Sprzedawcy internetowy, którzy udostępniają w swoim sklepie internetowym płatności kartami płatniczymi Visa i Mastercard obowiązani są dostosować swoją stronę sklepu do nowych regulacji tych organizacji. Nowy wymóg podania kraju działalności w procesie płatności kraju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku osób prawnych kraju siedziby. Zmiana ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa obu stron transakcji oraz zmniejszenie kosztów ewentualnych reklamacji.

Wprowadzone zmiany przez organizacje kartowe mają swoje odzwierciedlenie w zmianach w regulaminach usług pośredników takich płatności – jak np. PayU, czy Dotpay.

Jakie informacje i kiedy należy podać w procesie zakupu

Tak jak wskazaliśmy powyżej będąc sprzedawcą internetowym i udostępniając płatności kartą płatniczą Visa lub Mastercard jest wymóg podania kraju działalności, a w przypadku osób prawnych kraju ich siedziby. 

Informację tę można podać w dwojaki sposób – w zależności od wyboru sprzedawcy:

  1. na każdej stronie procesu zakupu w sklepie internetowym (na poszczególnych krokach, aż do złożenia zamówienia) lub
  2. na ostatniej karcie procesu zakupu (ostatni krok koszyka), na które zaprezentowana jest ostateczna kwota do zapłaty.

Ważne! Informacja ta nie może być podana przez dodanie linku z odesłaniem do osobnej strony – np. regulaminu sklepu internetowego, w którym ten kraj będzie podany.

Na marginesie warto przypomnieć, że ustawa o prawach konsumenta wymaga aby na ostatniej stronie procesu zakupu (pkt 2 powyżej) podane były co najmniej następujące informacje:

  • o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
  • o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
  • o czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  • o minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

Szerzej o obowiązkach informacyjnych na stronie sklepu internetowego piszemy w naszym bezpłatnym poradniku tutaj: Obowiązki informacyjne na stronie sklepu internetowego (poradnik)

 

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!