Zaznacz stronę

Ogromną popularność w branży sprzedaży internetowej od wielu lat ma serwis Allegro.pl. Wielu sprzedawców internetowych korzysta z tego rozwiązania. Nic w tym dziwnego, przedsiębiorca , który solidnie wywiązuje się z umowy, posiadający dużą ilość “pozytywnych komentarzy” , staje się zaufanym kontrahentem. Grono nowych klientów poszerza się z dnia na dzień. Pomimo tego , iż przedsiębiorca wywiąże się z umowy , może trafić na złośliwego czy też niecierpliwego klienta , który wystawi mu komentarz “negatywny” , przez co jego wiarygodność oraz renoma , którą bardzo często, przez dłuższy czas budował zostanie wystawiona na próbę w oczach nowych klientów.

W takim razie co zrobić , w przypadku gdy niesłusznie zostanie nam wystawiony negatywny komentarz? Na wstępie, przeanalizujmy na podstawie regulaminu samego serwisu Allegro.pl w jaki sposób Grupa Allegro podchodzi do wystawionych komentarzy.

Regulamin Allegro.pl w sprawie usuwania komentarzy

Zgodnie Regulaminem Allegro, a dokładnie art.11.6

“Grupa Allegro nie ingeruje w treści komentarzy i w przypadku komentarzy w formie opisowej odpowiedzi do nich. Grupa Allegro usuwa albo edytuje komentarz lub odpowiedź, jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu. Grupa Allegro może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy:

a. komentarz lub odpowiedź naruszają zasady określone w art. 11.5
b. komentarz został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwej Transakcji, jeśli jego treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,
c. treść komentarza jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu komentarza (pozytywny, negatywny, neutralny),
d. komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który uczestniczył w Transakcji wyłącznie w celu wystawienia komentarza,
e. treść komentarza zawiera znaki, które powodują, że lista komentarzy staje się nieczytelna.”

Natomiast art.11.5 Regulaminu Allegro.pl określa zasady wystawiania komentarzy:

“Komentarze i odpowiedzi do nich powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą zawierać:

a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami,
b. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail; za wyjątkiem loginów Kupującego oraz Sprzedającego biorących udział w danej Transakcji,
c. adresów stron internetowych,
d. treści o charakterze reklamowym.”

Interpretując powyższe artykuły regulaminu, Grupa Allegro nie poczuwa się do obowiązku usunięcia negatywnych komentarzy, które nie naruszają powyższych artykułów, a które są przez jedną ze stron są uważane za niesłuszne. Oznacza to brak możliwości “wymuszenia” na Allegro usunięcia komentarza w oparciu o zapisy regulaminu serwisu, chyba, że uzyskamy orzeczenie sądowe nakazujące takie zachowanie. W braku takiego orzeczenia Grupa Allegro może, według własnej decyzji, zablokować możliwość wystawienia, usunąć albo edytować komentarz lub odpowiedź w szczególnie uzasadnionych przypadkach

W takim razie , pojawia się pytanie czy nic nie możemy zrobić w przypadku, gdy niesłusznie zostanie wystawiony nam komentarz negatywny? A osoba , która go wystawiła pozostanie bezkarna?

Allegro proponuje rozwiązanie problemu za zgodą obu użytkowników

Grupa Allegro proponuje nam jedno rozwiązanie problemu, polubowne za zgodą obu Użytkowników uczestniczących w komentowanej Transakcji . Zgodnie z art. 11.7 Regulaminu Allegro:

Wystawione komentarze wraz z ewentualnymi odpowiedziami zostaną unieważnione za zgodą obu Użytkowników uczestniczących w komentowanej Transakcji (w tym zawartej w jej skutek umowy), wyrażoną przy użyciu udostępnionych w tym celu na stosownej stronie Allegro formularzy. Komentarze zostaną unieważnione jeżeli:

a.wniosek o unieważnienie zostanie złożony przez jednego z Użytkowników przy zachowaniu co najmniej jednego z poniższych terminów, tj.:

    • 120 dni od zakończenia Transakcji lub
    • 30 dni od wystawienia komentarza,

b.drugi Użytkownik odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 45 dni od jego otrzymania.

Aby wnioskować o unieważnienie danego komentarza należy przejść na stronę Moje Allegro > Moje konto > Komentarze: Unieważnienie komentarza. Komentarz zostanie unieważniony , jeśli zostanie zachowana terminowość : 120 dni od zakończenia Transakcji lub 30 dni od wystawienia komentarza oraz jeśli drugi użytkownik odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 45 dni od jego otrzymania.

Jeżeli pomimo braku terminowości, strony dojdą do porozumienia, Allegro dopuszcza możliwość zmiany wystawionych komentarzy na pozytywne. W takim przypadku należy skontaktować się z Allegro i podać w wiadomości treść komentarza pozytywnego , jaki miałby widnieć na karcie kontrahenta .

