Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
0 głosów
25 wizyt
pytanie zadane w Reklamacja towaru przez użytkownika
Pracownik naszego partnera (sprzedawcy bezpośredniego) opowiada rzeczy niestworzone o produkcie (tzn. rzeczy niezgodne z opisem produktu zamieszonym przez na naszej stronie bądź w materiałach producenta) tylko po to, żeby go sprzedać.

Klient po kilku dniach użytkowania (brak możliwości zwrotu bezpośredniego towaru) zgłasza reklamację niezgodności rzeczy sprzedanej z umową zawartą ze sprzedawcą. Jak w takim przypadku powinniśmy się do tego ustosunkować, czy w ogóle musimy?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (24k)

Panie Damianie,

Zgodnie z art. 556[1] § 1 pkt 2 KC wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór. Uważamy, że takie zachowanie sprzedawcy będzie podstawą do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jednocześnie podkreślamy, że dystrybutor działa na własny rachunek i na własną odpowiedzialność, więc to on jest adresatem zgłoszonej reklamacji i on musi się do niej ustosunkować w terminie 14 dni pod rygorem uznania reklamacji za zasadną.

Z Państwa strony warto się dodatkowo zabezpieczyć na taki wypadek dołączać do sprzedawanych produktów wyczerpujący opis cech danego produktu.

327 pytań

332 odpowiedzi

57 komentarzy

686 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...