Zamów profesjonalne szkolenie prawne dla siebie i swoich pracowników sklepu

 • indywidualny program szkolenia dopasowany do Twojego sklepu internetowego lub stacjonarnego
 • elastyczne formy szkolenia – szkolenie tradycyjne lub w formie webinaru online
 • szkolenie prowadzone przez doświadczonych prawników specjalizujących się w aspektach prawnych prowadzenia sklepu
 • otrzymujesz praktyczną wiedzę, sprawdzone rozwiązania i odpowiedzi na swoje pytania  

Kliknij poniżej i obejrzyj fragment naszego szkolenia podstawowego dla sklepów:

Do kogo skierowane jest szkolenie Prawo w Sklepie?

Otwieram sklep i chcę poznać aspekty prawne związane z jego prowadzeniem

Twój sklep jest już prawie gotowy. To dobry moment aby przygotować się od strony prawnej na prowadzenie sklepu. Wiedza będzie na pewno przydatna także dla Twoich pracowników.  W ramach szkolenia Prawo w Sklepie poznasz najważniejsze aspekty prawne związane z prowadzeniem sklepu – szkolenie dostosowujemy w zależności od Twoich potrzeb – zarówno dla sklepu internetowego, jak i sklepu stacjonarnego. Możemy również połączyć aspekty prawne obu kanałów sprzedażowych.

Po ukończeniu szkolenia uzyskasz wiedzę, która pozwoli Ci prowadzić sklep w sposób zgodny z prawem, jednocześnie nie narażając się na dotkliwe sankcje i ograniczając spory z klientami wynikające z dużych ilości zwrotów i reklamacji. 

Prowadzę sklep i chcę poszerzyć swoją wiedzę oraz swoich pracowników dotyczącą kwestii prawnych prowadzenia sklepu

Dla wszystkich tych Sprzedawców, którym zależy na prowadzeniu działalności zgodnie z prawem, a także dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę jak i swoich pracowników dotyczącą aspektów prawnych prowadzenia sklepu, tak aby nie narażać się na niepotrzebne koszty i grożące sankcje przygotowaliśmy naszą ofertę szkoleniową Prawo w Sklepie. Kładziemy nacisk na praktyczną i przydatną wiedzę, która przyniesie konkretne korzyści i oszczędności dla Twojej firmy. 

Jesteś o jeden krok od uzyskania niezbędnych informacji i zasad, które pozwolą Ci prowadzić sklep w sposób zgodny
z prawem, jednocześnie nie narażając się na dotkliwe sankcje i ograniczając spory z klientami wynikające z dużych ilości zwrotów i reklamacji. Szkolenie pozwoli Ci zweryfikować, czy i jak możesz zmniejszyć ich ilość w swoim sklepie internetowym. 

Dlaczego my?

SZKOLENIE SKROJONE
NA TWOJĄ MIARĘ

Program, termin i czas szkolenia dopasowujemy do prowadzonego przez Ciebie sklepu internetowego lub stacjonarnego, w razie potrzeby uwzględniamy także przepisy branżowe dotyczące sprzedawanych przez Ciebie produktów.

ELASTYCZNE FORMY SZKOLENIA

Szkolenie może się odbyć w dogodnej dla Ciebie formie – zarówno tradycyjnej (w Twojej siedzibie, lub innym ustalonym miejscu i terminie), jak i w formie dedykowanego dla Ciebie webinaru (online).

DOŚWIADCZENIE
I PRAKTYCZNE PODEJŚCIE

Doświadczenie zdobyte przez nas podczas tworzenia dokumentacji prawnej dla 5 250 sklepów internetowych z różnych branż, daje Ci pewność, że skutecznie wesprzemy także Ciebie.

Czego się dowiesz podczas szkolenia?

