Zniszczone opakowania

Temat zniszczone opakowania przed odstąpieniem od umowy, koszty z tym związane po stronie sprzedawcy i możliwość (a właściwie jej brak) potrącenia w takim wypadku odszkodowania jest bardzo kontrowersyjny. Dlatego też zamieszczamy poniżej pełną odpowiedź centrum kontaktowego Europe Direct działającego przy Komisji Europejskiej udzieloną na zadane przez nas w tej sprawie pytanie:

Nasze pytanie:

Czy odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów, o której mowa w art. 14 ust. 2 dyrektywy w sprawie konsumentów, może obejmować również ich opakowania? Często opakowanie jest bardzo ważnym elementem produktu i posiada pewną wartość samą w sobie, a produkt bez oryginalnego opakowania nie ma już pełnej wartości.

Odpowiedź Europe Direct:

Prawo do odstąpienia od umowy ma na celu ochronę konsumenta w szczególnej sytuacji sprzedaży na odległość, w której nie może on faktycznie zobaczyć produktu przed zawarciem umowy. Prawo do odstąpienia od umowy ma zatem na celu zrównoważenie niekorzystnej sytuacji konsumenta wynikającej z umowy zawieranej na odległość poprzez przyznanie mu odpowiedniego terminu do namysłu, w którym będzie mógł zbadać i przetestować nabyty towar.

W tym względzie motyw 37 dyrektywy o prawach konsumentów 2011/83/UE (“CRD”) stanowi, że “konsument powinien mieć możliwość przetestowania i sprawdzenia towarów, które nabył, w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, cech i sposobu działania towarów”.

Zgodnie z ogólną zasadą, konsument powinien mieć możliwość otwarcia opakowania towaru celem uzyskania do nich dostępu, jeżeli podobne towary są zazwyczaj wystawiane w sklepach w stanie niepakowanym. Konsument nie powinien bowiem co do zasady odpowiadać za szkody wyrządzone opakowaniu przez samo jego otwarcie. Jednakże wszelkie folie ochronne nałożone na przedmiot powinny być usunięte jedynie w przypadku gdy jest to niezbędne do jego przetestowania.

Zasady te winny być stosowane w konkretnych przypadkach przez właściwe organy rozstrzygające spory, organy ochrony konsumentów i sądy, z uwzględnieniem okoliczności każdego, konkretnego przypadku. Wszelkie ogólne wytyczne mają jedynie charakter orientacyjny.

Kwestia ta podlega zatem indywidualnemu stosowaniu art. 14 ust. 2 dyrektywy „CRD

Nasz komentarz – odpowiedź Centrum Kontaktowego w zasadzie niewiele wnosi w stosunku, do tego co było wiadome do tej pory. Na plus na pewno należy ocenić odwołanie do sklepu stacjonarnego i towarów, które w takich sklepach zazwyczaj są wystawiane bez opakowania – mimo wszystko jest to jakaś wskazówka dla naszych Sprzedawców i w części wypadków może mieć zastosowanie jako podstawa do obciążenia konsumenta odszkodowaniem. 

W tym miejscu musimy zastrzec, że odpowiedź Europe Direct nie jest wiążąca – informacje udzielone przez Europe Direct nie są prawnie wiążące. Aczkolwiek z uwagi na autorytet Komisji Europejskiej i działającemu przy niej punktowi kontaktowemu warto wziąć pod uwagę rozważania zawarte w tej odpowiedzi. Mamy nadzieje, że zniszczone opakowania i fakt co trzeba uczynić nie będzie już problemem

3.00 avg. rating (71% score) - 2 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!