Konsumencie! Skorzystaj z bezpłatnego generatora pisma o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej przez Internet i odstąp skutecznie od umowy

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej przez Internet (tzw. prawo na namysłu) przysługujące Ci na mocy art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów (np. poniesiesz różnicę między kosztem wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia rzeczy, a najtańszym zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę – jeżeli wybierzesz przesyłkę kurierską za 25 zł, a sprzedawca oferuje przesyłkę listem zwykłym za 10 zł, to zgodnie z art. 33 ww. ustawy poniesiesz te tzw. dodatkowe koszty w wysokości 15 zł).

Konsumencie, możesz odstąpić od umowy, składając sprzedawcy odpowiednie oświadczenie. Właśnie je możesz wygenerować bezpłatnie na naszej stronie. Oświadczenie to możesz wysłać do sprzedawcy pocztą tradycyjną albo przesłać drogą mailową. Możesz je złożyć także osobiście.

Pamiętaj, że sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Ci wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Nie zapomnij o wyjątku opisanym powyżej.

Konsumencie, pamiętaj, że masz obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

Aby spełnić ten obowiązek możesz odesłać rzecz przed końcem ww. 14-dniowego terminu (wystarczy wysłać list przed upływem tego terminu, samo pismo może dotrzeć do sprzedawcy później). Zgodnie z ustawą bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają Ciebie, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Ciebie o konieczności poniesienia tych kosztów. Ustawa umożliwia sprzedawcy, jeżeli nie zaproponował, że sam odbierze od Ciebie rzecz wstrzymanie się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Takim dowodem może być potwierdzenie nadania przesyłki, dlatego Konsumencie nie wyrzucaj takich dokumentów.

Zapamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Chyba że sprzedawca poinformował Cię o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z ciążącym na nim obowiązkiem informacyjnym.

Więcej na ten temat pisaliśmy we wpisie: https://prokonsumencki.pl/blog/konsument-ma-prawo-korzystac-z-towaru-przed-odstapieniem-od-umowy-tylko-tak-jak-robilby-to-w-sklepie-stacjonarnym/

Więcej o prawie odstąpienia od umowy przeczytasz tutaj: https://prokonsumencki.pl/blog/zwrot-towaru-zakupionego-przez-internet-przez-konsumenta-nowa-ustawa-konsumencka/

Czy prowadzisz sklep internetowy?

 

Czy sprzedajesz produkty online lub na Allegro?

Zapisz się na newsletter prawny!

 

Otrzymasz bezpłatnie poradniki, porady prawne

i będziesz na bieżąco ze zmianami w prawie.

Dziękujemy :)