Jeśli tworzysz lub zamierzasz stworzyć grupę dyskusyjną na Facebooku, z pewnością na pewnym etapie zaczniesz rozważać przygotowanie regulaminu dla grupy. Możesz mieć pewne obawy lub wątpliwości, czy taki dokument nie powoduje zbytniego „sformalizowania” grupy, która ma po prostu służyć użytkownikom. Dlatego właśnie w poniższym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób regulamin dla grupy na Facebooku pomaga w jej prowadzeniu.

 

Grupa na Facebooku – krótka charakterystyka

 

Obecne grupy zakładane przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook coraz bardziej przypominają popularne dawniej tematyczne fora dyskusyjne. Podstawowa różnica polega na tym, że każde takie forum zwykle funkcjonowało niezależnie od siebie, natomiast grupy na Facebooku powstają i są prowadzone w ramach jednego serwisu internetowego. Oznacza to również, że członkowie takich grup są w mniejszym stopniu anonimowi niż użytkownicy forów, ponieważ korzystają z tych grup bezpośrednio przy użyciu konta, które prowadzone jest na Facebooku pod ich imieniem i nazwiskiem.

Wszystko to powoduje, że ryzyko, ale też odpowiedzialność związana z korzystaniem z takich grup na Facebooku są większe, ponieważ łatwiej ponieść konsekwencje bezprawnych działań na portalu, gdy nasze personalia są ujawnione. Dodatkowo, negatywne działania w ramach grupy dyskusyjnej mogą skutkować nie tylko sankcjami od administratora tej grupy, ale też od administratora całego Facebooka. W dodatku grupa, która „słynie” z regularnie dodawanych treści łamiących zasady Facebooka, sama ponieść może konsekwencje działań swoich członków, jako że w ostateczności może zostać nawet usunięta przez administrację Facebooka.

 

Czemu służy regulamin dla grupy na Facebooku

 

Regulamin dla grupy na Facebooku powinien właśnie służyć ochronieniu grupy przed publikowaniem na niej treści o takim charakterze, który skupiłby na niej uwagę administracji Facebooka. Regulamin ma zatem na celu stworzyć „ramy” prawne, w jakich obracać będą się jej członkowie, moderatorzy oraz administracja. Regulamin powinien uporządkować ich prawa oraz obowiązki na grupie w taki sposób, aby nie budziło to niczyjej wątpliwości i nie narażało grupy na wewnętrzne spory o to, czy np. w danym przypadku działanie moderatora przekraczało zakres jego uprawnień, czy też było uzasadnione.

Dobry regulamin dla grupy na Facebooku pozwala uniknąć takich niejasności, ponieważ stanowi on źródło wskazówek dla społeczności grupy, jakiego typu treści mogą lub nie mogą być zamieszczane, a także precyzuje, jakie sankcje grożą za złamanie tych zasad, co z kolei daje moderatorom i administratorom konkretne podstawy dla ich działań. Dzięki temu nie będzie problemu z wykazaniem, że w danym przypadku np. moderator słusznie postąpił, usuwając dany post członka grupy albo nawet wydalając go z grupy za kilkukrotne zachowanie w określony sposób.

Powyższe problemy mogą wydawać się Tobie nieistotne w przypadku, gdy Twoja grupa nie jest jeszcze zbyt popularna, nie cieszy się wielkim ruchem i liczy sobie niewielu członków. Wówczas możesz uważać, że regulamin stanowi „obciążenie” i niepotrzebną formalność. W naszej ocenie regulamin oczywiście nigdy nie zaszkodzi, a na pewno pomoże. Zwłaszcza wtedy, gdy grupa w sposób nieprzewidziany „rozrośnie” się i wtedy regulamin będzie bardzo potrzebny, żeby zapanować np. nad wszechobecnym spamem, autoreklamą, treściami odbiegającymi od zamysłu grupy czy powtarzającymi się w kółko pytaniami użytkowników, którzy nie korzystają z wyszukiwarki na grupie. Wprowadzenie regulaminu warto rozważyć więc już wcześniej, jako że na zbyt późnym etapie może spotkać się to z niezadowoleniem członków grupy, którzy przywykli już do jego braku i większej swobody.

 

Jakie elementy powinien zawierać regulamin dla grupy na Facebooku

 

Regulamin określać powinien przede wszystkim wytyczne dotyczące treści, jakie można publikować na grupie. Niektóre wytyczne będą typowe tylko dla określonego rodzaju grup, np. grup sprzedażowych lub ogłoszeniowych, a jeszcze inne – dla grup przeznaczonych do dzielenia się własną twórczością (memy, filmiki, zdjęcia, obrazki). Najbardziej „ogólną” kategorią grup są jednak właśnie grupy, których osią jest wymiana poglądów między jej członkami na określone odgórnie tematy wynikające zwykle z nazwy i opisu tej grupy. W takim przypadku większość grup będzie potrzebować po prostu jasno sprecyzowanego katalogu reguł postępowania, jakimi członkowie grupy powinni kierować się, formułując swoje wypowiedzi oraz zwracając się do pozostałych użytkowników.

