Szkolenie online – BDO dla Sprzedawców – wszystko co musisz wiedzieć i zrobić prowadząc sklep stacjonarny lub internetowy

299,00 499,00  netto

Termin szkolenia: 2. sierpnia 2022 r.
(wtorek, w godzinach 10-15)

 • bilet obejmuje 1 szkolenie online – BDO dla Sprzedawców – wszystko co musisz wiedzieć lub zrobić w temacie BDO prowadząc sklep stacjonarny lub internetowy
 • szkolenie kładzie nacisk na dwa aspekty – (1) omówienie aktualnych przepisów dotyczących BDO ze szczególnym uwzględniem sytuacji Sprzedawców Internetowych i Stacjonarnych (w tym także w modelu dropshippingowym oraz importujących sprzęt) oraz ich (2) praktyczne zastosowanie (jak dokonać zgłoszenia do BDO, jak składać sprawozdania, jak wyliczyć opłaty itd.) 
 • każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia oraz paczkę materiałów dodatkowych, a w nim m.in. przykładowe szablony dokumetnacji oraz kalkulatory ułatwiające wyliczenie opłat związanych z BDO do wykorzystania w Twojej firmie
 • szkolenie uwzględnia najnowszy stan prawny 
 • szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonego specjalistę z zakresu prawa ochrony środowiska
 • szkolenie będzie nagrywane i otrzymają Państwo dostęp do nagrania przez co najmniej 30 dni od zakończenia szkolenia

UWAGA: możesz kupić bilet z bonusem, czyli w pakiecie z rocznym dostępem do platformy szkoleniowej Prokonsumencki – dzięki temu zyskasz dostęp do ponad 42 godzin nagrań szkoleń prawnych dla Sprzedawców oraz wszystkich kolejnych nagrań szkoleń dodanych w ciągu najbliższego roku (przy tej opcji oszczędzasz 299 zł netto – bilet na szkolenie jest w cenie dostępu do platformy)

 

Wybierz poniżej opcję oferty i kup bilet:

O szkoleniu online

Temat szkolenia:

Sprzedawca a BDO – pigułka wiedzy dla firm! | Najważniejsze obowiązki dotyczące opakowań, odpadów oraz wprowadzania na rynek sprzętu elektrycznego i elektronicznego z punktu widzenia BDO 

Orientacyjny czas szkolenia ok. 4,5 – 5h zegarowych z przerwami

Szkolenie będzie nagrywane, Uczestnicy otrzymają 30 dniowy dostęp do nagrania ze szkolenia oraz paczkę materiałów dodatkowych: 

 • Prezentację w formie PDF
 • Wzory ewidencji opakowań
 • Wzór ewidencji reklamówek
 • Wzór wniosku o pomoc de minimis
 • Wzór oświadczenia o braku obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
 • Kalkulator opłaty produktowej za opakowania za 2021 r.
 • Najważniejsze akty prawne

Opis i cel szkolenia:

Rejestr BDO stanowi utrapienie dla wielu przedsiębiorców. Choć istnieje już prawie 5 lat, to jednak wiele osób wciąż nie jest pewna, czy ich firma podlega wpisowi do BDO i jakie wiążą się z tym obowiązki.

W praktyce BDO dotyczy nawet najmniejszych firm. W zasadzie każdy importer i producent ma obowiązki związane z rozliczaniem opakowań. Dotyczy to także sklepów internetowych oraz wielu innych sprzedawców. Należy natomiast zauważyć, że błędny wpis do BDO – podobnie jak jego brak – niesie ze sobą ryzyko daleko idących sankcji. Mowa tutaj o karach finansowych (nawet do miliona złotych), a także o konieczności uiszczenia „opłat produktowych”. W tym ostatnim wypadku wysokość „kar” w zasadzie nie ma limitu i jest uzależniona wyłącznie od skali działalności danej firmy. Co więcej, zaległe opłaty produktowe mogą być rozliczane nie tylko za rok bieżący, ale także do 5 lat wstecz!

Rośnie natomiast kontrola w obszarach pośrednio związanych z BDO. Przykładowo, w 2021 r. Inspekcja Handlowa skontrolowała 1041 dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W kontrolowanym zakresie nieprawidłowości stwierdzono u 271 z nich (26 proc. kontrolowanych). W związku z planowanym zaostrzeniem przepisów w zakresie opakowań i innych produktów związanych z koniecznością wdrożenia nowych standardów „rozszerzonej odpowiedzialności producenta”, podobne kontrole mogą się nasilać.