INDYWIDUALNIE DOPASOWANY PROGRAM SZKOLENIA 

Szkolenie zawsze dostosowujemy do Twoich potrzeb (masz wpływ na jego program) – ustalamy, czy ma dotyczyć tylko sklepu internetowego, tylko sklepu stacjonarnego, czy też mamy połączyć oba sklepy. Następnie ustalamy zakres szkolenia – czego konkretnie ma dotyczyć, jak ma być poziom zaawansowania oraz ilu będzie uczestników. Dodatkowo przed szkoleniem prosimy Cię o przesłanie listy pytań i zagadnień, które chciałbyś poruszyć podczas szkolenia – w ten sposób jesteśmy w stanie je tak przygotować, abyś uzyskał odpowiedzi na wszelkie swoje pytania i wątpliwości. 

Podczas każdej omawianej kwestii uczestnicy mają możliwość zadawania na bieżąco pytań odnośnie wszystkich problemów
z jakimi spotykają się na co dzień w relacjach z klientami. Unikamy przedstawienia tylko teoretycznej strony przepisów,
a skupiamy się na ich praktycznym stosowaniu.
Pokazujemy sprawdzone przykłady i rozwiązania, które wdrożyliśmy już
u innych naszych Sprzedawców.

Podczas szkolenia zdobędziesz wiedzę m.in. z zakresu:

 1. ważnych przepisów dla każdego sprzedawcy internetowego
 2. statusu klienta sklepu internetowego – konsument, przedsiębiorca
 3. sprzedaży na odległość i w sklepie stacjonarnym
 4. najważniejszych obowiązków informacyjnych w sklepie internetowym i stacjonarnym
 5. najważniejszych obowiązków informacyjnych w zakresie reklamacji i zwrotów
 6. istotnych różnic w zakresie umów zawieranych poprzez sklep internetowy, drogą mailową/ telefoniczną
 7. podstaw składania reklamacji (rękojmia, a gwarancja)
 8. ważnych terminów reklamacyjnych
 9. klauzul niedozwolonych
 10. odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, sposobu odstąpienia od umowy, kosztów zwrotu produktu
 11. wyjątków od prawa odstąpienia od umowy
 12. sankcji i zagrożeń dla sprzedawcy
 13. przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym
 14. pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów konsumenckich

Co wyróżnia szkolenie Prawo w Sklepie?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Sprzedawców przygotowaliśmy nową usługę – szkolenie Prawo w Sklepie. Usługa ta jest dedykowana wszystkim tym Sprzedawcom, którym zależy na prowadzeniu działalności zgodnie z prawem, a jednocześnie chcą rozwiązywać spory z klientami szybko i skutecznie.

Co wyróżnia nasze szkolenie Prawo w Sklepie? 

praktyczne podejście do omawianych zagadnień prawnych

fachowa wiedza wynikająca z wieloletniego doświadczenia

angażująca i przystępna forma prezentacji

możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia

kompleksowość zagadnień – omówienie wszystkich najważniejszych kwestii podczas jednego szkolenia

precyzyjny cel – praktyczne zdobycie wiedzy przez uczestników szkolenia

indywidualne podejście do uczestników

PRZYKŁADOWY PLAN SZKOLENIA
PRAWO W SKLEPIE INTERNETOWYM

Poniżej przedstawiamy przykładowy plan szkolenia dla sklepu internetowego. Oczywiście każdorazowo podlega on rozszerzeniu bądź zmianom ze względu na kwestie i zagadnienia na jakim naszym Klientom w danym przypadku zależy najbardziej. Jeżeli szukasz w pełni dopasowanych rozwiązań i przedstawiony niżej plan nie spełnia Twoich oczekiwań – skontaktuj się z nami, dopasujemy omawiane na szkoleniu kwestie do materii, na której najbardziej Ci zależy.

