Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
0 głosów
21 wizyt
pytanie zadane w Reklamacja towaru przez użytkownika
Reklamacja została przyjęta przez naszego partnera. Partner ten zgłosił nam powstały problem dopiero 7 dni później. W jakim terminie powinniśmy się do tego ustosunkować. Czy jest jakiś zapis prawny odnośnie współpracy na linii dystrybutor-odbiorca?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (24k)

Panie Dawidzie,

należy pamiętać, że umowa dystrybucyjna polega na zobowiązaniu się dostawcy do dostarczania na stałych zasadach dane towary, a dystrybutor do ich kupna oraz odsprzedaży podmiotom trzecim - działa on na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Z uwagi na powyższe, w przypadku zgłaszanej reklamacji z tytułu rękojmi, to dystrybutor jest sprzedawcą i to on jest adresatem zgłaszanej reklamacji. Dlatego to on powinien ustosunkować się do złożonej reklamacji - w przypadku konsumentów w terminie 14 dni kalendarzowych. Nie ma w tym wypadku dla Państwa określonego terminu, który przewidywałyby przepisy. Ewentualnie może to regulować zawarta umowa dystrybucji.

Należy także pamiętać o istnieniu tzw. regresu - sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa (art.576[1] KC)

327 pytań

332 odpowiedzi

57 komentarzy

686 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...