytoniowej

Dla sprzedawców internetowych najważniejsze będzie wprowadzenie zakazu sprzedaż przez Internet wyrobów tytoniowych:

Art. 7f. Zabrania się sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość:
1) wyrobów tytoniowych;
2) papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.

Złamanie powyższego zakazu zagrożone jest karą grzywny oraz karą ograniczenia wolności:

Art. 12c. Kto:
[…]
5) nie stosuje się do zakazów sprzedaży na odległość, o których mowa w art. 7f,
[…]
podlega grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności albo obu tym karom łącznie.

Poza samym zakazem sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części (art. 7 f) ustawa wprowadzi szereg nowych definicji. Powinno to zagwarantować, że projektowane przepisy będą jednolicie stosowane, w tym także przez inne państwa członkowskie UE.

Dla przykładu ustawa przewiduje następujące definicje:

  • papieros elektroniczny – wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika; papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika, lub wielokrotnego ładowania za pomocą kartridży jednorazowych;
  • palenie papierosów elektronicznych – spożycie pary zawierającej nikotynę za pomocą papierosa elektronicznego

Ustawa rozszerza zakaz sprzedaży osobom do lat 18 także na epapierosy – zgodnie z nowym brzmieniem art. 6 ust. 1:

Zabrania się udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. W punkcie detalicznym umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych).

Ustawa wprowadza także zakaz wprowadzania do obrotu, produkowania i importowania w celu wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych o aromacie charakterystycznym (np. popularne papierosy mentolowe).

W punkcie detalicznym niezbędne będzie umieszczenie widocznej i czytelnej informacji o treści:

sprzedaż epapierosów przez internet

Zmiany obejmą także kwestie dotyczące reklamy i sponsoringu:

Zabrania się reklamy wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i promocji wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz reklamy i promocji produktów imitujących te wyroby, lub symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych

oraz

Zabrania się sponsorowania przez firmę tytoniową, w tym producenta lub importera wyrobów tytoniowych, oraz producenta lub importera powiązanych wyrobów, działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno–politycznej.

Inne zmiany dotyczą m.in. etykietowania i oznaczania wyrobów tytoniowych. Z samym projektem ustawy oraz bieżącymi pracami nad zmianami można zapoznać się tutaj.

Podsumowanie

Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania dyrektywy do dnia 20 maja 2016 r. Niezależnie od tego kiedy przepisy wejdą w życie, to już teraz warto się przygotować na nadchodzące zmiany. Szczególnie sklepy internetowe posiadające w swoim asortymencie papierosy elektroniczne powinny się przygotować na ich usunięcie ze swojej oferty.

Aktualizacja 20 maja 2016 r.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Sejmu Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych jest nadal na etapie I czytania w komisjach – stan ten nie uległ zmianie od 28 kwietnia. Z doniesień medialnych wynika, że prace nad ustawą i jej wejście w życie może się przedłużyć nawet do lipca. Będziemy obserwować postępy prac i na bieżąco o nich informować.

Aktualizacja 29 sierpnia 2016 r.

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wejdzie ostatecznie w życie 8 września 2016 r. Z pełnym tekstem ustawy można zapoznać się tutaj – ustawa epapierosy.

Sprzedawców internetowych powinien przede wszystkim zainteresować fakt, że w końcowej wersji ustawy utrzymano zakaz sprzedaż epapierosów przez Internet – zgodnie z art. 7f ustawy:

Art. 7f. Zabrania się sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość:
1) wyrobów tytoniowych;
2) papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.

Naruszenie tego zakazu może się spotkać z nałożeniem grzywny do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności albo obu tym karom łącznie (art. 12c ustawy).

5.00 avg. rating (98% score) - 5 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!