Jednym z najnowszych wpisów w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonym przez Prezesa UOKiK jest tytuł niniejszego wpisu – pod numerem 4959 znajdziemy klauzulę niedozwoloną o następującej treści:

Uwaga! Informacja o rozpatrzeniu reklamacji – osobiście w sklepie

Klauzula została wpisana do rejestru na skutek pozwu złożonego przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Tomaszowie Mazowieckim – patrząc na powodów w pozostałych sprawach wpisanych do rejestru należy przyznać, że rzecznicy konsumentów bardzo rzadko korzystają ze swoich uprawnień, dlatego tym bardziej warto się pochylić nad ostatnim wpisem.

Dlaczego jest to klauzula niedozwolona

Nowa klauzula niedozwolona została uznana, gdyż przerzuca ona ciężar kontaktu w sprawie rozstrzygnięcia reklamacji na konsumenta – choć zgodnie z przepisami to sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do żądania konsumenta. Zarówno wskazany zapis, jak i wszelkie podobne nakładające na konsumenta np. obowiązek kontaktu telefonicznego w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji będą również uznane za klauzule niedozwolone – oczywiście pod warunkiem braku indywidualnego uzgodnienia (sprzedawca może bowiem w drodze indywidualnych negocjacji ustalić z klientem taki zapis, na pewno jednak nie zalecamy wyposażania naszych wzorów formularzy reklamacyjnych w tego typu zapisy).

Przypomnijmy, że sprzedawca powinien ustosunkować się do żądania konsumenta w terminie maksymalnie 14 dni (kalendarzowych, nie roboczych), gdyż w przeciwnym razie przyjmuje się, że uznał reklamację.  Więcej w tym temacie piszemy tutaj: Masz 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta i ani dnia więcej

Podsumowanie – rada dla sprzedawców

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji. Aby ten obowiązek nie był zbyt uciążliwy dla sprzedawcy warto np. poprosić konsumenta o numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej – wtedy bez nakładu większych kosztów i w bardzo szybki sposób jesteśmy w stanie poinformować konsumenta o wyniku reklamacji (w przypadku telefonu zalecamy wysłać SMSa- dla celów dowodowych).

Z drugiej strony nie zalecamy narzucania konsumentów obowiązku odbioru decyzji w sprawie reklamacji, gdyż może się to skończyć tak jak w przypadku przedsiębiorcy którego wpis został zamieszczony w rejestrze klauzul niedozwolonych. Warto sprawdzać czy jakaś nowa klauzula niedozwolona nie pojawiła się w rejestrze dla własnego bezpieczeństwa.

2.33 avg. rating (51% score) - 9 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!