Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
0 głosów
138 wizyt
w Zwrot towaru przez użytkownika
Piszę do Państwa z zapytaniem odnośnie zwrotu towaru. Klient zakupił u nas przez Internet dość drogi fotel, ściągnęliśmy go specjalnie dla niego. Natomiast chce teraz dokonać zwrotu, gdyż on mu się nie podoba. Klient poprosił nas o wystawienie faktury VAT, podał swoje dane oraz NIP. Nie prowadzi natomiast działalności, chce ją otworzyć i faktura VAT jest mu niezbędna do rozliczenia się z Urzędem Pracy, gdyż liczy na dotacje.

Czy w takim przypadku takiej osobie też przysługuje prawo zwrotu w terminie 14 dni od jego otrzymania?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (24.1k)

Szanowny Panie,

rozumiem, że Pana klient nie jest jeszcze rejestrowany w odpowiednim rejestrze, np. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dlatego napisał Pan nam, że Klient nie prowadzi natomiast działalności, chce ją otworzyć?

Jeśli dobrze zrozumiałem, to w opisanej przez Pana sytuacji uważamy, że pomimo tego, że klient nie dokonał jeszcze wpisu w odpowiednim rejestrze, to Pańskiego Klienta uważać będziemy za przedsiębiorcę.

Pragnę wyjaśnić, że zgodnie z art. 43[1] Kodeksu Cywilnego Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, tzw. ułomna osoba prawna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Jednakże Kodeks Cywilny nie wyjaśnia pojęcia działalności gospodarczej, z tego powodu w doktrynie pojawił się pogląd dopuszczający odpowiednie stosowanie zawierającego takie objaśnienie art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584 j.t. z późn. zm.) (tak: Wojciech Jan Katner, Komentarz do art.43(1) Kodeksu cywilnego, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna, Księżak P. (red.), LEX, 2014

Zgodnie z przytaczanym przepisem działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Stoimy na stanowisku, że w opisanym przez Pana przypadku najważniejszy jest cel w którym zakupu fotela, a więc prowadzenia działalności gospodarczej i dlatego nie jest on już konsumentem a przedsiębiorcą.

Z uwagi na powyższe nie przysługuje mu więc wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo do namysłu – nie może zwrócić kupionego towaru w terminie 14 dni.

Zaznaczam jednakże, że to jest nasze stanowisko, którego nie musi podzielić Miejski/Powiatowy Rzecznik Konsumentów, czy sąd, jeśli sprawa trafiłaby na drogę sądową.

Dlatego ostateczną decyzję zostawiam Panu do podjęcia. Zaznaczam, że niezależnie od podjętej decyzji jesteśmy do Pańskiej dyspozycji.  

331 pytań

336 odpowiedzi

63 komentarzy

712 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...