13 listopada 2018 r. Prezes UKE ( Urzędu Komunikacji Elektronicznej) nałożył kary finansowe na Orange Polska S.A. w łącznej wysokości 9,1 mln zł za przesyłanie do klientów wiadomości SMS o ch. marketingowym bez posiadania wymaganych zgód abonentów lub użytkowników końcowych.

Jak czytamy w komunikacie UKE: Prezes UKE stwierdził, że Orange Polska S.A. wykorzystywała automatyczne systemy wywołujące do celów marketingu bezpośredniego nie wykazując posiadania wymaganych w takim przypadku zgód abonentów lub użytkowników końcowych. W trakcie postępowania ustalono, że zostało wysłanych łącznie ponad 3,8 mln wiadomości SMS do klientów, z naruszeniem Prawa Telekomunikacyjnego. Na Orange Polska S.A. nałożono kary pieniężne w łącznej wysokości 9,1 mln zł.

Poniżej krótkie omówienie tego komunikatu – takie podejście UKE może mieć bowiem znaczenie dla wielu firm.

 

UKE: Wysyłasz do klientów SMS-y z informacjami marketingowymi?  Musisz posiadać stosowne zgody klientów

 

Chociaż ta decyzja Prezesa UKE odnosi się wyłącznie do Orange Polska S.A, to podobne praktyki są stosowane także przez inne, znane podmioty na rynku. W tej sprawie, postępowanie zostało zainicjowane skargą jednego z klientów Orange Polska S.A, który otrzymał SMS-em niezamówioną wiadomość marketingową. SMS-y te informowały klientów o nowym pakiecie internetowym oraz świadczonych usługach.

Prezes UKE wskazał w szczególności na art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, który stanowi swego rodzaju zabezpieczenie użytkowników końcowych przed ingerencją w ich prywatność przez niezamówione wiadomości.

Art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego

  1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
  2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
  3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.

Przepis ten wyraźnie zakazuje używania „telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego”, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

 

Jeżeli masz stosowne zgody klientów – musisz to wykazać

 

Nawet jeżeli stosowne zgody zostały przez klientów udzielone,  nie zmienia to faktu, że należy to w razie kontroli lub wszczęcia postępowania skutecznie wykazać. W tej sprawie Prezes UKE stwierdził, iż Orange Polska S.A nie wykazała posiadania utrwalonych zgód, udzielonych przez abonamentów i użytkowników końcowych na otrzymywanie tego typu wiadomości wysyłanych przy użyciu tzw. automatycznych systemów wywołujących.

W tej sytuacji stwierdzono, iż do wysyłki wiadomości SMS z informacjami o ch. marketingowym, doszło wbrew zakazowi ustanowionemu w art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.

Konsekwencją stosowania takich praktyk jest obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony prywatności klientów

Prezes UKE analizując tę sprawę zwrócił uwagę nie tylko na stan faktyczny i stopień naruszenia przepisów, ale też praktyczne skutki podejmowania takich działań. W komunikacie na stronie UKE, dostępnym pod adresem: https://uke.gov.pl/akt/prezes-uke-nalozyl-kary-na-orange-polska-s-a-za-wysylanie-smsow-marketingowych-bez-posiadania-zgod-klientow,139.html czytamy bowiem, iż Prezes UKE oceniając zakres naruszenia zwrócił uwagę na okoliczność, iż bezpośrednią konsekwencją stwierdzonych naruszeń było obniżenie przewidzianego prawem stopnia ochrony prywatności i związanych z tym praw abonentów i użytkowników końcowych w relacji z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym”.

Decyzja Prezesa UKE nie jest prawomocna. Orange Polska S.A może odwołać się od tej decyzji do Sądu. Liczymy, że przedsiębiorca się odwoła i stanowisko to zostanie zweryfikowana na drodze sądowej – jest to na tyle istotne zagadnienie, że powinno być wyjaśnione wszechstronnie. Będziemy wracać jeszcze do tej sprawy na naszym blogu.

 

Podsumowanie

 

Chociaż decyzja nie jest prawomocna, nie ulega wątpliwości, że każdorazowo, takie praktyki, a więc przesyłanie klientom wiadomości sms z informacjami marketingowymi bez posiadania zgód niosą ryzyka naruszenia zakazu z art. 172 ust. 1 Prawa Telekomunikacyjnego.  Zakaz ten powinny mieć na uwadze zarówno największe podmioty na rynku jak i małe, rozwijające się przedsiębiorstwa.

Ponadto, jeżeli mówimy o przesyłaniu informacji marketingowych bez posiadania zgód klientów, w grę wchodzą także inne akty prawne oraz wysokie sankcje wynikające z RODO.

Jeżeli masz wątpliwości co do przesyłania informacji marketingowych tak, aby było to zgodne nie tylko z Prawem Telekomunikacyjnym, ale też między innymi z RODO, zapraszamy do kontaktu. Nasi prawnicy po przeanalizowaniu Twojej sytuacji, wskażą treść koniecznych zgód, tak aby wysyłanie wiadomości marketingowych było zgodne z wszystkimi wymogami.

 

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!