1. WPROWADZENIE
(m.in. przepisy ważne dla sprzedawcy internetowego, definicja konsumenta, definicja przedsiębiorcy, zakup na fakturę, a status klienta)

2. SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ
(m.in. sprzedaż na odległość, a poza lokalem przedsiębiorstwa, najważniejsze obowiązki informacyjne, zawarcie umowy poprzez sklep internetowy, zawarcie umowy drogą mailową/ telefoniczną)

3. ZAWARCIE UMOWY PRZEZ TELEFON
(zmiany wprowadzone ustawą o prawach konsumenta, 4 kroki do skutecznego zawarcia umowy)

4. REKLAMACJA TOWARU
(przepisy właściwe dla postępowanie reklamacyjnego, podstawa reklamacji – rękojmia i gwarancja, wada fizyczna i wada prawna, przesłanki odpowiedzialności, sposób złożenia reklamacji, uprawnienia konsumenta w przypadku gwarancji i rękojmi, procedura reklamacyjna, ważne terminy reklamacyjne, koszty reklamacji, roszczenie zwrotne do poprzedniego sprzedawcy, platforma ODR oraz pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów)

5. ZWROT TOWARU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
(m.in. kto może odstąpić od umowy, miejsce i sposób odstąpienia od umowy, terminy, sposób zwrotu, odpowiedzialność za zużycie produktu, wyjątki od prawa odstąpienia od umowy)

6. SANKCJE I ZAGROŻENIA DLA SPRZEDAWCY
(m.in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, brak zawarcia umowy, wykroczenie zagrożone karą grzywny, naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, klauzule niedozwolone)

7. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
(m.in. definicja danych osobowych, zakres zbieranych danych, cele przetwarzania danych osobowych, podstawy przetwarzania danych osobowych, obowiązki prawne wynikające z RODO)

PRZYKŁADOWY PLAN SZKOLENIA
PRAWO W SKLEPIE STACJONARNYM

Poniższy plan szkolenia w sklepie stacjonarnym zawiera przykładowe kwestie, jakie mogą być w jego trakcie poruszone przez prowadzącego. Lista może jednak ulec rozszerzeniu bądź zmianom, np. podyktowanych koniecznością uwzględnienia dodatkowych wymogów i obowiązków, jakie mogą się wiązać ze sprzedażą szczególnego rodzaju produktów. Jeżeli szukasz w pełni dopasowanych rozwiązań i przedstawiony niżej plan nie spełnia Twoich oczekiwań – skontaktuj się z nami, a indywidualnie dobierzemy zakres zagadnień do Twoich potrzeb.

1. WPROWADZENIE
(m. in. przepisy ważne dla sklepów stacjonarnych, definicja
i uprawnienia szczególne konsumenta, definicja przedsiębiorcy, zakup na fakturę a status klienta)

2. SPRZEDAŻ W SKLEPIE STACJONARNYM
(m. in. obowiązki informacyjne sprzedawcy, w tym obowiązki
w zakresie prawidłowego uwidaczniania cen towarów w sklepie)

3. REKLAMACJA TOWARU
(przepisy właściwe dla postępowanie reklamacyjnego, podstawa reklamacji – rękojmia i gwarancja, wada fizyczna i wada prawna, przesłanki odpowiedzialności, sposób złożenia reklamacji, uprawnienia konsumenta w przypadku gwarancji i rękojmi, procedura reklamacyjna, ważne terminy reklamacyjne, koszty reklamacji, roszczenie zwrotne do poprzedniego sprzedawcy, możliwość ograniczania odpowiedzialności z tytułu rękojmi)

4. SZCZEGÓLNE WYMOGI WYNIKAJĄCE Z CHARAKTERU PRODUKTÓW
(m. in. obowiązki związane ze sprzedażą produktów w opakowaniach, obowiązki dotyczące produktów używanych, w tym sprzedaży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

5. SANKCJE I ZAGROŻENIA DLA SPRZEDAWCY
(m. in. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, wykroczenia zagrożone karą grzywny, naruszenie zbiorowych interesów konsumentów)

6. DANE OSOBOWE W SKLEPIE STACJONARNYM
(m. in. definicja danych osobowych, zakres zbieranych danych, cele przetwarzania danych osobowych, podstawy przetwarzania danych osobowych, obowiązki prawne wynikające z RODO, jakiego typu dane i w jakich przypadkach najczęściej będą przetwarzane w sklepie stacjonarnym)

 

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Każdy Sprzedawca, decydując się na udział w naszym szkoleniu Prawo w Sklepie, może być pewny, że zostało ono przygotowane i przeprowadzone przez fachowców – nasi prawnicy specjalizują się w tej tematyce i dzięki temu mogliśmy zebrać doświadczenia ze współpracy z każdym z naszych Sprzedawców, a następnie połączyć je w formie prezentowanej usługi.  

