Aplikacje mobilne cieszą się obecnie ogromną popularnością użytkowników na całym świecie. Aplikacje tworzone są praktycznie w każdej dziedzinie, od branży bankowej, hotelarskiej, odzieżowej, medycznej po żywieniowo – treningowe aż do aplikacji edukacyjnych i platform służących do zamawiania przejazdu.Obecnie zauważalnym trendem jest wykorzystywanie aplikacji w celach marketingowych, do promocji różnego rodzaju stron czy usług, w tym szczególnie wyłaniają się oferowane przez aplikacje tzw. miejsca reklamowe. W tym wpisie omówimy kluczowe kwestie prawne związane z aplikacjami mobilnymi oferującymi miejsca reklamowe i usługi.

 

Ogólna charakterystyka aplikacji mobilnych

Aplikacja mobilna to nic innego jak oprogramowanie, które jest dedykowane urządzeniom przenośnym, a więc telefonom komórkowym czy tabletom. Aplikacje mobilne mogą być funkcjonalnie powiązane ze stroną internetową, która w takiej konfiguracji ma znaczenie podstawowe, bądź dana aplikacja może zostać stworzona odrębnie, jako w pełni samodzielna platforma.

 

Standardowy model aplikacji mobilnej

Standardowe wyróżniamy aplikacje mobilne, które są dedykowane rozbudowanej platformie podstawowej – najczęściej będą to różnego rodzaju serwisy internetowe funkcjonalnie powiązane z aplikacją. Dedykowana aplikacja najczęściej zawiera rozwinięcie funkcjonalności dostępnych w serwisie i oferuje np. różnego rodzaju elektroniczne usługi lub miejsca reklamowe.  Przykładem mogą być aplikacje dedykowane sklepom internetowym, w których oprócz możliwości wyszukania i zakupu produktów, ułatwiony jest dostęp do karty klienta i spersonalizowanych promocji.

W przypadku aplikacji, w których możliwa jest rezerwacja usług/ produktów złożenie owej rezerwacji produktu, usługi jest dla klienta co do zasady bezpłatne i niezobowiązujące. W ramach rezerwacji dokonanej poprzez aplikację mobilną sprzedawca zobowiązuje się w określonym terminie zarezerwować produkt, najczęściej umowa sprzedaży zawierana jest w punkcie stacjonarnym sprzedawcy, a w przypadku np. usług kosmetycznych czy wizyt lekarskich – w salonie kosmetycznym bądź gabinecie lekarskim.

 Tym samym właściciel aplikacji nie jest stroną zawieranych umów sprzedaży, jego rola ogranicza się tak naprawdę do udostępnienia platformy, usług elektronicznych jak konto czy Newsletter, pełnienia funkcji administratora danych osobowych oraz bieżącego kontaktu z usługobiorcami aplikacji.

Oczywiście, wyróżniamy także aplikacje, w których możliwe jest zawarcie umowy i w tego typu wypadkach na właścicielu aplikacji – sprzedawcy ciążą dodatkowe obowiązki. Jak powinien wyglądać poprawny regulamin aplikacji mobilnej dowiesz się w dalszej części artykułu…

 

Usługi Elektroniczne udostępniane w aplikacji mobilnej

Tak jak wskazaliśmy wcześniej nie sposób omówić w jednym artykule wszystkich możliwych konfiguracji funkcjonalności w aplikacjach mobilnych. Wskażemy natomiast najczęściej występujące funkcjonalności w aplikacjach: dodawanie ofert produktów, usług, które mogą być przedmiotem rezerwacji /umowy sprzedaży,   wyszukiwarka produktów/ usług, formularz zapytania/ formularz kontaktowy, formularz rezerwacji,  opcjonalnie konto,  newsletter. Oczywiście, w bardziej rozbudowanych aplikacjach możemy spotkać się jeszcze z takimi funkcjonalnościami jak: blog czy forum, a także szeregiem innych specyficznych usług elektronicznych, które zostały zaprojektowane specjalnie pod daną aplikację.

Jakie wymogi wiążą się z wszystkimi funkcjonalnościami w serwisie? Otóż, każda z nich to świadczona przez właściciela aplikacji usługa elektroniczna, a poprzez np. zapis na Newsletter czy rejestrację Konta zawierana jest tzw. umowa o charakterze ciągłym. W regulaminie serwisu należy każdą z usług wyraźnie wskazać poprzez jej zdefiniowanie oraz opisanie sposobu w jaki usługobiorca może z niej korzystać, kroków jakie są wymagane, aby skorzystanie z usługi było skuteczne oraz sposobu rezygnacji z danej usługi.

 

Po czym poznać kompleksowy i rzetelny regulamin aplikacji mobilnej ?

