Sprzedaż papierosów i e-papierosów w Internecie jednak możliwa?

Sprzedaż papierosów i e-papierosów w Internecie jednak możliwa?

W związku z dyrektywą wydaną przez Parlament Europejski i Radę (2014/40/UE) z dnia 3 kwietnia 2014 r. wprowadzono zmiany w legislacji dotyczące m. in. sprzedaży e-papierosów przez Internet. Zgodnie ze zmianami w przepisach (ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – Dz.U. 2016 poz. 1331), które weszły w życie 8 września 2016 r. zakazuje się handlu zarówno papierosami, jak i e-papierosami na odległość (np. w sklepie internetowym). Wszelkie naruszenia tego zakazu grożą otrzymaniem grzywny w wysokości do 200 tys. złotych albo karze pozbawienia wolności.

Sprzedaż papierosów na odległość, a sprzedaż poza lokalem

Kluczowe w niniejszej sprawie ma rozróżnienie sprzedaży na odległość oraz innych sposobów sprzedaży – w tym np. sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa. Ustawa wyraźnie bowiem wskazuje, że zakaz dotyczy sprzedaży na odległość. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach znajdujemy definicje sprzedaży zawartej na odległość „umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”.… Czytaj dalej wpis

Newsletter prawny dla sprzedawców internetowych

Newsletter prawny dla sprzedawców internetowych

Dowiesz się pierwszy o ważnych zmianach w prawie i otrzymasz specjalne zaproszenia na nasze webinary z prawnikiem!

SUKCES - zapisałeś się!