Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
0 głosów
1.9k wizyt
w Reklamacja towaru przez użytkownika
Witam,

Klient zareklamował towar zakupiony w lutym tego roku. Towar został zamontowany i po 6 miesiącach stwierdził że jest wadliwy. Z załączonych zdjęć wynika, że towar fabrycznie miał wadę która wcześniej nie została stwierdzona i zaobserwowana. Klient domaga się zwrotu pieniądzy lub wymiany towaru na nowy wraz z pokryciem kosztów demontażu i ponownego montażu.

Rozumiem, że skoro wada jest istotna to towar należy wymienić. Natomiast pytanie moje jest,  do jakiej wysokości kosztów, jestem zobowiązany pokryć koszt demontażu i ponownego montażu. Towar kosztował 144 zł czy zatem do tej wysokości? Czy klient musi przedstawić np fakturę za wykonaną usługę demontażu/montażu jako potwierdzenie że rzeczywiście poniósł taki koszt? Co w sytuacji gdy np usługa demontażu będzie zawyżona i wyniesie np 450 zł?

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (24.1k)

Dzień dobry,
Zgodnie z art. 561[1] kodeksu cywilnego:

§ 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

§ 3. Jeżeli kupującym jest konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

Tak więc kluczową kwestią jest, czy klient kupił towar jako konsument, czy też jako przedsiębiorca. Proszę również zwrócić uwagę, że klient żąda alternatywnie zwrotu pieniędzy. W tym przypadku przychylenie się do tego żądania może to być dla Pana bardziej korzystną opcją.

Pozdrawiamy,

przez użytkownika (100)
Klient dokonał zakupu jako konsument.

A na jakiej podstawie stwierdzić wysokość poniesionych kosztów demontażu przez klienta? Czy musi coś przedstawić np fakturę za usługę? Bo może w rzeczywistości to koszt 50 zł a ja będę zmuszony zwrócić do wysokości ceny rzeczy sprzedanej która wynosi 144 zł.

Proszę o uściślenie.

331 pytań

337 odpowiedzi

63 komentarzy

722 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...