Umowa z kurierem- Jeśli jesteś sprzedawcą internetowym, na pewno zetknąłeś się już z koniecznością skorzystania z usług firmy kurierskiej lub brokera kurierskiego. Przy wyborze firmy, z którą będziesz współpracować warto zwrócić uwagę nie tylko na oczywiste elementy jak cena i opinia innych przedsiębiorców o przedsiębiorcy. Kluczowa może okazać się też zawartość umowy, którą zawierasz. W tym artykule przedstawiamy kilka elementów umów kurierskich i brokerskich, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu ze stałych usług przewozowych.

 

Kto jest uprawiony do złożenia reklamacji?

Z pozoru wydaje się oczywiste, że to sprzedawca zawierający umowę z kurierem jest uprawniony do złożenia ewentualnej reklamacji dotyczącej usług kurierskich. Z prawnego punktu widzenia sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana. Zgodnie z art. 75 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo przewozowe, uprawnionym z tytułu szkody w przesyłce jest nadawca lub odbiorca, w zależności od tego, któremu z nich przysługuje prawo do rozporządzania przesyłką. Zgodnie z art. 53 Prawa przewozowego, prawo takie w trakcie wykonywania przewozu co do zasady przysługuje nadawcy, jednak przechodzi ono na odbiorcę m.in. z chwilą odebrania przesyłki. Jeśli klient zwróci w ramach rękojmi towar uszkodzony w transporcie, to sprzedawca ma oczywisty interes w złożeniu reklamacji u przewoźnika. Formalnie jednak nie jest on uprawniony do reklamacji, dopóki takie uprawnienie nie zostanie mu przekazane (np. w formie cesji) przez kupującego. Postanowienie w umowie z kurierem, które umożliwia sprzedawcy składanie reklamacji z pominięciem tej procedury jest więc niezwykle pożądane. Wówczas sprzedawca może rozpatrzyć reklamację klienta z tytułu np. uszkodzenia towaru i w tym samym czasie złożyć reklamację do przewoźnika.

 

Protokół szkody a prawo do reklamacji

W większości przepadków brak natychmiastowego żądania spisania przez kupującego oznacza, że w praktyce ewentualna późniejsza reklamacja nie zostanie przez kuriera uznana. Zgodnie z Prawem przewozowym, sporządzenia protokołu można żądać również w terminie 7 dni od odebrania przesyłki, jednakże należy wówczas udowodnić, że szkoda powstała w czasie przewozu. W umowach lub regulaminach przewoźników można niekiedy znaleźć zapisy stanowiące, że w takie przypadku reklamacja nie będzie uwzględniona. Zapis tego typu jest nie do końca zgodny z wyżej powołanym przepisem, jednak jego ewentualne obalenie musiałoby nastąpić w drodze powództwa sądowego. Warto więc sprawdzić czy takiego niekorzystnego dla sprzedawcy postanowienia nie ma w umowie. Z kolei pożądanym postanowienie umowy jest zezwolenie nie tylko kupującemu, ale również sprzedawcy żądania spisania protokołu szkody.

 

Płatności z odroczonym terminem

Warto zwrócić uwagę, czy umowa daje ma możliwość zapłaty za usługę przewozu w odroczonym terminie. Jest to o tyle wygodne, że często wynagrodzenie od klientów również jest przelewane jakiś czas po zawarciu umowy sprzedaży i wysłaniu produktu. Dzieje się tak w przypadku wyboru przez klienta przesyłki za pobraniem, jak również w przypadku niektórych operatorów płatności elektronicznych i kartą płatniczą.

 

Przesyłki niestandardowe, nietypowe godziny odbioru oraz doręczeń

Umowa powinna być dopasowana do rodzaju działalności, jaką prowadzisz. W przypadku umowy z kurierem lub brokerem kurierskim szczególnie ważne z tego punktu widzenia są ceny przesyłek niestandardowych oraz możliwości w zakresie doręczenia. Ważnym punktem umowy jest określenie wynagrodzenia za dostarczenie danej przesyłki. O ile w przypadku przesyłek niestandardowych, ta kwestia nie budzi wątpliwości, w przypadku przesyłek niestandardowych np. szczególnie ciężkich, albo o nieregularnych kształtach, sytuacja wygląda inaczej. Warto sprawdzić czy umowa z kurierem odnosi się do przesyłek niestandardowych, a jeśli tak, to czy określa precyzyjnie ich ceny. Jeśli cena takiej przesyłki jest pozostawiona do ustalenia pomiędzy stronami lub do odrębnej wyceny, ważną informacją jest, w jaki sposób takie ustalenia mają być dokonywane. Dla sprzedawcy niekorzystne jest pozostawienie takiej kwestii nieuregulowanej. Jeśli klienci sprzedawcy mogą odbierać przesyłki tylko o określonych godzinach, zapis gwarantujący że przesyłki zostaną dostarczone właśnie w takich godzinach jest pożądany.

 

Termin przelewu środków z pobrania

Dobra umowa z kurierem powinna gwarantować natychmiastowy przelew środków z przesyłki za pobraniem na konto sprzedawcy. Określanie długich terminów może oznaczać, że firma kurierska lub brokerska dąży do obracania pieniędzmi z pobrań, co sprawia, że środki te mogą być mniej bezpieczne.

 

Czy kurier jest przypisany do rejonu i do klienta?

Dodatkową korzyścią przewidzianą w umowie może być przydzielenie sprzedawcy jednego lub kilku stałych kurierów. Takie ukształtowanie współpracy zarówno zwiększa zaufanie w bezpośredniej współpracy, pomaga wyjaśniać sytuacje potencjalnie sporne, jak i umożliwia większą elastyczność kuriera w dostarczaniu przesyłek np. wyłącznie w określonej godzinie lub w określonym przez klienta dniu.

 

Monitoring przesyłek

Pożądanym udogodnieniem jest zapewnienie przez przewoźnika możliwości śledzenia przesyłki w jego systemie informatycznym zarówno przez sprzedawcę, jak i jego klienta. Dobrą praktyką, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w umowie, jest wysyłanie przez przewoźnika lub brokera powiadomienia emailowego do odbiorcy o rozpoczęciu dostawy przesyłki. Taka wiadomość sprawia, że odbiorca dowiaduje się o możliwości śledzenia statusu swojej przesyłki i pozwala na bieżąco powiadamiać go o jakichkolwiek opóźnieniach. Korzystne jest również zobowiązanie się przez przewoźnika do wysłania odbiorcy wiadomości SMS o planowanym dniu i godzinie dostawy przesyłki.

 

Podsumowanie

Podsumowując, mimo że na pierwszy rzut oka usługi wszystkich przewoźników i brokerów kurierskich wydają się standardowe, w umowach z nimi możemy znaleźć wiele postanowień zarówno korzystnych jak i niekorzystnych dla sprzedawcy internetowego. Warto każdą taką umowę dobrze przeanalizować np. pod kątem wyżej omówionych zapisów, aby mieć pewność że wybraliśmy ofertę nie tylko korzystną cenowo, ale również pewną i pomagającą budować dobre praktyki w relacjach z naszymi klientami. Spraw, żeby umowa z kurierem czy brokerem nie była dla ciebie problemem.

 

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!