Szkolenie online – BDO dla Sprzedawców – wszystko co musisz wiedzieć i zrobić prowadząc sklep stacjonarny lub internetowy

299,00 499,00  netto

Termin szkolenia: 2. sierpnia 2022 r.
(wtorek, w godzinach 10-15)

 • bilet obejmuje 1 szkolenie online – BDO dla Sprzedawców – wszystko co musisz wiedzieć lub zrobić w temacie BDO prowadząc sklep stacjonarny lub internetowy
 • szkolenie kładzie nacisk na dwa aspekty – (1) omówienie aktualnych przepisów dotyczących BDO ze szczególnym uwzględniem sytuacji Sprzedawców Internetowych i Stacjonarnych (w tym także w modelu dropshippingowym oraz importujących sprzęt) oraz ich (2) praktyczne zastosowanie (jak dokonać zgłoszenia do BDO, jak składać sprawozdania, jak wyliczyć opłaty itd.) 
 • każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz paczkę materiałów dodatkowych, a w nim m.in. przykładowe szablony dokumetnacji oraz kalkulatory ułatwiające wyliczenie opłat związanych z BDO do wykorzystania w Twojej firmie
 • szkolenie uwzględnia najnowszy stan prawny 
 • szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonego specjalistę z zakresu prawa ochrony środowiska
 • szkolenie będzie nagrywane i otrzymają Państwo dostęp do nagrania przez co najmniej 30 dni od zakończenia szkolenia

UWAGA: możesz kupić bilet z bonusem, czyli w pakiecie z rocznym dostępem do platformy szkoleniowej Prokonsumencki – dzięki temu zyskasz dostęp do ponad 42 godzin nagrań szkoleń prawnych dla Sprzedawców oraz wszystkich kolejnych nagrań szkoleń dodanych w ciągu najbliższego roku (przy tej opcji oszczędzasz 299 zł netto – bilet na szkolenie jest w cenie dostępu do platformy)

 

Wybierz poniżej opcję oferty i kup bilet:

O szkoleniu online

Temat szkolenia:

Sprzedawca a BDO – pigułka wiedzy dla firm! | Najważniejsze obowiązki dotyczące opakowań, odpadów oraz wprowadzania na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego z punktu widzenia BDO 

Orientacyjny czas szkolenia ok. 4,5 – 5h zegarowych z przerwami

Szkolenie będzie nagrywane, Uczestnicy otrzymają 30 dniowy dostęp do nagrania ze szkolenia oraz paczkę materiałów dodatkowych: 

 • Prezentację w formie PDF
 • Wzory ewidencji opakowań
 • Wzór ewidencji reklamówek
 • Wzór wniosku o pomoc de minimis
 • Wzór oświadczenia o braku obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
 • Kalkulator opłaty produktowej za opakowania za 2021 r.
 • Najważniejsze akty prawne

Opis i cel szkolenia:

Rejestr BDO stanowi utrapienie dla wielu przedsiębiorców. Choć istnieje już prawie 5 lat, to jednak wiele osób wciąż nie jest pewna, czy ich firma podlega wpisowi do BDO i jakie wiążą się z tym obowiązki.

W praktyce BDO dotyczy nawet najmniejszych firm. W zasadzie każdy importer i producent ma obowiązki związane z rozliczaniem opakowań. Dotyczy to także sklepów internetowych oraz wielu innych sprzedawców. Należy natomiast zauważyć, że błędny wpis do BDO – podobnie jak jego brak – niesie ze sobą ryzyko daleko idących sankcji. Mowa tutaj o karach finansowych (nawet do miliona złotych), a także o konieczności uiszczenia „opłat produktowych”. W tym ostatnim wypadku wysokość „kar” w zasadzie nie ma limitu i jest uzależniona wyłącznie od skali działalności danej firmy. Co więcej, zaległe opłaty produktowe mogą być rozliczane nie tylko za rok bieżący, ale także do 5 lat wstecz!

Rośnie natomiast kontrola w obszarach pośrednio związanych z BDO. Przykładowo, w 2021 r. Inspekcja Handlowa skontrolowała 1041 dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości stwierdzono u 271 z nich (26 proc. kontrolowanych). W związku z planowanym zaostrzeniem przepisów w zakresie opakowań i innych produktów związanych z koniecznością wdrożenia nowych standardów „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”, podobne kontrole mogą się nasilać.

Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy szkolenie, które ma na celu przybliżyć najważniejsze obowiązki związane z BDO. W trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe obowiązki związane z:

 • 1) gospodarką odpadami w firmach handlowych;
 • 2) rozliczaniem opakowań pochodzących z importu, a także wprowadzanych przez firmy produkcyjne i sklepy internetowe;
 • 3) dystrybucją sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym przez sklepy internetowe;
 • 4) rozliczaniem opłaty za reklamówki;
 • 5) praktycznymi aspektami w przypadku popularnych modeli sprzedaży (dropshipping, usługi fulfillment, eksport produktów za granicę).

Szkolenie będzie obejmowało omówienie kluczowych obowiązków, analizę konkretnych przykładów i wzorów dokumentów, pracę w systemie BDO, a także sesję pytań. 

   

  Program szkolenia

   Wprowadzenie  (15 minut)

   • Czym tak właściwie jest BDO?
   • Kto w praktyce podlega wpisowi do rejestru BDO?
   • Czym jest „rozszerzona odpowiedzialność producenta” i jakich produktów dotyczy?
   • Jakie zmiany czekają nas w BDO na przełomie 2022 r. i 2023 r.?

   Część I. Rozliczanie opakowań w BDO (1h 30 minut)

   1. Opakowania
   • Co jest opakowaniem w świetle prawa?
   • Jakie mamy rodzaje opakowań?
   • Jakie opakowania należy rozliczać?
   1. Obowiązki związane z opakowaniami
   • Kiedy firma odpowiada za opakowania?
   • Kiedy producent i importer odpowiada za opakowania?
   • Czy sklep internetowy odpowiada za opakowania?
    • Co w przypadku „dropshipping’u”?
    • Co jeżeli firma korzysta lub oferuje usługi typu „fulfillment”?
   • Jakie obowiązki ma „wprowadzający produkty w opakowaniach”?
    • wpis do BDO i opłata roczna
    • sprawozdawczość
    • osiąganie poziomów odzysku i recyklingu
    • publiczne kampanie edukacyjne
    • posługiwanie się numerem rejestrowym
   • Ile w praktyce kosztuje rozliczanie opakowań?
   • Jak oszczędzić na rozliczaniu opakowań?
   • Przykłady z praktyki procesowej: zaległe sprawozdania i kary z praktyki prowadzącego.
   1. Ewidencja opakowań
   • Co powinna zawierać ewidencja opakowań?
   • Jak długo przechowywać ewidencję?
   • Omówienie przykładowych wzorów ewidencji.
   1. Eksport
   • Czy należy rozliczać opakowania wysyłane na granicę?
   • Przykład rozliczania opakowań w innych krajach na przykładzie Niemiec i Francji
    • Ważne zmiany w Niemczech od 1 lipca 2022 r.
    • Ważne zmiany we Francji od 1 stycznia 2022 r.
   1. Reklamówki
   • Kiedy reklamówki podlegają rozliczeniu w BDO?
   • Ile wynosi opłata recyklingowa w 2022 r.?

   Cześć II. Gospodarka odpadami a BDO (45 minut)

   • Kiedy odpady podlegają rozliczeniu w BDO?
   • Co w przypadku odpadów komunalnych?
    • kiedy wymagana jest umowa na odpady komunalne?
    • czy dla odpadów komunalnych trzeba wystawiać karty przekazania odpadów?
   • Czym jest ewidencja odpadów?
   • Jak można oszczędzić na odbiorze odpadów?

   Cześć III. Rozliczanie sprzętu, baterii i innych produktów w BDO (1h 15 minut)

