Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
+2 głosów
360 wizyt
w Inne przez użytkownika (140)
Witam ponownie

mam prośbę o wyjaśnienie  czy  wystawiany rachunek można uznawać za pełnoprawny dokument przy zakupie sadzonek.Praktykuję to od kilku lat ale obecnie klient zarzucił mi że nie jest to zgodne z prawem. Pragne nadmienić ,ze jestem rolnikiem zryczałtowanym i wystawiam tylko rachunek.

pozdrawiam

1 odpowiedź

0 głosów
przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (24.1k)

Szanowna Pani,

posiadając tylko szczątkowe informacje o stanie faktycznym, na zadane przez Panią pytanie nie jestem w stanie jednoznacznie odpowiedzieć. Spróbuję jednak przedstawić unormowania w tej kwestii. 

Rolnik ryczałtowy jest w prawie podatkowym traktowany w sposób szczególny, np. na mocy art. 117 ustawy o podatku od towarów i usług  rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku, np. wystawiania faktur.

Ponadto zgodnie z art. 87 Ordynacji podatkowej jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi, chyba że sprzedają produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym.  

W nauce prawa wskazuje się, że obowiązek wystawiania rachunków nie obciąża rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli oraz nieprzerobione sposobem przemysłowym. Przez rolników należy rozumieć wszystkie osoby, które prowadzą działalność rolniczą, nawet wówczas, gdy nie są one podatnikami podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Osoby te, dokonujące sprzedaży produktów rolnych, nie są zobowiązane do wystawiania rachunków, nawet w przypadku gdy zwróci się o to nabywca. Mogą jednakże taki rachunek wystawić. Nie musi on odpowiadać wszystkim wymogom dotyczącym rachunku, wynikającym z omawianych przepisów. Rolnicy sprzedający w stałych punktach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli, muszą wystawiać rachunki na żądanie nabywcy. (Leonard Etel, Komentarz do art.87 ustawy - Ordynacja podatkowa)


W kwestii posiadanie kasy fiskalnej, to obowiązek ten nie dotyczy dokonywanych przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zachęcam również do zapoznania się z naszym artykułem - https://prokonsumencki.pl/blog/czy-sklep-internetowy-musi-posiadac-kase-fiskalna/?nabw=2

Z przedstawionego stanu prawnego wynika, że Państwa postępowanie można uznać za zgodne z przepisami
W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.

 

331 pytań

336 odpowiedzi

63 komentarzy

712 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...