Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
0 głosów
34 wizyt
pytanie zadane w Inne przez użytkownika
Jak zostać specjalistą, rzeczoznawcą?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (23.9k)

Panie Pawle,

wpis na listę rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowych następuje na wniosek zainteresowanego - szczegółowe wymogi określa ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług  (Dz.U.2001.85.931) wydanego na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25).

Należy wskazać, że na listę rzeczoznawców wpisuje się rzeczoznawcę, który posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości w dziedzinie, w której wykonuje działalność rzeczoznawcy. Posiadanie wiadomości, o których mowa powyżej, powinno być potwierdzone dokumentami, w tym w szczególności: świadectwami lub dyplomami właściwych szkół, w tym szkół wyższych, opiniami właściwych branżowo stowarzyszeń albo organizacji zawodowych. (por. § 3 rozporządzenia).

326 pytań

331 odpowiedzi

56 komentarzy

673 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...