W tym artykule omówimy w jaki sposób informować o obniżce ceny produktu, aby nie naruszyć dyrektywy omnibus i wdrażających ją polskich przepisów. Co istotne informacja o obniżonej i pierwotnej cenie zgodnie z nowymi przepisami powinna być podana nie tylko na karcie danego produktu, ale także w...

czytaj dalej