Mając na uwadze powyższe przygotowaliśmy szkolenie, które ma na celu przybliżyć najważniejsze obowiązki związane z BDO. W trakcie szkolenia zostaną omówione kluczowe obowiązki związane z:

 • 1) gospodarką odpadami w firmach handlowych;
 • 2) rozliczaniem opakowań pochodzących z importu, a także wprowadzanych przez firmy produkcyjne i sklepy internetowe;
 • 3) dystrybucją sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym przez sklepy internetowe;
 • 4) rozliczaniem opłaty za reklamówki;
 • 5) praktycznymi aspektami w przypadku popularnych modeli sprzedaży (dropshipping, usługi fulfillment, eksport produktów za granicę).

Szkolenie będzie obejmowało omówienie kluczowych obowiązków, analizę konkretnych przykładów i wzorów dokumentów, pracę w systemie BDO, a także sesję pytań. 

   

  Program szkolenia

   Wprowadzenie  (15 minut)

   • Czym tak właściwie jest BDO?
   • Kto w praktyce podlega wpisowi do rejestru BDO?
   • Czym jest „rozszerzona odpowiedzialność producenta” i jakich produktów dotyczy?
   • Jakie zmiany czekają nas w BDO na przełomie 2022 r. i 2023 r.?

   Część I. Rozliczanie opakowań w BDO (1h 30 minut)

   1. Opakowania
   • Co jest opakowaniem w świetle prawa?
   • Jakie mamy rodzaje opakowań?
   • Jakie opakowania należy rozliczać?
   1. Obowiązki związane z opakowaniami
   • Kiedy firma odpowiada za opakowania?
   • Kiedy producent i importer odpowiada za opakowania?
   • Czy sklep internetowy odpowiada za opakowania?
    • Co w przypadku „dropshipping’u”?
    • Co jeżeli firma korzysta lub oferuje usługi typu „fulfillment”?
   • Jakie obowiązki ma „wprowadzający produkty w opakowaniach”?
    • wpis do BDO i opłata roczna
    • sprawozdawczość
    • osiąganie poziomów odzysku i recyklingu
    • publiczne kampanie edukacyjne
    • posługiwanie się numerem rejestrowym
   • Ile w praktyce kosztuje rozliczanie opakowań?
   • Jak oszczędzić na rozliczaniu opakowań?
   • Przykłady z praktyki procesowej: zaległe sprawozdania i kary z praktyki prowadzącego.
   1. Ewidencja opakowań
   • Co powinna zawierać ewidencja opakowań?
   • Jak długo przechowywać ewidencję?
   • Omówienie przykładowych wzorów ewidencji.
   1. Eksport
   • Czy należy rozliczać opakowania wysyłane na granicę?
   • Przykład rozliczania opakowań w innych krajach na przykładzie Niemiec i Francji
    • Ważne zmiany w Niemczech od 1 lipca 2022 r.
    • Ważne zmiany we Francji od 1 stycznia 2022 r.
   1. Reklamówki
   • Kiedy reklamówki podlegają rozliczeniu w BDO?
   • Ile wynosi opłata recyklingowa w 2022 r.?

   Cześć II. Gospodarka odpadami a BDO (45 minut)

   • Kiedy odpady podlegają rozliczeniu w BDO?
   • Co w przypadku odpadów komunalnych?
    • kiedy wymagana jest umowa na odpady komunalne?
    • czy dla odpadów komunalnych trzeba wystawiać karty przekazania odpadów?
   • Czym jest ewidencja odpadów?
   • Jak można oszczędzić na odbiorze odpadów?

   Cześć III. Rozliczanie sprzętu, baterii i innych produktów w BDO (1h 15 minut)

