Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:
Witaj Sprzedawco! Możesz tutaj zadać naszym prawnikom bezpłatne pytanie dotyczące Twojego sklepu internetowego.
0 głosów
54 wizyt
pytanie zadane w Reklamacja towaru przez użytkownika
Tak jak w tytule; jak wygląda zwrot zadatku przy rezygnacji z towaru, który był sprowadzany na życzenie klienta?

1 odpowiedź

0 głosów
odpowiedź przez użytkownika Ekspert Prokonsumencki.pl (23.9k)

Zakładamy, że mają tutaj Państwo na myśli odstąpienie od umowy przez konsumenta bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Dodatkowo zakładamy, że w tym wypadku nie znajduje zastosowanie żaden z wyjątków od prawa odstąpienia od umowy - skoro konsument odstępuje od umowy.

W takim wypadku ustawa o prawach konsumenta wylicza wszystkie możliwe koszty, jakie ponosi konsument w związku z odstąpieniem. Wśród nich nie znajdziemy natomiast możliwości zatrzymania zadatku - taki zapis stanowiłby naruszenie przepisów ustawy konsumenckiej i mógłby zostać uznany za postanowienie niedozwolone (zniechęcałby konsumenta do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy).

Inaczej sytuacja wyglądałaby w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym, o czym poniżej:

Zgodnie z art. 394. § 1. KC w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

Należy pamiętać, że zgodnie art. 535. § 1. KC przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W opisanym przez Państwa przypadku można otrzymany zadatek zachować, ale w przypadku zakupu w sklepie stacjonarnym.

326 pytań

331 odpowiedzi

56 komentarzy

673 sprzedawców

Wsparcie Prawne Sprzedawcy to miejsce, w którym możesz bezpłatnie zadawać pytania naszym prawnikom, uzyskać pomoc i wsparcie.Profesjonalne wzory pism dla Sprzedawców przygotowane przez prawników:


...