Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
+1 głos
24 wizyt
pytanie zadane w Reklamacja towaru przez użytkownika
Reklamacja złożona w 35 miesiącu od daty zakupu z tym, że we wniosku powstanie wady klient zaznaczył jako 23 miesiąc. Po kogo stronie jest obowiązek udowodnienia powstałej usterki w tym, a nie innym czasie?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (24k)

Panie Marcinie,

w takim przypadku, to na konsumencie będzie ciążył obowiązek udowodnienia ujawnienia się wady w dwuletnim okresie odpowiedzialności sprzedawcy - wynika to z ogólnej zasady prawa cywilnego (art. 6. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.)

327 pytań

332 odpowiedzi

57 komentarzy

686 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...