W związku z dyrektywą wydaną przez Parlament Europejski i Radę (2014/40/UE) z dnia 3 kwietnia 2014 r. wprowadzono zmiany w legislacji dotyczące m. in. sprzedaży e-papierosów przez Internet. Zgodnie ze zmianami w przepisach (ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – Dz.U. 2016 poz. 1331), które weszły w życie 8 września 2016 r. zakazuje się handlu zarówno papierosami, jak i e-papierosami na odległość (np. w sklepie internetowym). Wszelkie naruszenia tego zakazu grożą otrzymaniem grzywny w wysokości do 200 tys. złotych albo karze pozbawienia wolności.

Sprzedaż papierosów na odległość, a sprzedaż poza lokalem

Kluczowe w niniejszej sprawie ma rozróżnienie sprzedaży na odległość oraz innych sposobów sprzedaży – w tym np. sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa. Ustawa wyraźnie bowiem wskazuje, że zakaz dotyczy sprzedaży na odległość. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach znajdujemy definicje sprzedaży zawartej na odległość „umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”.

W tej samej ustawie znajdziemy także definicję umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa , która oznacza: umowę z konsumentem zawartą:

a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy,

b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa w lit. a,

c) w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt z konsumentem w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron,

d) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z konsumentami;

Sprzedaż papierosów poza lokalem przedsiębiorstwa zdaniem WIIH jest legalna

Niedawno, na zapytanie jednego z naszych Klientów, pojawiła się dość ciekawa odpowiedź od jednego z Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej. Stwierdzono w niej, iż składanie zamówień na wyroby tytoniowe za pośrednictwem e-sklepu jednej z dużych sieci handlowych nie narusza przepisów, w szczególności art. 7f pkt 1 wspomnianej na wstępie ustawy: „Zabrania się sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość: wyrobów tytoniowych”.

Wojewódzki Inspektorat potwierdził bowiem, iż prowadzony system sprzedaży wyrobów tytoniowych przez spółkę handlową jest sprzedażą poza lokalem, zgodnie z art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz 827 z późn. zm.), a nie zakazaną sprzedażą na odległość. Przemawia za tym fakt, że umowa zawierana jest w miejscu określonym przez kupującego. Głównym uzasadnieniem w przypadku tej sieci handlowej, jest to, że umowa jest zawierana poza lokalem, a dodatkowo pracownik dostarczając towar do zamawiającego przedstawia produkt oraz weryfikuje wiek kupującego. To właśnie na tej podstawie i dopiero po wyrażeniu przez klienta dalszej chęci zakupu zawierana jest umowa sprzedaży.

Podsumowanie

Mimo iż praktyka opisanej spółki zdaniem Inspekcji nie łamie obowiązujących przepisów to wydaje się, że przez niektórych może być postrzegana jako obejście nowej ustawy. Naszym zdaniem pogląd ten jest do wybronienia, docelowo jednak może doprowadzić do doprecyzowanie przepisów w tym zakresie. Sprzedaż papierosów nie należy do najłatwiejszych tematów.

Z naszej strony zalecamy zachowanie ostrożności w stosowaniu tego typu praktyk, gdyż opinia Wojewódzkiego Inspektoratu nie jest wiążąca, a nadto została wydana w stosunku do konkretnego podmiotu i nie musi być taka sama w stosunku do innego przedsiębiorcy.

 

 

4.67 avg. rating (93% score) - 9 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!