Kompleksowy Regulamin

Regulamin powinien omawiać wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego. Przepisy wymagają od sprzedawcy, aby zawarł w nim przede wszystkim kwestie dotyczące postępowania reklamacyjnego oraz informacje o prawie odstąpienia od umowy. Niedopełnienie tych obowiązków wiąże się z ryzykiem niedoinformowania klienta, a to z kolei prowadzi do konfliktów, wydłużenia terminu na odstąpienie od umowy oraz obciążenia sprzedawcy dodatkowymi kosztami.

Ważne jest wobec tego, aby kompleksowy regulamin precyzował, gdzie należy składać reklamacje czy oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w jaki sposób tego dokonywać, jakie terminy obowiązują klienta oraz jakie koszty musi w związku z tym ponieść. Wszelkie przemilczenia czy niedomówienia będą rozpatrywane na niekorzyść sprzedawcy. Dodatkowo wyczerpujący regulamin umożliwia klientowi zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami świadczonych przez sprzedawcę usług oraz charakterze jego działalności. Dzięki temu wzrasta poziom świadomości klientów sklepu co do oferowanych towarów, a to również powoduje, że liczba reklamacji czy zwrotów ulegnie zmniejszeniu.

W razie sporów sprzedawca zawsze może odwołać się do odpowiednich i zgodnych z prawem postanowień regulaminu, na które klient wyraził zgodę w momencie zawarcia umowy sprzedaży. Dotyczy to wszelkich kwestii związanych z reklamacjami, ale także warunkami realizacji zamówienia, formami płatności czy dostawy produktów, które powinny być szczegółowo opisane w regulaminie.

Nasi prawnicy wykorzystują możliwości, jakie dają przepisy, aby wprowadzić jak najwięcej zapisów zabezpieczających interesy sprzedawców, a przy tym szanujących ustawowe uprawnienia konsumentów. W każdym regulaminie sklepu wprowadzamy np. zapisy ograniczające lub całkowicie wyłączające odpowiedzialność z tytułu rękojmi sprzedawcy w stosunku do klientów niebędących konsumentami. Pozwala to zdecydowanie zmniejszyć liczbę reklamacji dokonywanych przez przedsiębiorców kupujących w sklepie. A przy tym pozostaje w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

„Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.”

– art. 558 §1 Kodeksu cywilnego

Oczywiście, w przypadku konsumentów podobna możliwość nie wchodzi w rachubę. Istnieją jednak inne sytuacje, kiedy odpowiedzialność sprzedawcy może być ograniczona, a wobec tego liczba reklamacji zmniejszona. Przygotowując kompleksowy regulamin dla sprzedawców, zawsze orientujemy się, czy nie sprzedają przypadkiem rzeczy używanych. Wówczas zamieszczamy w regulaminie zapisy, które pozwalają sprzedawcy ograniczyć termin na reklamowanie używanego towaru do 1 roku od zakupu zamiast standardowych 2 lat.

„Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.”

– art. 568 §1 Kodeksu cywilnego

Sprzedawcy łatwo przeoczają niektóre sprawy, zapominając o ich uregulowaniu, co później lubi się na nich mścić. Przygotowanie kompleksowego regulaminu, zawierającego wszystkie wymagane prawem elementy, a przy tym jak najwięcej korzystnych dla sprzedawcy zapisów, warto zatem zlecić profesjonalnemu prawnikowi. Będzie on wiedział, jakie zapisy można wprowadzić, aby zredukować liczbę zwrotów i reklamacji w sklepie, a przy tym nie narażać się na stosowanie klauzul niedozwolonych.

 

5.00 avg. rating (96% score) - 1 vote

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!