   1. Sprzęt
   • Co jest sprzętem w świetle prawa?
   • Jakie mamy przykłady sprzętu?
   1. Obowiązki wprowadzających sprzęt (30 minut)
   • Obowiązki formalne:
    • wpis do BDO
    • posługiwanie się numerem rejestrowym
    • obowiązki ewidencyjne dotyczące masy sprzętu
    • obowiązki sprawozdawcze
   • Obowiązki środowiskowe:
    • minimalne poziomy zbiórki zużytego sprzętu
    • obowiązki dotyczące odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
    • obowiązki dotyczące realizacji publicznych kampanii edukacyjnych
    • obowiązek zawarcia umowy z zakładem przetwarzania
   • Obowiązki informacyjne:
    • znakowanie sprzętu
    • informacje dołączane do sprzętu wprowadzanego do obrotu
    • omówienie przykładowych informacji
   • Jak w wykonaniu ww. obowiązków może pomóc organizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego?
   1. Obowiązki dystrybutorów i firm serwisujących (20 minut)
   • Odbiór sprzętu tego samego rodzaju przy sprzedaży nowego produktu (zasada „1 za 1”)
    • jakiego sprzętu dotyczy obowiązek odbioru?
    • co w przypadku sprzedaży internetowej?
    • czy konieczna jest umowa z podmiotem zbierającym lub przetwarzającym sprzęt?
   • Odbiór sprzętu w dużych jednostkach handlowych (pow. 400 m2)
    • jakiego sprzętu dotyczy ten obowiązek?
    • jak przygotować miejsce do magazynowania zużytego sprzętu?
    • kiedy można odmówić przyjęcia sprzętu?
   • Obowiązki informacyjne

   Cześć IV. Obowiązki sprawozdawcze – najważniejsze terminy w kontekście 2022 r.
   (15 minut)

   • Kto i kiedy składa sprawozdania w BDO?
   • W jakiej formie składa się sprawozdania w BDO?
   • O czym należy pamiętać przygotowując sprawozdanie?

    

   Część V

   Sesja pytań / dyskusja (ok. 30-45 min. – w zależności od liczby pytań)

    

   Orientacyjny czas szkolenia ok. 4,5 – 5h zegarowych z przerwami

   Szkolenie będzie nagrywane, Uczestnicy otrzymają 30 dniowy dostęp do nagrania ze szkolenia oraz paczkę materiałów dodatkowych: 

   • Prezentację w formie PDF
   • Wzory ewidencji opakowań
   • Wzór ewidencji reklamówek
   • Wzór wniosku o pomoc de minimis
   • Wzór oświadczenia o braku obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
   • Kalkulator opłaty produktowej za opakowania za 2021 r.
   • Najważniejsze akty prawne

    

   O prelegencie

    Mikołaj Maśliński, prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu spółki MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o.

    Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz prawnych aspektów wprowadzania produktów na rynek polski (ROP). Przeprowadził audyty w zakresie BDO w wielu firmach, w tym w spółkach Skarbu Państwa i ich spółkach córkach. Pomaga przedsiębiorcom optymalizować obowiązki związane z gospodarką odpadami i wprowadzaniem produktów na rynek polski. Wspiera przedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązków związanych z eksportem produktów w opakowaniach (np. w Niemczech i Francji).

    Autor kanału na YouTube (Mikołaj Maśliński), gdzie odnosi się do aktualnych kwestii prawnych istotnych dla przedsiębiorców. Wieloletni autor w czasopismach branżowych takich jak Logistyka Odzysku, Energia i Recykling, Przegląd Komunalny, Kierunek Chemia, Kierunek WOD-KAN, Forum Eksploatatora. Od 2019 r. Członek Zespołu ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

     

    Gdyby po zakończonym szkoleniu pojawiły się jakieś dodatkowe pytania czy wątpliwości, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji.

    Ważne informacje przed szkoleniem online: 

    • bilet obejmuje 1 szkolenie online 
    • warsztaty odbędą się w dniu wskazanym wyżej w godzinach 10:00 – 15:00 (około 4 godzin szkoleniowych)
    • przed rozpoczęciem warsztatów otrzymają Państwo na swój adres email link do platformy, na której prowadzone będą warsztaty – korzystamy z platformy ClickMeeting
    • warsztaty będą prowadzone przez doświadczonego specjalistę z zakresu prawa ochrony środowiska
    • w czasie warsztatów zaplanowane są 1 lub 2 przerwy w zależności od przebiegu szkolenia i aktywności uczestników – szczegółowy plan warsztatów wraz z planowanymi przerwami otrzymają Państwo przed terminem warsztatów
    • warsztaty będzie nagrywane i otrzymają Państwo dostęp do nagrania przez co najmniej 30 dni od zakończenia warsztatów

     Do wystawienia certyfikatu proszę o podanie imienia i nazwiska uczestnika/uczestników.

    Gdyby po zakończonym szkoleniu pojawiły się jakieś dodatkowe pytania czy wątpliwości, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji.

    Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

    Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

    SUKCES - zapisałeś się!