   1. Sprzęt
   • Co jest sprzętem w świetle prawa?
   • Jakie mamy przykłady sprzętu?
   1. Obowiązki wprowadzających sprzęt (30 minut)
   • Obowiązki formalne:
    • wpis do BDO
    • posługiwanie się numerem rejestrowym
    • obowiązki ewidencyjne dotyczące masy sprzętu
    • obowiązki sprawozdawcze
   • Obowiązki środowiskowe:
    • minimalne poziomy zbiórki zużytego sprzętu
    • obowiązki dotyczące odzysku i przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
    • obowiązki dotyczące realizacji publicznych kampanii edukacyjnych
    • obowiązek zawarcia umowy z zakładem przetwarzania
   • Obowiązki informacyjne:
    • znakowanie sprzętu
    • informacje dołączane do sprzętu wprowadzanego do obrotu
    • omówienie przykładowych informacji
   • Jak w wykonaniu ww. obowiązków może pomóc organizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego?
   1. Obowiązki dystrybutorów i firm serwisujących (20 minut)
   • Odbiór sprzętu tego samego rodzaju przy sprzedaży nowego produktu (zasada „1 za 1”)
    • jakiego sprzętu dotyczy obowiązek odbioru?
    • co w przypadku sprzedaży internetowej?
    • czy konieczna jest umowa z podmiotem zbierającym lub przetwarzającym sprzęt?
   • Odbiór sprzętu w dużych jednostkach handlowych (pow. 400 m2)
    • jakiego sprzętu dotyczy ten obowiązek?
    • jak przygotować miejsce do magazynowania zużytego sprzętu?
    • kiedy można odmówić przyjęcia sprzętu?
   • Obowiązki informacyjne

   Cześć IV. Obowiązki sprawozdawcze – najważniejsze terminy w kontekście 2022 r.
   (15 minut)

   • Kto i kiedy składa sprawozdania w BDO?
   • W jakiej formie składa się sprawozdania w BDO?
   • O czym należy pamiętać przygotowując sprawozdanie?

    

   Część V

   Sesja pytań / dyskusja (ok. 30-45 min. – w zależności od liczby pytań)

    

   Orientacyjny czas szkolenia ok. 4,5 – 5h zegarowych z przerwami

   Szkolenie będzie nagrywane, Uczestnicy otrzymają 30 dniowy dostęp do nagrania ze szkolenia oraz paczkę materiałów dodatkowych: 

   • Prezentację w formie PDF
   • Wzory ewidencji opakowań
   • Wzór ewidencji reklamówek
   • Wzór wniosku o pomoc de minimis
   • Wzór oświadczenia o braku obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
   • Kalkulator opłaty produktowej za opakowania za 2021 r.
   • Najważniejsze akty prawne

    

   O prelegencie

    Mikołaj Maśliński, prawnik, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Prezes Zarządu spółki MAŚLIŃSKI Law & Consulting sp. z o.o.

    Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz prawnych aspektów wprowadzania produktów na rynek polski (ROP). Przeprowadził audyty w zakresie BDO w wielu firmach, w tym w spółkach Skarbu Państwa i ich spółkach córkach. Pomaga przedsiębiorcom optymalizować obowiązki związane z gospodarką odpadami i wprowadzaniem produktów na rynek polski. Wspiera przedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązków związanych z eksportem produktów w opakowaniach (np. w Niemczech i Francji).

    Autor kanału na YouTube (Mikołaj Maśliński), gdzie odnosi się do aktualnych kwestii prawnych istotnych dla przedsiębiorców. Wieloletni autor w czasopismach branżowych takich jak Logistyka Odzysku, Energia i Recykling, Przegląd Komunalny, Kierunek Chemia, Kierunek WOD-KAN, Forum Eksploatatora. Od 2019 r. Członek Zespołu ds. Recyklingu i gospodarki odpadami działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

     

    Gdyby po zakończonym szkoleniu pojawiły się jakieś dodatkowe pytania czy wątpliwości, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji.

    Ważne informacje przed szkoleniem online: 

    • bilet obejmuje 1 szkolenie online 
    • warsztaty odbędą się w dniu wskazanym wyżej w godzinach 10:00 – 15:00 (około 4 godzin szkoleniowych)
    • przed rozpoczęciem warsztatów otrzymają Państwo na swój adres email link do platformy, na której prowadzone będą warsztaty – korzystamy z platformy ClickMeeting
    • warsztaty będą prowadzone przez doświadczonego specjalistę z zakresu prawa ochrony środowiska
    • w czasie warsztatów zaplanowane są 1 lub 2 przerwy w zależności od przebiegu szkolenia i aktywności uczestników – szczegółowy plan warsztatów wraz z planowanymi przerwami otrzymają Państwo przed terminem warsztatów
    • warsztaty będzie nagrywane i otrzymają Państwo dostęp do nagrania przez co najmniej 30 dni od zakończenia warsztatów

     Do wystawienia certyfikatu proszę o podanie imienia i nazwiska uczestnika/uczestników.

    Gdyby po zakończonym szkoleniu pojawiły się jakieś dodatkowe pytania czy wątpliwości, to oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji.

    Czy prowadzisz sklep internetowy?

     

    Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

    Zapisz się na newsletter prawny!

     

    Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

    i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

    Dziękujemy :)