Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
+1 głos
52 wizyt
pytanie zadane w Reklamacja towaru przez użytkownika
14 dni, ale roboczych czy kalendarzowych na zwrot/odpowiedź reklamacyjną?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (24k)

Na ustosunkowanie się do reklamacji złożonej przez konsumenta sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych. (por. Art. 561[5] KC. Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

W orzecznictwie wskazano, że w tym terminie konsument musi zapoznać się z oświadczeniem sprzedawcy - oznacza to, że nie wystarczy wysłanie pisma pocztą tradycyjną ostatniego, czternastego dnia, trzeba tutaj zachować odpowiedni margines na dotarcie przesyłki. (Art. 61. § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

§ 2. Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.)

Dlatego zalecamy wysyłać również odpowiedź na reklamację w formie elektronicznej - np. mailem. Wtedy mamy pewność, że termin został zachowany.

327 pytań

332 odpowiedzi

57 komentarzy

686 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...