W niniejszym wpisie omówimy jedno z orzeczeń warszawskiego Sądu Apelacyjnego, w którym znajduje się odpowiedź na pytanie zawarte w temacie niniejszego wpisu. Otóż zgodnie z tym orzeczeniem regulamin loterii promocyjnej jako gry hazardowej nie podlega kontroli pod kątem klauzul niedozwolonych. Celowo podkreśliliśmy tutaj, że dotyczy to jedynie tych loterii promocyjnych, które stanowią grę hazardową.

Loteria jest grą losową, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Regulamin loterii promocyjnej to decyzja administracyjna, a nie wzorzec umowy

Zdaniem Sądu zarówno wydanie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej, jak i zatwierdzenie regulaminu takiej loterii stanowi decyzję administracyjną. Zatwierdzony regulamin stanowi jedyną podstawę prowadzenia loterii promocyjnej – art. 13 ustawy o grach hazardowych stanowi, że loterie promocyjne mogą być urządzane zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

Zezwolenia na urządzanie loterii fantowej, loterii audiotekstowej, gry bingo fantowe lub loterii promocyjnej urządzanych na obszarze właściwości miejscowej jednego dyrektora izby celnej udziela dyrektor izby celnej, na którego obszarze właściwości miejscowej są urządzane i prowadzone takie gry.

W ocenie Sądu Apelacyjnego gry losowe stanowią szczególny typ umów, regulowanych przede wszystkim ustawą szczególną jaką jest ustawa o grach hazardowych, której przepisy zawierają unormowania szczególne w stosunku do przepisów kodeksu cywilnego – w sposób odrębny ustawa reguluje zarówno kwestie reklamacji, jak i regulaminu loterii promocyjnej jako szczególnego wzorca umownego. Z uwagi na szczególne unormowania zawarte w ustawie o grach hazardowych, w szczególności ustawowe związanie zarówno organizatora, jak i uczestników loterii treścią regulaminu, wyłączone jest stosowanie do postanowień regulaminu zatwierdzanego w drodze decyzji administracyjnej przepisów kodeksu cywilnego dotyczącego klauzul abuzywnych. W tym zakresie ustawodawca zastąpił bowiem kontrolę zarówno dokonywaną in concreto, jak i kontrolę abstrakcyjną dokonywaną przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kontrolą administracyjną, ograniczającą się do zgodności z przepisami prawa, w tym szczególnie z przepisami ustaw.

Ostatecznie Sąd Apelacyjny stanął na stanowisku, że dopuszczenie możliwości badania postanowień zatwierdzonego regulaminu loterii promocyjnej przez sąd powszechny pod kątem zawarcia w nim postanowień abuzywnych byłoby równoznaczne z dopuszczeniem możliwości badania przez sąd powszechny decyzji administracyjnej.

Szczególne unormowania zawarte w ustawie o grach hazardowych wyłączają możliwość kontroli postanowień zatwierdzonego regulaminu loterii promocyjnej w trybie postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone.

Co powinien zawierać regulamin loterii promocyjnej

W wypadku loterii promocyjnej ustawa określa przedsiębiorcy obowiązek stworzenia regulaminu i uzyskania jego zatwierdzenia w drodze administracyjnej, a następnie wprowadza zasadę, iż treść tego regulaminu wiąże zarówno organizatora, jak i uczestników konkursu, zezwalając na wprowadzanie zmian regulaminu w zakresie ograniczonym i tylko w drodze decyzji administracyjnej.

Regulamin loterii promocyjnej określa:

 1. nazwę loterii;
 2. nazwę podmiotu urządzającego loterię;
 3. wskazanie organu wydającego zezwolenie;
 4. zasady prowadzenia loterii;
 5. obszar, na którym będzie urządzana loteria;
 6. czas trwania loterii;
 7. sposób urządzania loterii, w szczególności miejsce i termin losowania nagród;
 8. sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii;
 9. sposób i termin ogłaszania wyników;
 10. miejsce i termin wydawania wygranych;
 11. tryb i terminy rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń;
 12. wartość puli nagród;
 13. termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej.

Pamiętajmy, że przedsiębiorca urządzający gry hazardowe jest obowiązany zapewnić ich uczestnikom możliwość zapoznania się z treścią regulaminu tych gier.

Czy warto przeprowadzać loterie promocyjne

Odpowiadając na to pytanie pod kątem marketingowym, promocji i zwiększenie sprzedaży – z pewnością tak. Jeżeli natomiast chodzi o kwestie prawne to również nie wygląda to najgorzej – jeżeli uda nam się uzyskać zatwierdzenie naszego regulaminu przez dyrektora urzędu celnego to nie musimy się już obawiać ewentualnych zagrożeń ze strony klauzul niedozwolonych i różnych stowarzyszeń, czy też konsumentów pozywających przedsiębiorców za ich posiadanie.

W bardzo prosty sposób można uzyskać ten efekt zlecając stworzenie regulaminu doświadczonemu prawnikowi. Pochwalamy działania zmierzające do zabezpieczenia się przed klauzulami niedozwolonymi, stąd pragniemy przyznać 15% zniżki na regulamin takiej loterii dla naszych czytelników. Wystarczy, że skontaktujecie się z nami w dowolny sposób i podacie kod rabatowy LOT15, a zniżka zostanie przyznana!

 

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!