Większość grup na Facebooku stanowi tylko „prywatne” zajęcie ich założycieli. Szczególne obowiązki mogą jednak ciążących na właścicielu grupy na Facebooku, która powstała np. dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej. Taka grupa, która prowadzona jest w celu zarobkowym lub dla promocji i wspomagania głównego źródła zarobku właściciela (np. prowadzonego równolegle kanału YouTube albo sklepu internetowego), będzie wymagała regulaminu spełniającego przewidziane prawem obowiązki informacyjne. Chodzić może tutaj zarówno o przepisy ustawy o prawach konsumenta, jak i przepisy rozporządzenia RODO w zakresie ochrony danych osobowych. Należy przypomnieć, że zgodnie ze stanowiskiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) właściciel fanpage’a na Facebooku może być uznany współadministratorem danych osobowych użytkowników tego fanpage’a. Więcej szczegółów na temat wspomnianego orzeczenia można przeczytać w artykule na naszym blogu:

https://prokonsumencki.pl/obowiazki-informacyjne-sprzedawcy/prowadzisz-fanpage-na-facebooku-mozesz-zostac-uznany-za-administratora-danych-osobowych-swoich-fanow-omawiamy-orzeczenie-ets/

Wydaje się, że w sposób analogiczny można by odnieść te wnioski do właściciela grupy na Facebooku, o ile nie jest prowadzona tylko przez osobę prywatną, która założyła grupę bez związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku regulamin dla grupy na Facebooku powinien dodatkowo zostać rozszerzony o własną politykę prywatności danych osobowych członków tej grupy. Pamiętaj, że niespełnienie tych wymogów informacyjnych, jakie nakłada na Ciebie rozporządzenie RODO, może wiązać się z surowymi konsekwencjami, szczególnie finansowymi. Kary finansowe nakładane są przez organ nadzorczy oczywiście stosownie do wagi naruszenia i zależnie od indywidualnego przypadku, jednak warto zauważyć, że w skrajnych sytuacjach mogą one sięgać kwot 20 000 000 EUR lub 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa.

Nie należy zapominać, że regulamin dla grupy na Facebooku nie może być pisany w sposób całkowicie „dowolny”. Jak wcześniej wspomnieliśmy, grupy charakteryzują się tym, że wszystkie funkcjonują w obrębie Facebooka, zatem nie są całkiem autonomiczne. Właściciele grup oraz ich użytkownicy muszą, oprócz regulaminu grupy, przestrzegać głównie regulaminu Facebooka, który jest wobec nich nadrzędny. Sporządzając regulamin dla grupy, musimy więc nie tylko uwzględniać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, ale też zasady obowiązujące na Facebooku.

 

Jak napisać regulamin dla grupy na Facebooku?

 

Regulamin dla grupy na Facebooku jest kierowany przede wszystkim do społeczności grupy. Aby mieć pewność, że jak najwięcej członków grupy zechce się z nim zapoznać oraz wyniesie z niego jak najwięcej wiedzy, powinniśmy myśleć o tym, by regulamin był nie tylko rzetelny, ale też jasny, zrozumiały i przejrzysty. Grupa na Facebooku, w zależności od jej tematyki i przeznaczenia, może potrzebować różnych uregulowań, ale zwykle nie będą one nazbyt skomplikowane i nie będą też wymagały zbyt szczegółowych postanowień.

Nadmierne „wchodzenie w szczegóły” jest zresztą częstym błędem przy pisaniu jakichkolwiek regulaminów. Istnieją takie kwestie, które powinny być właśnie opisane w sposób bezpiecznie ogólny, by stwarzać tylko zarys dla wielu możliwych rozwiązań, nie natomiast szczegółowy opis jednego problemu, przy jednoczesnym pominięciu szeregu innych prawdopodobnych scenariuszy. Twórca regulaminu zwykle i tak nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji, zatem regulamin nie powinien próbować odnosić się do każdej z nich z osobna, a stwarzać ogólne „ramy” prawne w postaci postanowień, z których możemy dopiero wywieść wskazówki do zastosowania w konkretnych przypadkach.

 

Podsumowanie

 

Regulamin dla grupy na Facebooku to podstawa, aby zachować porządek na każdej grupie dyskusyjnej. Regulamin pomaga pogodzić interesy członków grupy z uprawnieniami i odpowiedzialnością jej właściciela, administratorów i moderatorów, których rolą jest dbanie o zgodność postów z tematyką grupy oraz uchronienie grupy przed zalewem treści, które mogłyby narazić ją na usunięcie przez administrację Facebooka. W określonych przypadkach regulamin może być nawet obligatoryjny, gdy prowadzisz grupę w zakresie swojej działalności zarobkowej. Zostając uznanym za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa cywilnego, masz do spełnienia szereg obowiązków informacyjnych wobec członków grupy, zatem regulamin okazuje się tu nieodzownym elementem.

Szukając pomocy w sporządzeniu rzeczowego regulaminu dla swojej grupy na Facebooku, możesz chcieć skorzystać z pomocy fachowego prawnika e-commerce. Również w tym przypadku zachęcamy Cię do skontaktowania się z naszymi konsultantami, na przykład drogą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@prokonsumencki.pl. Z pewnością znajdziemy rozwiązanie, które będzie odpowiadało akurat Twoim potrzebom.

 

5.00 avg. rating (98% score) - 3 votes

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!