Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
+1 głos
42 wizyt
pytanie zadane w Inne przez użytkownika
Dzień dobry,

Nasz Dystrybutor kupił od nas zasilacz, który w późniejszym czasie sprzedał klientowi końcowemu. Klient końcowy zamontował zasilacz i okazało się, że zasilacz zamiast dawać napięcie 12V (takie powinno być, wynika to z instrukcji i danych zasilacza) dawał napięcie 24V czyli dużo wyższe. W wyniku tego klientowi uszkodziły się 3 kamery i 3 nadajniki bezprzewodowe. Klient odesłał uszkodzony zasilacz do naszego serwisu, gdzie okazało się że faktycznie zasilacz dawał większe napięcie. Klient końcowy żąda zwrotu pieniędzy za uszkodzony sprzęt czyli za 3 kamery kwoty ponad 1400 zł i za 3 nadajniki kwoty ponad 1200 zł. Kwoty zostały wyliczone z cen detalicznych poszczególnych urządzeń. Czy my jesteśmy zobligowani do zwrotu dobrego zasilacza i musimy pokryć koszty uszkodzonych urządzeń konsumenta ?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (24k)

Szanowny Panie,

na jakiej podstawie klient złożył reklamację? Czy reklamacja została złożona z tytułu rękojmi czy gwarancji?

Pragnę podkreślić, że sytuacji, gdy sprzedawca finalny uzna za zasadną reklamację złożoną z tytułu rękojmi ma on możliwość dochodzić na podstawie art. 576[1] Kodeksu Cywilnego odszkodowania obejmującego 1) zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z wymianą lub usunięciem wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto 2) kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz 3) tzw. utracone korzyści. Jest to tzw. prawo regresu sprzedawcy.

 

Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialność poprzedniego sprzedawcy zależy od tego czy wskutek jego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa, czy też powstaje, gdy sprzedawca, który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją.

Pragnę również dodać, że zgodnie z art. 576[3] KC przepisy niniejszego działu nie uchybiają innym przepisom o obowiązku naprawienia szkody.  Oznacza to, że ustawodawca przyjął konstrukcję zbiegu przepisów, co oznacza, że sprzedawca końcowy może wybrać odpowiadający mu reżimu odpowiedzialności odszkodowawczej, obejmujący, obok zasad wynikających z przepisów 576[1]-576[4], także odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. KC), jak i odpowiedzialność deliktową (art. 415 i nast. KC)

Więcej na temat regresu pisaliśmy na naszym blogu:

https://prokonsumencki.pl/blog/prawo-regresu-przed-i-po-25-grudnia-2014-roku-czyli-jakie-prawa-ma-sprzedawca-w-przypadku-uznania-reklamacji-konsumenta/

W uwagi na powyższe, tak ważne jest ustalenie szczegółowego stanu faktycznego.

Ponadto, w zaistniałej sytuacji w grę mogą wchodzić obowiązki związane z produktem niebezpiecznym – więcej informacji znajdzie Pan na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentówhttps://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=11855

Z wyrazami szacunku.

327 pytań

332 odpowiedzi

57 komentarzy

686 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...