Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
+1 głos
282 wizyt
pytanie zadane w Inne przez użytkownika
Przepis w prawie międzynarodowym dotyczący odpowiedzialności za produkt producenta wobec dystrybutora. Czy jest to unormowane prawnie czy jest to kwestią kontraktu?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (24k)

W przypadku poniesienia kosztów w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, istnieje możliwość dochodzenia odpowiedniego odszkodowania od poprzedniego sprzedawcy na podstawie regresu - wynika to z art. 576[1] KC.

Innym tematem jest jeszcze odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, która również jest uregulowana w naszym kodeksie cywilnym (regulacja ta podobnie wygląda w całej UE, gdyż podstawą tych przepisów jest dyrektywa unijna) - Art. 449[1].

§ 1.Kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt.

§ 2.Przez produkt rozumie się rzecz ruchomą, choćby została ona połączona z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną.

§ 3.Niebezpieczny jest produkt nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy produkt jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o właściwościach produktu. Produkt nie może być uznany za nie zapewniający bezpieczeństwa tylko dlatego, że później wprowadzono do obrotu podobny produkt ulepszony.

327 pytań

332 odpowiedzi

57 komentarzy

686 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...