Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
+1 głos
90 wizyt
pytanie zadane w Inne przez użytkownika

Witam serdecznie,

Podczas dokonywania zakupu klient w formularzu wpisał swoje dane
prywatne, nie zaznaczył opcji iż jest przedsiębiorcą i chciałby otrzymać
fakturę.  Po otrzymaniu towaru stwierdził iż jednak chce fakturę. Klient
nie chce zwrócić paragonu ani towaru.
Jak w takim przypadku powinniśmy rozstrzygnąć sprawę. Poniżej wklejam
wiadomość otrzymaną od kupującego. Proszę o pomoc
 

Szanowni Państwo,
Z całym szacunkiem, ale po raz pierwszy spotykam się z tak absurdalną
praktyką działającą na wyraźną niekorzyść nabywcy. Przypominam, że
występuję w roli przedsiębiorcy, nie jako osoby prywatnej. W przypadku
takiej transakcji mogą, a nawet muszą Państwo zaksięgować fakturę VAT, a
nie paragon. Bardzo proszę o podanie podstawy prawnej, bądź
interpretacji organu podatkowego zgodnie z którą w zaistniałej sytuacji
powinienem dostarczyć paragon listownie.

Pragnę przypomnieć, że mamy do czynienia z transakcją gdzie płatność
została zrealizowana elektronicznie, gdzie obie strony posiadają dowód
sfinalizowanej transakcji w postaci potwierdzenia bankowego. W tego typu
sytuacjach organy podatkowe dopuszczają wystawienie faktury bez
konieczności wysyłania paragonu. Jako poparcie swoich słów podaję
konkretne interpretacje:
1 interpretacja IS w Łodzi z 18.02.2015 r., IPTPP4/443-850/14-3/ALN
2. pismo IS w Warszawie z 23.06.2010 r., IPPP2-443-175/10-4/JB/KG

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (24k)

Szanowni Państwo,

w przypadku faktury wystawianej dla sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej zastosowanie znajdzie art. 106(h) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t.). Artykuł ten określa sposób wystawienia faktury, także jeśli jest to faktura elektroniczna. Należy podkreślić, że nie ma on zastosowania, gdy paragon emitowany z kasy rejestrującej dokumentujący transakcję o łącznej wartości poniżej 450 zł (bądź 100 euro - jeśli nominowana jest ona w euro) zawiera minimum danych wymaganych dla faktury uproszczonej.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w doktrynie wskazywany artykuł ma zastosowanie wówczas, gdy dana sprzedaż (mająca być udokumentowana fakturą) została zarejestrowana w kasie rejestrującej. Dotyczy to zarówno przypadku, gdy istniał obowiązek rejestracji sprzedaży w kasie (gdy była ona dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej bądź rolnika ryczałtowego), jak i sytuacji, gdy sprzedaż została bez takiego obowiązku zarejestrowana w kasie.

Należy przy tym zauważyć, że gdy dana sprzedaż podlega obowiązkowi rejestracji w kasie, wówczas obowiązek wystawiania faktury jest raczej wyjątkiem niż regułą. Faktury są bowiem wtedy wystawiane tylko na żądanie nabywców. (tak: A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz., LEX, 2015).

Zgodnie z art. 106h ust. 1 w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż. Można więc wysnuć wniosek,  że paragon powinien zostać przez kupującego przekazany sprzedawcy. Zarówno w doktrynie, jak i w stanowiskach organów podatkowych (indywidualne interpretacje podatkowe: IPPP2-443-175/10-4/JB/KG, IPPP2-443-175/10-4/JB/KG) - nie można tej okoliczności rozumieć w ten sposób, że bezwzględnym warunkiem do wystawienia faktury dla danej sprzedaży (zarejestrowanej w kasie rejestrującej) jest przekazanie paragonu przez nabywcę. (tak: A. Bartosiewicz, Ibidem).

Podkreślić należy, że sprzedawca tak czy inaczej musi wystawić fakturę na żądanie nabywcy. W doktrynie wskazuje się, że jeśli nabywca nie ma paragonu, lecz faktura jest dla niego wystawiana (był w stanie udowodnić w inny sposób, że właśnie on był nabywcą), sprzedawca powinien opisać taką fakturę, wskazując przyczynę braku dołączonego do niej paragonu.

Dodać należy, że jeśli faktura drukowana (emitowana) jest bezpośrednio z kasy rejestrującej, to wówczas powyższe zasady nie mają zastosowania. Nie trzeba wówczas dołączać paragonu do faktury pozostającej u podatnika, o ile tylko kwota sprzedaży oraz kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

Innym przypadkiem opisywanym w tym artykule jest faktura wystawiania w formie elektronicznej. Do takiej faktury nie da się z oczywistych powodów dołączyć paragonu. Zgodnie z wskazywanym artykułem ustawy o VAT w takim przypadku podatnik powinien zatrzymać paragon (dokumentujący sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie) i odpowiednio go opisać (wskazać, do której faktury się odnosi; wystarczające będzie podanie, opisanie daty wystawienia i numeru faktury).

Podkreślić należy, że na także w tym przypadku można wysnuć wniosek, że w przypadku gdy nabywca żąda od sprzedawcy faktury w formie elektronicznej (dla sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej), powinien on przekazać sprzedawcy paragon. Podkreślam, że przyjmuje się, że nie można wszakże regulacji tej rozumieć w ten sposób, że bezwzględnym warunkiem do wystawienia faktury (w formie elektronicznej) dla danej sprzedaży (zarejestrowanej w kasie rejestrującej) jest przekazanie paragonu przez nabywcę. (tak: A. Bartosiewicz, Ibidem). Sprzedawca musi więc wystawić fakturę na żądanie nabywcy. Analogicznie jak do faktury papierowej, jeśli nabywca nie ma paragonu, lecz faktura jest dla niego wystawiana (był w stanie udowodnić w inny sposób, że właśnie on był nabywcą), sprzedawca powinien w ewidencji zamieścić oświadczenie opisujące sytuację i wskazujące na przyczynę braku paragonu do określonej faktury w formie elektronicznej.

Pozdrawiam

327 pytań

332 odpowiedzi

57 komentarzy

686 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...