Każdy punkt szkolenia przewiduje czas dla uczestników na zadawanie pytań oraz przedstawianie konkretnych przykładów
i problemów
, z którymi spotykają się w codziennej pracy z klientami. Prowadzący szkolenie ustosunkuje się do wszystkich podniesionych kwestii, tak aby pokazać zastosowanie omawianych przepisów w praktyce oraz wskazać korzyści, jakie może odnieść sprzedawca postępując zgodnie z nimi.

Podczas szkolenia poznasz odpowiedzi na m. in. następujące pytania:

 • Czy klient może zwrócić produkt w sklepie stacjonarnym?
 • Czy sprzedawca może zastrzegać minimalną kwotę dla transakcji kartą płatniczą?
 • Co może zrobić sprzedawca w przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej?
 • Czy zakup na fakturę VAT oznacza automatycznie brak statusu konsumenta?
 • Czy trzeba przyjąć reklamację klienta bez paragonu?
 • Czy konsument musi udowodnić istnienie wady towaru i jej istotność?
 • Czy i w jaki sposób sprzedawca może ograniczyć liczbę reklamacji?
 • Czy i w jakich okolicznościach można odmówić sprzedaży produktu klientowi?
 • Jak należy postępować w przypadku błędu co do ceny towaru?
 • Jak prawidłowo stosować monitoring w sklepie stacjonarnym?

Ile kosztuje i ile trwa szkolenie?

Każde szkolenie wyceniamy indywidualnie – jego koszt jest uzależniony od dwóch podstawowych czynników wskazanych poniżej. Nie obawiaj się jednak zapytać o wycenę – prowadzimy szkolenia zarówno w jednoosobowych sklepach, jak i w sklepach, których właściciele notowani są na Giełdzie Papierów Wartościowych

Cena szkolenia uzależniona jest przede wszystkim od: 

 • zakresu i czasu trwania – im bardziej rozbudowane, tym więcej wymaga czasu na jego przygotowanie i samo przeprowdzenie, dodatkowo zawsze ustalamy z klientem zakładany czas szkolenia
 • formy – szkolenie stacjonarne niesie ze sobą dodatkowe koszty związane z dojazdem oraz wynajmem sali jeżeli nie jest przeprowadzane w siedzibie klienta, szkolenie webinarowe będzie w tym wypadku rozwiązaniem bardziej ekonomicznym

Nie limitujemy specjalnie ilości uczestników szkolenia, choć z doświadczenia wiemy, że efektywne szkolenie można przeprowadzić w grupie maksymalnie 10-15 osobowej. W przypadku większej ilości osób zazwyczaj proponujemy rozłożenia szkolenia na więcej grup szkoleniowych. 

Podobnie nie trzymamy się sztywno czasu szkolenia – z założenia szkolenie jest dla Sprzedawcy i prowadzimy je do omówienia wszystkich kwestii objętych planem szkolenia oraz do wyczerpania wszystkich pytań uczestników. 

Skontaktuj się z nami i otrzymaj wycenę szkolenia zamkniętego!

Wypełnij formularz:

Zadzwoń

61 847 55 18

kontakt@prokonsumencki.pl

Zaufało nam już prawie 6 000 sprzedawców

Przejrzyj referencje dot. naszego szkolenia:

Prawnicy z serwisu Prokonsumencki już trzeci rok z rzędu przeprowadzili dla naszych pracowników szkolenie prawne – po raz trzeci z prawa konsumenckiego oraz po raz pierwszy z prawa transportowego.

Celem szkoleń było zwiększenie wiedzy pracowników naszej Spółki, co z kolei ma usprawnić pracę działu obsługi klienta z korzyścią zarówno dla Spółki, jak i jej klientów.

