Jak skutecznie dochodzić swoich roszczeń?

Złożyłeś reklamację, ale sprzedawca nie chce jej uznać? Jeśli uważasz, że opinia rzeczoznawczy jest nierzetelna i krzywdząca, możesz dochodzić swoich roszczeń. Specjalnie dla Kupujących omawiamy drogę do roztrzygnięcia sporu ze sprzedawcą.

od_czego_b

Od czego zacząć?

paragraf_b

Co zrobić gdy to nie pomoże?

paper_b

Jak wszcząć postępowanie?

handcuffs_b

Co jeśli nie uzyskamy zgody sprzedawcy?

od_czego

Od czego zacząć?

Czasami wystarczy samo postraszenie sprzedawcy skierowaniem sprawy do sądu. Możesz to zrobić samemu lub skorzystać z bezpłatnej pomocy dla konsumentów. Instytucje takie jak Rzecznicy Konsumentów mogą reprezentować Cię w kontakcie z przedsiębiorcą oraz napiszą za Ciebie pozew sądowy.

bulb3

Uwaga

paragraf

Co zrobić gdy to nie pomoże?

Możesz wnieść sprawę do sądu polubownego. Sądy te zajmują się wyłącznie sporami między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikającymi z umów sprzedaży i świadczenia usług.

bulb3

Uwaga

 • Polubowne sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

 • Decyzje sądu konsumenckiego są wiążące tak samo jak wyroki sądu powszechnego

 • Sądy konsumeckie zajmują się tylko sprawami, które dotyczą przedmiotu o wartości nie przekaraczającej 10 tys. zł.

 • Ograniczenie co do wartości przedmiotu nie dotyczy Sądu Konsumenckiego w Warszawie

paper

Jak wszcząć postępowanie?

W sądzie konsumenckim postępowanie jest uproszczone, dlatego wystarczy złożyć bezpłatny wniosek.

bulb3

Uwaga

 • By sąd mógł zająć się Twoją sprawą, musi uzyskać zgodę obu stron, czyli Twoją oraz sprzedawcy. O zgodę przedsiębiorcy ubiega się nie konsument, ale sam sąd

 • Do wniosku dołącz niezbędne dokumenty (paragon zakupu, protokół reklamacyjny, opinia rzeczoznawcy, odpis korespondencji wysłanej w sprawie)

 • Wzór wniosku znajdziesz TUTAJ

 • Rozprawy są jawne, a wyroki zapadają większością głosów

 • Koszty postępowania ponosi przegrany w sprawie

handcuffs

Co jeśli nie uzyskamy zgody sprzedawcy?

Jeśli sąd polubowny nie uzyska zgody sprzedawcy koniecznej do rozpoznania sporu, można wytoczyć powództwo przed sądem powszechnym.

bulb3

Uwaga

 • Sądy powszechne zajmują się sprawami dotyczącymi konkretnie oznaczonej klauzuli niedozwolonej

 • Gotowy formularz znajdziesz TUTAJ. Należy skierować go do sądu, w okręgu którego sprzedawca ma swoją siedzibę

 • O pomoc przy przygotowaniu wniosku możemy zwrócić się do wcześniej wspomnianego Rzecznika Konsumentów.

 • Złożenie wniosku o wytoczenie powództwa jest odpłatne, a koszt zależy od wartości przedmiotu sporu

 • Koszty postępowania ponosi przegrany w sprawie

Masz pytanie dotyczące dochodzenia roszczeń?

Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter prawny dla Sprzedawców i otrzymaj poradnik

Przygotuj się do zmian przepisów od 2023 - ponad 35 stron treści od doświadczonych prawników dla Ciebie!

SUKCES - zapisałeś się!