Sądowe rozwiązanie usunięcia negatywnych komentarzy

Innym rozwiązaniem problemu , czasochłonnym i dość problemowym dla obu stron konfliktu , jest skierowanie sprawy do sądu.  Jak wynika z art.11.6 regulaminu, Grupa Allegro usuwa albo edytuje komentarz lub odpowiedź , jeżeli taki nakaz wynika z orzeczenia sądu.

Zgodnie z art.24 Kodeksu Cywilnego ,jeżeli czyjeś dobro osobiste zostało zagrożone , może żądać , aby osoba która dopuściła się  naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. W szczególności , żeby pozwana strona złożyła oświadczenie w odpowiedniej treści i formie. Zgodnie z art. 448 Kodeksu Cywilnego temu , kogo dobro osobiste zostało naruszone sąd może przyznać, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za dozaną krzywdę lub na jego żądanie  zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny. Jeżeli orzeczenie sądu okazałoby się korzystne, Allegro usunie niesłuszny komentarz.

Odpowiedź merytorycznie i sam wystaw negatywny komentarz

Ostatnim rozwiązaniem , na które warto zwrócić uwagę i chyba najprostszym w przypadku , gdy druga strona nie wyraża chęci zawarcia ugody jest merytoryczna odpowiedź na wystawiony komentarz. Osoby, które czytają negatywne komentarze, z pewnością zwrócą również uwagę na Twoją odpowiedź.

Warto w takiej odpowiedzi pokrótce opisać sytuację , która zaistniała, w jaki sposób nasz kontrahent podszedł do całego problemu. Udowodnimy wtedy, że oskarżenia ,które są kierowane pod naszym adresem są niesłuszne i bezpodstawne.

Następnie , możemy wystawić klientowi negatywny komentarz , w którym zaznaczymy, iż udziela on niesłuszne i niezgodne z prawdą komentarze. Wybierając tę metodę rozwiązywania naszego konfliktu ważne jest to, aby odpowiedź została napisana w sposób zrozumiały, wyważony oraz kulturalny. Potencjalni klienci czytając negatywny komentarz oraz odpowiednio uargumentowaną odpowiedź na niego spojrzą z dystansem na zaistniałą sytuację .

Podsumowanie

W przypadku , gdy otrzymamy negatywny komentarz , na początku spróbujmy rozwiązać sytuację polubownie za zgodą drugiej strony konfliktu . Dzięki temu unikniemy niepotrzebnej wojny z klientem o jeden komentarz.

Wybierając rozwiązanie drugie , musimy liczyć się z tym , iż sprawa może mieć niekorzystny dla nas finał. Słuszny jest wybór tego rozwiązania ,gdyby kontrahent nazwał nas w sposób oczywiście bezprawny, np. “złodziejem” bądź skierował inne oszczerstwo w naszą stronę . W innych przypadkach może być trudno o korzystne dla nas orzeczenie sądu. Dlatego warto zastanowić się przed skierowaniem sprawy do sądu , czy warto jest tracić czas, pieniądze i zdrowie , dla jednego negatywnego komentarza, w szczególności, iż orzeczenie niekoniecznie musi być dla nas korzystne.

Najlepszym rozwiązaniem problemu jest propozycja trzecia. Unikniemy wtedy niepotrzebnych walk z klientem, zaoszczędzimy czas  pieniądze i nerwy, a co za tym idzie zaoszczędzoną energię będziemy mogli przeznaczyć dla nowych klientów oraz polepszaniu jakości oferowanych usług.

Allepromocja dla naszych czytelników!

Nie jesteśmy zwolennikami rozwiązywania spraw sądownie. Naszym zdaniem warto dojść do porozumienia poza nim, aby nie tracić czasu, pieniędzy i nerwów. Istotne jest także odpowiednie zabezpiecznie swoich interesów – na przykład za pomocą profesjonalnego regulaminu na serwis Allegro.pl. Oczywiście, nie każdy posiada odpowiednie predyspozycje do stworzenia takiego dokumentu, dlatego możecie zlecić go doświadczonym prawnikom naszego serwisu. Aby to ułatwić, stworzyliśmy zniżkę 10% na stworzenie regulaminu sklepu Allegro. Wystarczy, że w niezobowiązującym formularzu bezpłatnej wyceny(tutaj) zostanie wpisany kod zniżkowy ALLE10, a upust zostanie przyznany automatycznie!

 

3.62 avg. rating (74% score) - 8 votes

Czy zamierzasz otworzyć sklep internetowy albo już sprzedajesz online?

Zapisz się teraz na newsletter prawny

otrzymasz za darmo poradniki i porady prawne!

Będziesz na bieżąco ze zmianami prawa doty. sprzedaży internetowej i zabezpieczysz lepiej interesy swojej firmy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
najtańszy regulamin sklepu, niedostępność towaru, nowa ustawa, nowa ustawa konsumencka
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu]

 USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta[1]), [2])   Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa prawa przysługujące konsumentowi, w...

Zamknij