Z pełnym przekonaniem możemy polecić usługi prawników serwisu Prokonsumencki każdemu przedsiębiorcy, który chciałby poszerzyć wiedzę swoją i swoich pracowników w zakresie prawa konsumenckiego oraz transportowego.

Anna Krysiak

Sklep Oponeo.pl

W dniu 24 października 2018 r. zostało przeprowadzone w naszej siedzibie szkolenie przez prawników z serwisu Prokonsumencki.pl na temat PRAWO W SKLEPIE W SKLEPIE INTERNETOWYM. Szkolenie to było przeprowadzone już po raz drugi w naszej firmie. […]

Z pełnym przekonaniem możemy polecić usługi prawników z serwisu Prokonsumencki.pl każdej firmie, szczególnie sprzedawcom internetowym, dla których tematyka prawna kryje jeszcze wiele wątpliwości – szkolenie z pewnością pozwoli je rozwiać z korzyścią dla sprzedawcy, ale i dla jego klientów.

Igor Habrajski

Hurtownia / sklep Onningen

Prawnicy z serwisu Prokonsumencki przeprowadzili w dniu 8 września 2018 roku w siedzibie naszej firmy szkolenie z zakresu prawa w branży e-commerce.pl

Jesteśmy pod dużym wrażeniem szkolenia – zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Spotkanie przebiegało według jasno określonego planu. Prowadzący nie pozostawił wątpliwości co do tego, że posiada szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną na poruszane przez niego tematy prawne. Potrafił pozornie trudną i nieprzystępną materię przekazać w sposób przyjazny i interesujący. […]

Z wielką przyjemnością możemy zarekomendować usługi Prokonsumencki.pl wszystkim przedsiębiorcom, a zwłaszcza tym, którzy prowadzą sklepy internetowe i nadal czują się niepewnie w materii prawnej.

Marta Krogulska

Sklep dziecięcy From Mummy

Szkolenie w formie webinaru zostało zaplanowane na jeden dzień szkoleniowy i obejmowało zagadnienia związane z prawami konsumenta, przepisami regulującymi zawieranie umów na odległość, w tym poprzez sklep internetowy, reklamacjami i zwrotami w sklepie internetowym, sankcjami i zagrożeniami dla sprzedawcy w przypadku nieprzestrzegania przepisów, a także zagadnienia związane z danymi osobowymi. […]

Podsumowując, z pełnym przekonaniem możemy polecić usługi prawników z serwisu Prokonsumencki.pl każdemu przedsiębiorcy, który chciałby poszerzyć wiedzę swoją i swoich pracowników w zakresie prawa konsumenckiego.

Grzegorz Ciupek

Guarium.com

Z pełnym przekonaniem polecamy firmę PROKONSUMENCKI.pl, z której usług mieliśmy przyjemność skorzystać. Współpraca przy tworzeniu regulaminu i polityki prywatności dla sklepu internetowego shop.DodaQueen.com przebiegała bardzo profesjonalnie i sprawnie. Dzięki rzetelnej opiece prawnej nasza działalność ma zagwarantowane bezpieczeństwo i wiarygodność na rynku e-commerce – co jest dla Nas bardzo cenne.

Wanda Rabczewska

Sklep shop.DodaQueen.com

Mamy przyjemność współpracować z serwisem Prokonsumencki.pl od 2011 roku. Prawnicy pomogli nam opracować profesjonalny i zabezpieczający nasze interesy regulamin, dzięki czemu możemy skupić się na rozwijaniu naszego sklepu. Z kolei dzięki nieustającej opiece prawnej mamy pewność, że otrzymamy wsparcie w każdej, nawet najtrudniejszej sprawie. Możemy polecić prawników serwisu Prokonsumencki.pl jako rzetelnych i profesjonalnych wykonawców w każdej zleconej im pracy.

Paweł Zwirecki

Dyrektor, Sklep eObuwie.com.pl

Nasi prawnicy w mediach

Sprawdź poniżej kilka naszych cytatów w prasie ogólnopolskiej:

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)