Zaznacz stronę

Jeżeli prowadzisz sklep internetowy lub stacjonarny, najprawdopodobniej dotyczy Cię ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (dalej: Ustawa). Nakłada ona szereg obowiązków na przedsiębiorców, którzy prowadzą m.in. sprzedaż, import lub produkcję opakowań oraz produktów w opakowaniach.

W tym artykule przedstawiamy kilka najważniejszych obowiązków związanych z opakowaniami oraz wyjaśniamy jakich konkretnie przedsiębiorców one dotyczą.

Definicja opakowania

Kluczowym pojęciem jakim posługuje się ustawa jest „opakowanie”. Obowiązki ustawowe dotyczą przedsiębiorców produkujących, importujących, sprzedających itd. opakowania i produkty w opakowaniach. Pojęcie opakowania jest rozumiane bardzo szeroko. Zgodnie z definicją Ustawową, jest to: „wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych” (art. 3 ust 1 ustawy).

Jakich sprzedawców dotyczy obowiązek wpisu do rejestru

Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy objętego ustawą jest wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Zgodnie z art. 10 i 8 ustawy, obowiązek uzyskania wpisu do rejestru dotyczy przedsiębiorcy:

  1. będącego organizacją odzysku opakowań,
  2. dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach (wywożącego produkty w opakowaniach z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego UE),
  3. eksportującego opakowania lub produkty w opakowaniach (wywożącego opakowania lub produkty w opakowaniach z terytorium Polski poza terytorium UE),
  4. wprowadzającego na rynek opakowania (produkującego opakowania, przywożącego opakowania na terytorium Polski – z UE i spoza UE, wywożącego opakowania z Polski na teren innego państwa UE).
  5. wprowadzającego na rynek produkty w opakowaniach (odpłatnie albo nieodpłatnie udostępniającego – np. sprzedającego – produkty w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium Polski w celu używania lub dystrybucji).

Wpis należy uzyskać przed rozpoczęciem opisanej powyżej działalności u marszałka województwa właściwego dla siedziby firmy.

Jak można zauważyć, obowiązek wpisu do rejestru nie dotyczy przeciętnego sprzedawcy – stacjonarnego, jak i internetowego – zajmującego się wyłącznie dystrybucją towarów z polskich hurtowni na terenie kraju, to jest już wprowadzonych na nasz rynek przez inny podmiot.

Ważne! Z powyższym obowiązkiem związany jest jednak zakaz skierowany do wszystkich sprzedawców: zakazana jest dystrybucja produktów wprowadzonych do obrotu przez podmiot, który pomimo istnienia takiego obowiązku nie jest wpisany do rejestru.

Informacja o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – obowiązek większości sprzedawców

Kolejne obowiązki dotyczą już w praktyce prawie wszystkich sprzedawców. Zgodnie z art. 43 ustawy:

„Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje produkty w opakowaniach, jest obowiązany przekazywać użytkownikom tych produktów informacje o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

  1. dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,
  2. właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,
  3. znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach
    – co najmniej przez wywieszenie informacji w miejscu sprzedaży.”

Powyższy przepis nie rozróżnia sklepu stacjonarnego i internetowego. Z drugiej strony, wzmianka o „wywieszeniu” informacji sugeruje, że mowa w nim tylko o sklepie stacjonarnym. Przepis nie jest więc do końca jasny. O wyjaśnienie zwróciliśmy się do Inspekcji Handlowej, która jest organem kontrolującym przestrzeganie powyższego obowiązku. W Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Poznaniu uzyskaliśmy informację, że obowiązek z art. 42 ustawy dotyczy również sklepu internetowego i że może być wykonany np. przez umieszczenie takiej informacji na stronie sklepu w odpowiedniej zakładce.

Na wykształcenie się bardziej oficjalnego poglądu np. w orzecznictwie sądowym będzie trzeba jeszcze poczekać. Bazując jednak na informacjach z Inspekcji, a także na analogii z podobnymi obowiązkami dotyczącymi innych towarów np. sprzętu elektrycznego i elektronicznego, można zdecydowanie zalecić z umieszczanie tego typu informacji także na stronie sklepu internetowego.

Selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych – dotyczy tylko sklepów powyżej 2000 m²

Warto wspomnieć o obowiązku dotyczącym sprzedawców prowadzących: „jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m 2 ”. Ustawa nakazuje aby prowadzili:
„na własny koszt selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady” (art. 44 ustawy). Jeśli chodzi o sprzedawców internetowych, są oni zobligowani do prowadzenie takiego zbierania odpadów tylko wtedy, jeśli prowadzą również sklep stacjonarny o określonej wyżej powierzchni. W takim przypadku należy przyjąć, że powinni bezpłatnie przyjmować odpady, niezależnie od tego czy osoba przekazująca te odpadu jest klientem ich sklepu stacjonarnego lub internetowego.

Jednak obowiązek prowadzenia zbiórki odpadów dotyczy tylko odpadów po opakowaniach produktów jakie można kupić w danym sklepie. Sprzedawca nie musi więc przyjmować opakowań zupełnie innego typu, niż te, w których sprzedaje swoje produkty.

Obowiązek sprzedawcy przyjmowania odpadów po środkach ochrony roślin

Wreszcie warto wspomnieć o wymogu odnoszącym się wyłącznie do sprzedającego środki ochrony roślin zakwalifikowane jako niebezpieczne. Taki przedsiębiorca ma obowiązek przyjmowania od użytkowników odpadów opakowaniowych po tych środkach. Tak jak w przypadku zbierania odpadów opakowaniowych, obowiązek jest niezależny od prowadzenia działalności w formie sklepu stacjonarnego lub internetowego.

Na użytkownikach z kolei ciąży obowiązek zwracania sprzedawcy odpadów po tych towarach (art. 43 ustawy). O uznaniu danego środka ochrony roślin za niebezpieczny decydują przepisy szeregu aktów prawnych, w tym przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.).

Podsumowanie

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dotyczy przede wszystkim producentów oraz importerów opakowań i produktów w opakowanych. Mają oni znacznie więcej obowiązków, niż opisane w tym artykule. Będąc wyłącznie sprzedawcą produktów w opakowaniach również masz obowiązki związane z gospodarką opakowaniami, o czym warto pamiętać.

Jeśli masz wątpliwości czy należysz do którejś z grup przedsiębiorców objętych ustawą lub czy dany obowiązek dotyczy właśnie ciebie, zapraszamy do kontaktu i zadawania pytań.

 

 

4.67 avg. rating (93% score) - 9 votes

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)

 

Sprawdź teraz swoją skrzynkę email

(również folder - spam)

 

 

Wysłaliśmy Tobie 3 bonusy:

1) voucher na bezpłatną 10 minutową konsultację prawną

2) kupon 100 zł na nasze usługi prawnika

2) profesjonalne wzory pism dla sprzedawcy

Szukasz pomocy

przy zwrocie lub reklamacji?

 

Kliknij i dołącz do naszej grupy wsparcia na Facebooku!

Przeczytaj poprzedni wpis:
umowa z kurierem
Na co zwracać uwagę podczas podpisywania umowy z kurierem lub brokerem kurierskim

Jeśli jesteś sprzedawcą internetowym, na pewno zetknąłeś się już z koniecznością skorzystania z usług firmy kurierskiej lub brokera kurierskiego. Przy...

Zamknij