Odpowiedzialność Youtube za treści bezprawne – na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2017 r. Sygn. akt I ACa 1208/16

Odpowiedzialność Youtube za treści bezprawne – na podstawie orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2017 r. Sygn. akt I ACa 1208/16

Ze względu na dynamiczny rozwój serwisu internetowego YouTube w niniejszym artykule udzielimy odpowiedzi na pytania, czy YouTube może ponieść odpowiedzialność za publikowanie obraźliwych materiałów filmowych? Jeżeli tak, to kiedy? Co należy rozumieć pod pojęciem „treści bezprawne”? Jaka jest granica swobody wypowiedzi w internecie, w szczególności jeśli chodzi wyrażanie opinii o osobach pełniących funkcje publiczne? Jaki jest zakres odpowiedzialności serwisu internetowego w przypadku przekroczenia tych granic?

Odpowiedzi na postawione wyżej pytania należy udzielić odwołując się do treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 października 2017 r, sygn. akt I ACa 1208/16, który wyraził następujące stanowisko: 

„Jakkolwiek wolność słowa gwarantowana jest przez polską Konstytucję, to jej granice wyznacza między innymi godność człowieka. Obraz kukły z rozchylonymi nogami, wyzywająco ubranej i bez majtek, jak i komentarze osób oglądających karykaturę powódki, naruszają w sposób bezpośredni sferę osobistą powódki.”

Powyższy pogląd został skonstruowany w oparciu o następujący stan faktyczny: osoba pełniąca funkcję publiczną zwróciła się do serwisu internetowego publikującego obraźliwe nagranie z jej udziałem o jego usunięcie w sposób uniemożliwiający dalsze odtwarzanie.Czytaj dalej wpis

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!