Sprzedaż papierosów i e-papierosów w Internecie jednak możliwa?

Sprzedaż papierosów i e-papierosów w Internecie jednak możliwa?

W związku z dyrektywą wydaną przez Parlament Europejski i Radę (2014/40/UE) z dnia 3 kwietnia 2014 r. wprowadzono zmiany w legislacji dotyczące m. in. sprzedaży e-papierosów przez Internet. Zgodnie ze zmianami w przepisach (ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – Dz.U. 2016 poz. 1331), które weszły w życie 8 września 2016 r. zakazuje się handlu zarówno papierosami, jak i e-papierosami na odległość (np. w sklepie internetowym). Wszelkie naruszenia tego zakazu grożą otrzymaniem grzywny w wysokości do 200 tys. złotych albo karze pozbawienia wolności.

Sprzedaż papierosów na odległość, a sprzedaż poza lokalem

Kluczowe w niniejszej sprawie ma rozróżnienie sprzedaży na odległość oraz innych sposobów sprzedaży – w tym np. sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa. Ustawa wyraźnie bowiem wskazuje, że zakaz dotyczy sprzedaży na odległość. W ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach znajdujemy definicje sprzedaży zawartej na odległość „umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”.… Czytaj dalej wpis

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!