Kompleksowy regulamin aplikacji mobilnej powinien składać się z kilkunastu rozbudowanych punktów, w których powinny zostać w sposób czytelny i uporządkowany uregulowane takie kwestie jak:

 • ogólne warunki korzystania z aplikacji wraz ze wskazaniem administratora danych osobowych,
 • warunki korzystania z aplikacji wraz ze szczegółami wskazaniem technicznych wymagań,  
 • szczegółowe opisanie usług elektronicznych,
 • warunki złożenia rezerwacji/ zawarcia umowy ( jeżeli taką możliwość dana aplikacja zakłada),
 • sposób zawarcia umowy o świadczenie usług za pomocą aplikacji – w przypadku aplikacji oferującej e-usługi czy miejsca reklamowe
 • reklamacje dot. działania aplikacji
 • informacje o odstąpieniu od umowy oraz o ograniczeniach tego prawa – w przypadku gdy aplikacja umożliwia zakupienie usług przez konsumentów,
 • informacje dotyczące praw autorskich i ewentualnej licencji na korzystanie z aplikacji.

 

W przypadku, gdy użytkownikami aplikacji będą konsumenci, oczywiście nie można zapomnieć o szeregu obowiązkach informacyjnych, zawarciu zapisów dot. prawa odstąpienia od umowy czy pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów. Oprócz wyżej wskazanych elementów, regulamin powinien zawierać zapisy odnośnie praw autorskich oraz odrębne regulacje znajdujące zastosowanie w przypadku przedsiębiorców, dzięki którym w zakresie przewidzianym przepisami, możliwe jest ograniczenie odpowiedzialności usługodawcy. Co do zasady aplikacja mobilna będzie skierowana zarówno do podmiotów profesjonalnych – przedsiębiorców jak i do konsumentów, warto natomiast odrębnie przeanalizować każda sytuację i dopasować regulamin do grupy docelowej aplikacji.

Szczególną uwagę należy w przypadku aplikacji poświęcić wskazaniu technicznych warunków korzystania z aplikacji w tym sposobu jej pobrania, np. poprzez App Store i Google Play, a także warunkom licencyjnym, których spełnienie decyduje o możliwości korzystania z aplikacji.

 

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej zgodna z RODO

Szczegółowe kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych klientów w aplikacji powinny być ujęte w Polityce Prywatności. W dokumencie tym wyraźnie powinien być wskazany administrator danych osobowych – najczęściej będzie to po prostu właściciel aplikacji czyli usługodawca. W przypadku aplikacji mobilnych całą Politykę Prywatności można uregulować w formie załącznika do regulaminu aplikacji, tym samym w jednym dokumencie znajdą się wszystkie istotne kwestie.

Administrator danych osobowych – najczęściej właściciel aplikacji powinien informować w polityce prywatności przede wszystkim o:

 • adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska,
 • danych kontaktowych inspektora danych wyznaczonego przez administratora ( jeżeli został wyznaczony),
 • ogólnych podstawach przetwarzania danych (m.in. wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą),
 • celach, okresie oraz zakresie przetwarzanych w sklepie danych osobowych,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych w sklepie ( np. podmioty obsługujące płatności elektroniczne),
 • profilowaniu (o ile jest stosowane);
 • praw osoby, której dane dotyczą ( m.in prawo do sprzeciwu, cofnięcia zgody czy wniesienia skargi do organu nadzorczego),
 • dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.

 

Powyższe elementy to obowiązkowy „szkielet” Polityki Prywatności.  Należy mieć na uwadze to, że tak jak regulamin – również polityka prywatności musi być każdorazowo dopasowana do danej aplikacji. Indywidualnie powinny być przeanalizowane takie kwestie jak: cele, zakres przetwarzanych danych, kategorie odbiorców czy stosowanie profilowania i plików Cookies.

 

Kwestii, które należy wziąć pod uwagę jest wiele – warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnika

Chociaż kwestii, które należy wziąć pod uwagę tworząc dokumenty dedykowane aplikacji mobilnej jest wiele – nawet wszystkie wskazane powyżej aspekty mogą okazać się niewystarczające. Zalecamy w przypadku aplikacji skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika, który indywidualnie przeanalizuje funkcjonowanie danej aplikacji i stworzy w pełni dopasowane dokumenty. Ponadto, w przypadku, gdy grupą docelową aplikacji są konsumenci,  w grę wchodzą także ewentualne kary za m.in. klauzule niedozwolone czy niespełnienie obowiązków informacyjnych nałożone przez UOKiK.

Oprócz sankcji pieniężnych nałożonych przez UOKiK nie można zapominać o karach wynikających z RODO.Korzystając z gotowych wzorów dostępnych w Internecie czy też próbując bez doświadczenia w materii E-Commerce samodzielnie stworzyć dokumenty dla aplikacji możemy się narazić na dotkliwe sankcje. Szczególnie w przypadku aplikacji warto rozważyć zwrócenie się do prawnika i posiadanie w pełni dopasowanego regulaminu oraz polityki prywatności.

 

Podsumowanie

Jeżeli jesteś właścicielem aplikacji mobilnej lub jesteś w trakcie jej tworzenia – zachęcamy Cię do skorzystania z usług naszych doświadczonych prawników.  Przeanalizują i przeprowadzą kompleksowy audyt Twoich dokumentów lub od podstaw stworzą w pełni dopasowany regulamin aplikacji mobilnej oraz politykę prywatności.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!