Prowadzisz sklep internetowy i umożliwiasz wysyłkę za granicę, w tym do Niemiec? Nowe niemieckie przepisy ustawy o opakowaniach, które wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. będą dotyczyły również Ciebie. W tym artykule opisujemy, kogo dokładnie dotyczą nowe regulacje, jakie wprowadzają obowiązki i jak się na nie przygotować.

 

Kogo dotyczy nowa ustawa o opakowaniach

 

Nowa ustawa o opakowaniach (Verpackungsgesetz) będzie dotyczyła wszystkich przedsiębiorców wprowadzających opakowania na rynek niemiecki. Definicja wprowadzającego opakowania jest tak skonstruowana, że będzie obejmowała m.in. każdego sprzedawcę np. z Polski, który wysyła swoje produkty w opakowaniach do Niemiec. Z kolei definicja opakowania obejmuje m.in. opakowania kartonowe (w tym zarówno opakowanie producenta, jak i zewnętrzne opakowanie na czas transportu), folię bąbelkową, koperty, a nawet wypełnienie ochronne opakowań. Nie ma dolnego limitu wprowadzanych opakowań, ustawa będzie zatem dotyczyła każdego przedsiębiorcy, który wprowadza na rynek niemiecki opakowania, niezależnie od ilości tych opakowań.

 

Jakie nowe obowiązki wprowadza ustawa?

 

Przede wszystkim, każdy przedsiębiora, który wprowadza opakowania na rynek niemiecki, do 31 grudnia 2018 r. powinien dokonać rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań (Zentrale Stelle Verpackungsregister). System jest dostępny pod adresem: https://lucid.verpackungsregister.org/.

Przy rejestracji należy przede wszystkim podać przewidywalną szacunkową masę opakowań, które będą wprowadzone na rynek niemiecki w następnym roku. W następnej kolejności będzie również konieczne raportowanie rzeczywiście wprowadzonych na rynek niemiecki opakowań w danym roku,

W wyniku rejestracji w systemie, firmie zostanie przydzielony numer, który należy umieścić na stornie internetowej sklepu. Jest to ważne w kontekście kontroli takich stron, którą w Niemczech może przeprowadzać również konkurencja.

Na podstawie zgłoszenia zostaną ustalone konkretne wysokości opłat recyklingowych, które przedsiębiorca będzie obowiązany uiścić w związku z wprowadzaniem opakowań na rynek niemiecki. Sama rejestracja będzie darmowa.

Dodatkowe obowiązku wiążą się z wysyłką do Niemiec dużych ilości opakowań. Przedsiębiorcy, którzy wprowadzą w danym roku na rynek niemiecki co najmniej 80 ton opakowań szklanych, 50 ton opakowań z papieru lub 30 ton opakowań z tworzyw sztucznych, będą obowiązani do złożenia do 15 maja następnego roku dodatkowej deklaracji podsumowującej.

Warto dodać, że w tym przypadku nie będzie wystarczające spełnienie obowiązków przewidywanych przez polską ustawę o opakowaniach, w tym obowiązku wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który dotyczy tylko niektórych sprzedawców w Polsce. Polski i niemiecki system zarządzania odpadami opakowaniowymi są niezależne od siebie i obowiązki z nimi związane trzeba spełnić osobno w Polsce i w Niemczech. Więcej o obowiązkach wynikających z polskiej ustawy o opakowaniach możesz przeczytać w innym naszym artykule.

 

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

 

Przedsiębiorcom niespełniającym nowych wymogów grożą surowe kary administracyjne. Za brak rejestracji w Centralnym Rejestrze Opakowań może zostać nałożona kara nawet do 200 000 euro. Za niepodanie odpowiednich danych dotyczących opakowań, trzeba się liczyć z karą do 100 000 euro. Brak deklaracji podsumowującej lub złożenie nieprawidłowej deklaracji jest zagrożone karą do 10 000 euro. Dodatkowo w Niemczech istnieje możliwość sprawdzania przez konkurencję, czy dana firma przestrzega ustawowych obowiązków. Sprawdzenie na przykład spełnienia przez polskiego przedsiębiorcę obowiązku wpisu do rejestru nie będzie trudne, ponieważ rejestr jest publiczny. Może to prowadzić do otrzymania od konkurencyjnej formy lub od kancelarii prawnej wezwania do usunięcia naruszeń (Abmahnung) wraz z żądaniem pokrycia kosztów wezwania, które zwykle wynoszą ok. 1000 euro. Mimo, że nie zawsze takie koszty są możliwe do wyegzekwowania przez konkurencję, istnienie takiego zwyczaju sprawia, że niespełnianie wymogów ustawowych jest dużo częściej wykrywane.

 

Podsumowanie

 

Nowa niemiecka ustawa o opakowaniach ma duże znaczenie dla polskich sprzedawców umożliwiających wysyłkę swoich produktów do Niemiec. Wymogi wynikające z niemieckich przepisów są bardziej restrykcyjne niż polskie i są zagrożone bardzo wysokimi karami pieniężnymi. Warto zatem dokładnie przeanalizować nowe obowiązki i przygotować się na ich stosowanie od 1 stycznia 2018 r. Natomiast już teraz warto zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Opakowań.

 

5.00 avg. rating (98% score) - 4 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!