Zaznacz stronę

Konsumencie! Skorzystaj z bezpłatnego generatora pisma o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej przez Internet i odstąp skutecznie od umowy

 

 

 

 

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej przez Internet (tzw. prawo na namysłu) przysługujące Ci

na mocy art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie

14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i co do zasady bez ponoszenia kosztów (np.

poniesiesz różnicę między kosztem wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia rzeczy, a

najtańszym zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę – jeżeli wybierzesz przesyłkę

kurierską za 25 zł, a sprzedawca oferuje przesyłkę listem zwykłym za 10 zł, to zgodnie z art. 33 ww.

ustawy poniesiesz te tzw. dodatkowe koszty w wysokości 15 zł).

Konsumencie, możesz odstąpić od umowy, składając sprzedawcy odpowiednie oświadczenie.

Właśnie je możesz wygenerować bezpłatnie na naszej stronie. Oświadczenie to możesz wysłać do

sprzedawcy pocztą tradycyjną albo przesłać drogą mailową. Możesz je złożyć także osobiście.

Pamiętaj, że sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od

dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Ci wszystkie

dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Nie zapomnij o wyjątku

opisanym powyżej.

Konsumencie, pamiętaj, że masz obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie

upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym

odstąpiłeś od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

Aby spełnić ten obowiązek możesz odesłać rzecz przed końcem ww. 14-dniowego terminu (wystarczy

wysłać list przed upływem tego terminu, samo pismo może dotrzeć do sprzedawcy później).

Zgodnie z ustawą bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają Ciebie, chyba że sprzedawca zgodził

się je ponieść lub nie poinformował Ciebie o konieczności poniesienia tych kosztów.

Ustawa umożliwia sprzedawcy, jeżeli nie zaproponował, że sam odbierze od Ciebie rzecz wstrzymanie

się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie

dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Takim dowodem

może być potwierdzenie nadania przesyłki, dlatego Konsumencie nie wyrzucaj takich dokumentów.

Zapamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy. Chyba że sprzedawca poinformował Cię o prawie odstąpienia od umowy

zgodnie z ciążącym na nim obowiązkiem informacyjnym.

Więcej na ten temat pisaliśmy we wpisie https://prokonsumencki.pl/blog/konsument-ma-prawo-

korzystac-z-towaru-przed-odstapieniem-od-umowy-tylko-tak-jak-robilby-to-w-sklepie-stacjonarnym/

Więcej o prawie odstąpienia od umowy przeczytasz tutaj: https://prokonsumencki.pl/blog/zwrot-

towaru-zakupionego-przez-internet-przez-konsumenta-nowa-ustawa-konsumencka/

Czy zamierzasz otworzyć sklep internetowy albo już sprzedajesz online?

Zapisz się teraz na newsletter prawny

otrzymasz za darmo poradniki i porady prawne!

Będziesz na bieżąco ze zmianami prawa doty. sprzedaży internetowej i zabezpieczysz lepiej interesy swojej firmy.