Wypowiedzenie umowy- Najczęściej, analizując różnego rodzaju porady prawne,  opracowania, czy artykuły można zauważyć, iż przedmiotem zapytań klientów są kwestie, problemy i rozważania odnoszące się do relacji między sprzedawcą, a konsumentem (B2C). Nie należy jednak zapominać o relacji B2B w sklepie internetowym, a co za tym idzie – przydatności regulaminu w kontekście relacji z klientami mającymi status przedsiębiorców, względem których, w prawnie wyznaczonych granicach, można odpowiedzialność sprzedawcy ograniczyć bądź nawet wyłączyć.

Ostatnio otrzymaliśmy od naszego klienta – sprzedawcy prowadzącego sklep internetowy następujące pytanie: „Czy mogę bez przesyłania specjalnych wezwań usunąć konto klienta – przedsiębiorcy ze skutkiem natychmiastowym?

Przedmiotowa sytuacja dotyczyła klienta sklepu internetowego – przedsiębiorcę, który zamieszczał na stronie obraźliwe, wulgarne komentarze na stronie sklepu poprzez jedną z możliwości konta w sklepie internetowym  naszego klienta.

Poniżej wskażemy konkretne rozwiązanie, punkt naszego regulaminu, który pomógł rozwiązać problem naszego klienta. Zapraszamy do dalszej części artykułu.

 

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej w sklepie internetowym

W opisywanej sytuacji, klient będący przedsiębiorcą założył konto w sklepie naszego klienta. Podczas rejestracji konta podane zostały dane firmowe wraz z nr NIP, REGON, a także firmowy adres do korespondencji. Zarejestrowani użytkownicy w tym sklepie mogli korzystać z różnorodnych dodatkowych funkcji dostępnych w ramach konta – jak zamieszczanie komentarzy do produktów czy wystawiania ocen.

Niestety, owy klient nie zamawiając żadnych produktów w sklepie, korzystał z konta poprzez zamieszczanie różnorodnych treści – obraźliwych komentarzy z wulgarnym słownictwem kierowanych zarówno do sprzedawcy jak i innych klientów sklepu.

Co należy podkreślić – każdy klient zakładając konto, ale też np. zapisując się na newsletter zawiera z usługodawcą w sklepie umowę. Jest to umowa o świadczenie usług elektronicznych. Taką usługą elektroniczną jest np. konto, o którym mowa w opisywanej spornej sytuacji naszego klienta. Szczegóły odnośnie każdej z usług elektronicznych wraz z możliwością rozpoczęcia korzystania z niej, kroków potrzebnych do skutecznego korzystania z danej usługi oraz warunków rezygnacji powinny być szczegółowo opisane w regulaminie sklepu.

W relacji B2C ( sprzedawca – konsument)  wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego wezwania nie jest możliwe

Wyraźnie musimy podkreślić, iż wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej, czyli w tej sytuacji usunięcie konta, w przypadku konsumentów nie jest prawidłowe ani też zgodne z prawem bez podjęcia wcześniejszych kroków. Chodzi o podjęcie takich działań,  które mają na celu umożliwienie klientowi zmiany postępowania i ewentualnego rozpoczęcia korzystania z usługi elektronicznej w sposób właściwy. Najczęściej w takich sytuacjach sprzedawca wzywa klienta do zaprzestania naruszeń, wyznacza termin i zastrzega rygor niezastosowania się do wezwania – w tej sytuacji usunięcie konta klienta. Dopiero bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu umożliwi sprzedawcy usunięcie konta klienta zgodnie z prawem.

 

Rozwiązanie wskazane w naszym regulaminie

Oczywiście, w tej sytuacji klient ma status przedsiębiorcy, zatem po wdrożeniu określonego postanowienia w regulaminie sklepu, pojawi się możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

Nasz klient zgodnie z naszą poradą – powołał się zatem na postanowienie pkt. 9.7 zamieszczonego w rozdziale „Postanowienia dotyczące przedsiębiorców”  przygotowanego przez nas regulaminu jego sklepu internetowego, który to regulamin kupujący – przedsiębiorca zaakceptował rejestrując konto:

„W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.”

Sprzedawca może wykonać swoje prawo poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi elektronicznej – w tym przypadku mowa jest o koncie.

Co także warto podkreślić, powołując się na powyższy zapis regulaminu sklepu, sprzedawca nie jest zobowiązany do podawania przyczyny wypowiedzenia. Chociaż w praktyce, w tej sytuacji konkretna przyczyna wystąpiła tj. zamieszczanie treści o charakterze obraźliwym, mogących naruszać dobra osobiste sprzedawcy jak i osób trzecich –  klientowi nie trzeba żadnej przyczyny podawać ani też formułować uzasadnienia.

 

Podsumowanie

W przypadku konsumentów, regulamin pozwala wykazać spełnienie wielu ciążących na sprzedawcy obowiązków informacyjnych, z kolei w relacjach B2B konkretne punkty regulaminu mogą przybrać realny, przydatny charakter w rozwiązywaniu różnego rodzaju sytuacji.

Jak pokazuje opisany w tym artykule stan faktyczny, konkretne punkty regulaminu mogą być niezwykle przydatne i np. umożliwić sprzedawcy wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w drodze przesłania oświadczenia.

Warto zaznaczyć, że wskazany zapis odnośnie wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nie znajdzie zastosowania z mocy prawa, bez stosownego punktu w regulaminie sklepu.

Jeżeli mają Państwo zamieszony na stronie sklepu regulamin przygotowany przez naszych prawników, zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z całym rozdziałem 9 i stosowania konkretnych postanowień tego rozdziału w relacjach z przedsiębiorcami. Jeżeli jednak nie posiadają Państwo regulaminu stworzonego przez naszych prawników – zachęcamy do skorzystania z naszych usług w  tym zakresie, tym bardziej mając na uwadze realne korzyści z regulacji odnoszących się do przedsiębiorców jakie wskazujemy w regulaminie naszych klientów.

 

5.00 avg. rating (98% score) - 4 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!